Каталог строителство
Всички продукти и материали
Ремонтни и зидарски разтвори

weber Бетон

Суха ремонтна бетонова смес

Описание

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА

  • Лесно бетониране при ремонтни работи
  • За замонолитване

Суха смес за отливане, ремонт и възстановяване на бетон, подходяща за малки ремонтни работи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

weber Бетон е суха смес за приготвяне на бетонов разтвор за отливане, ремонт, възстановяване на съществуващ бетон или изработка на нови неконструктивни, неармирани бетонови елементи. За запълване на отвори и замонолитване. За външна и вътрешна употреба. Дава възможност за приготвяне на малки количества разтвор на място. Подходящ е за саниращи дейности, възстановяване и/или замяна на дефектен, неконструктивен бетон със или без кофраж, като подложки за фундаменти и алеи, запълване на дупки и отвори, градински огради, подови замазки и настилки, подложки за шахти, фиксиране на градински лампи, табели и др.

За ремонт и възстановяване на неконструктивни, неармирани бетонови елементи, за приложение при невисоки експлоатационни изисквания.

РАЗХОДНА НОРМА

Около 12-14 l отливан обем с една торба 25 kg.

Опаковка
Книжни чували със защитно фолио 25 kg