Каталог строителство
Всички продукти и материали
Топлоизолационни системи

weber.therm PVC ъглов профил с мрежа за дъга

weber.therm PVC ъглов профил с мрежа за дъга

Описание

Пластмасов ъглов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на дъги и арки. Предназначен е за оформяне на дъговидни ъглови повърхности при weber.therm топлоизолационни системи. Дължина 2.5 м

Опаковка
кашон