Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sikaseal-200 Migrating

Sikaseal-200 Migrating, кристализираща хидроизолация

Описание

SikaSeal-20060 Migrating е 1-компонентен хидроизолационен разтвор, съдържащ проникващи кристализационни добавки, които запечатват бетона и не позволяват проникването на вода.

SikaSeal -20060 Migrating се използва за запечатване на хоризонтални и вертикални повърхности от бетон. SikaSeal -20060 Migrating може да се използва за защита на бетонни конструкции от проникване на вода (положително и отрицателно налягане) при водни резервоари, плувни басейни, бани, подземни конструкции, резервоарни системи, дренажни системи и др. Характеристики / Предимства  1-компонентен, само добавете вода  Двойно действие: - Капилярно – химически активна добавка, проникваща дълбоко в порите на бетонните конструкции и формираща с наличното минерално съединение на циментовата матрица допълнителни неразтворими кристали, които уплътняват порите и капилярите срещу навлизане на вода и други течности. - Бариерно – чрез образуване на твърд хидроизолиращ слой по повърхността на бетонната конструкция.  Висока адхезия  Водонепропусклив  Пропуска водните пари  Устойчив на замръзване Данни за продукта Форма Външен вид / Цвят Сив прах Опаковка 25 kg чувал Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство при правилно съхранение в оригинална неотворена и неповредена опаковка, на сухо и хладно място. Технически данни Химична основа Портланд цимент, агрегати с подбрана зърнометрия и добавки Плътност Плътност на пресния разтвор: ~ 1.9 kg/l (при +20°C) (EN 12190) Зърнометрия Dmax: 1 mm (EN 12192-1) Дебелина на пласта 2 mm min. / 5 mm max. Коефициент на водопоглъщане, А А = 37.7 g/m2 .h (след 24 часа при налягане 7 бара) Механични / Физични свойства Якост на натиск ~ 40 N/mm2 на 28 дневна възраст (EN 196-1) 2 SikaSeal®-20060 Migrating 2/4 Construction Якост на опън при огъване ~ 6 N/mm2 (EN 196-1) Адхезионна якост > 2 N/mm2 (EN 1542) Информация за системата Структура на системата SikaSeal®-20060 Migrating е част от хидроизолационна система на Sika®, състояща се от: SikaSeal®-10060: Хидроизолационен материал на циментова основа SikaSeal®-20060 Migrating: Проникващ състав на циментова основа Sika®Mur60: Изсъхваща мазилка на циментова основа Sika®Water Plug: Бързо втвърдяващ водоспиращ разтвор на циментова основа Sika®SealTape: Уплътнителни ленти SikaSeal®-20060 Migrating обикновено се полага на 2 слоя. В зони с повишен риск (напр. дълбоки резервоарни системи, хидростатично налягане над 10 метра и др.) се препоръчва трети слой. Детайли по полагането Разход на материал Разходът зависи от профила на повърхността, грапавостта на основата и от дебелината на полагания пласт. Приблизително: ~ 2 kg/m2 сухо вещество за 1 слой (необходими са 2 слоя) 1 чувал от 25 kg дава ~ 15.6 литра разтвор Качество на основата Бетон: Бетонът трябва да бъде здрав, без наличие на циментово мляко, чист, без мърсотии, мазнини, смазки или други замърсявания и без свободни, ронещи се частици. Якостта на опън на бетона да бъде > 1.0 N/mm2 Тухли и зидария: Тухлените основи да имат циментова мазилка с дебелина поне 10 mm. Основата трябва да бъде здрава, чиста, без мърсотии, мазнини, смазки или други замърсявания и без свободни, ронещи се частици. Подготовка на основата Бетон: Основата следва да бъде механично почистена с подходящи методи като водно бластиране, иглени пистолети, струйно почистване, изчукване и др. и след това добре да се навлажни. Подготовката на основата трябва да осигури повърхностна структура с отворени пори. Измазани тухли и зидария: Измазаните повърхности се изчеткват до открита текстура, след което добре се овлажяват. Поправка на дефектни основи: Уплътняваните повърхности трябва да бъдат без пукнатини и прекомерни издатини. Неактивните пукнатини се поправят с подходящи методи, а активните работещи пукнатини се третират като фуги. Отвори, кухинии и др. трябва да се поправят преди започване на хидроизолационните работи с подходяща възстановителна система на Sika® – виж съответните Технически данни за продуктите. Условия за полагане / Ограничения 3 SikaSeal®-20060 Migrating 3/4 Construction Температура на основата +5ºC min. / +30ºC max. Околна температура +5ºC min. / +30ºC max. Инструкции за полагане Смесване Приблизително от 5.8 до 6.2 литра вода за 25 kg сухо вещество. Време за смесване SikaSeal®-20060 Migrating се смесва с помощта на електрическа бъркалка на ниска скорост (< 500 оборота в минута). Малки количества SikaSeal®-20060 Migrating могат да бъдат смесени и ръчно. Излейте минималното количество вода в подходящ съд за смесване. Като разбърквате бавно, добавете цялото количество сухо вещество към водата. След това регулирайте консистенцията като бавно добавяте вода до достигане на максимално допустимото й количество. Разбърквайте добре в продължение на поне 3 минути до получаване на хомогенна смес. Оставете сместа да престои 5 минути и след това разбъркайте отново за 10 секунди. Методи за нанасяне / Инструменти SikaSeal®-20060 Migrating се нанася с твърда четка или с назъбена мистрия , в зависимост от необходимата финишна обработка. Вторият (и третият слой, ако е необходим) се нанася напречно на първия (или втория) за осигуряване на равномерно покритие и уплътняване. Вторият / третият слой се нанася след като предишният е втвърдил достатъчно и няма опасност да бъде нарушен при нанасянето. В зависимост от атмосферните условия това може да отнеме от 2 до 12 часа. Ако се изисква гладка крайна повърхност, SikaSeal®-20060 Migrating трябва да се нанася с мистрия. Почистване Почистете всички средства и инструменти веднага след употребата. Втвърдилият / изсъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Отворено време ~ 60 min (при +20ºC) Бележки по полагането / Ограничения Избягвайте нанасяне при пряка слънчева светлина и/или силен вятър и/или дъжд. Не превишавайте препоръчаното количество вода. Нанасяйте само на здрава, подготвена основа. Не добавяйте допълнително вода по време на финишната обработка на повърхността, тъй като това може да причини обезцветяване, напукване и протичане по време на експлоатация. Защитете от дъжд в продължение на поне 4-6 часа при 20ºC. Защитете прясно нанесения материал от замръзване. Както при всички хидроизолационни системи, трябва да се обърне специално внимание на фугите и други специфични конструктивни детайли. По хоризонтални повърхности с трафик SikaSeal®-20060 Migrating трябва да бъде механично защитен, (бетонов пласт, керамични плочки и др.). Изчакайте поне 3 дни при 20ºC след нанасянето на хидроизолационния слой преди да поставите защитния слой. Данни за втвърдяването Положен продукт готов за употреба Защитете прясно нанесените слоеве от бързо изпарение и ранна дехидратация с помощта на подходящи методи в продължение на поне 24 часа. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. 4 SikaSeal®-20060 Migrating 4/4 Construction Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
25 kg чувал