Каталог строителство
Всички продукти и материали
Топлоизолационни системи

weber.therm Стъклотекстилна мрежа

Стъкло-текстилна мрежа

Описание

Стъклотекстилна и алкалоустойчива 145 gr/m2, ширина на бримката 4х4 mm

Опаковка
Ролка 1,1/55м