Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

SikaSwell P 2507-H

SikaSwell P 2507-H - водонабъбващ полиуретанов профил

Описание

Уплътнителни профили, които набъбват при контакт с вода.

За уплътнение на монтажни фуги във високото и подземното строителство, специално предназначена за: -връзки между ново и старо строителство; -шахтени и тръбни входящи съединения; -при бетониране с комплексни армировъчни системи, които не допускат употребата на уплътнителна лента за фуги; -в зоните на смяна на строителните материали, напр. между стомана и бетон Характеристики / Предимства -при контакт с вода набъбва; -приспособява се към многобройните индивидуални особености на обекта; -лесно се обработва, не е необходимо заваряване; -с голяма водоустойчивост; -еластична Изпитни сертификати STUVA, изпитване на степен на плътност на набъбващи ленти за монтажни фуги, октомври 1998 Данни за продукта Опаковка Кашони с 5 ролки по 10 м. и отделни ролки по 10 м. Условия и срок на съхранение При съхранение на сухо, хладно място, без пряка слънчева светлина: 12 месеца от датата на излизане от завод Sika AG Технически данни Основа SikaSwell-2507H представлява комбинация от неразтворими във вода, но силно набъбващи при контакт с нея смоли и гума. Основата на лентата (с въздушните камери) се състои от леко набъбваща EPDM- гума. Профилни размери Дебелина на лентата: 7 мм. Ширина на лентата: 25 мм Разрушаваща сила 230 N Удължение при скъсване 120% Степен и скорост на набъбване Увеличаване на обема в питейна вода: -след 1 ден: < 30%; -след 7 дни: > 100% В солена вода увеличаването на обема е по-малко и по-бавно. Налягане при набъбване < 15 бара Максимално водно налягане При процеп 0 : 2 бара след 7 дни При процеп 2 мм: 1,5 бара след 30 дни Приложение Основа Основата трябва да бъде суха, максимум леко влажна, да не съдържа отделни частици, прах, циментови частици, чакълени гнезда и груби прибавки. Добре е прясно положеният бетон в зоната на лентата да се заглади с летва. Където това не е възможно, основата трябва да се подравни механично или да се слепи със SikaSwell S. SikaSwell S може да се използва и за закрепване на лентата върху леко влажна основа. 2 SikaSwell-2507H 2/2 Construction Лепило Върху подготвената повърхност се нанася контактно лепило SikaSwell S с дебелина на ивицата около 3 см. Временно фиксиране с голяма здравина се постига, като лепилото се нанася не само върху основата, но и върху лентата и тя се притисне след около 15 мин. Със SikaSwell S се лепи върху леко влажна основа. Нанасяне По възможност лентата трябва да се разположи по напречния профил на бетона, минималното покриване на бетона (двустранно) трябва да бъде 10 см. (за армиран бетон), респ. 15 см. (за неармиран бетон), ъглите и краищата се свързват челно. При следващия етап на бетониране е важно набъбналите профилни детайли да бъдат напълно обградени от бетон, без наличие на чакълени гнезда. Най-добри резултати се получават чрез полагане на строителен разтвор или фин бетон. Важни указания  Въпреки че SikaSwell-2507H е тестван при водно налягане от 5 бара, набъбналите профилни детайли трябва да се използват само като временна или допълнителна мярка за уплътнение при водно налягане над 0,3 бара (3м воден стълб).  Преди бетониране SikaSwell -2507H не трябва да престоява твърде дълго във вода. Дъждът обаче не води до повреди, докато е осигурено оттичане на водата.  При бързо покачване на нивото на подпочвените води не е възможно незабавно уплътняване поради необходимото време за набъбване.  Вече набъбнал, SikaSwell-2507Н възвръща първоначалната си форма при окончателно изсъхване, но при контакт с вода отново набъбва;  да не се използва при фуги за слягане (разширителни и утаечни фуги). Предпазни мерки Контактно лепило Sika съдържа летливи разтворители (пожароопасни). Да се спазват нарежданията на SUVA. Клас на токсичност липсва Клас на транспортиране Не е опасен товар

Опаковка
Кашони с 5 ролки по 10 м. и отделни ролки по 10 м.