Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sikamur Injectocream-100

Sikamur Injectocream-100 - инжекционен състав за тухли

Описание

SikaMurR-InjectoCream е нова концепция за контрол на капилярна влага. SikaMurR-InjectoCream е водоотблъскващ състав, в опаковка от 600 ml. Той се инжектира с помощта на стандартен пистолет в поредица от дупки, пробити в хоросановия пласт на зидарията - не се изисква специална инжекционна помпа. След инжектиране в хоросановия пласт SikaMurR-InjectoCream прониква в стената и образува водоотблъскваща бариера (хидроизолационен слой) и блокира по-нататъшното покачване на влагата.

SikaMur®-InjectoCream може да се използва за спииране на капилярно покачваща се влага в почти всички видове стени: Плътни тухлени стени Стени с кухини Стени от дялан и недялан камък и др. Характеристики / Предимства Лесен за поставяне с нисък риск от човешка грешка, не зависи много от уменията 1-компонентен, готов за употреба. Бързо поставяне, без „двойно пробиване”, без изчакване състава да проникне под налягане или гравитачно). Без необходимост от предварително водоустойчиво уплътняване около инжекционните отвори както при системите под налягане. Бързо инжектиране без изчакване за напомпване на материала в отвора както при инжекционните системи под налягане и без допълване, както при гравитационните инжекционни системи. Постоянен обем на инжектиране лесно изчисляване на необходимото количество материал. Не изисква специална скъпа помпа. Разливите и замърсяването са фактически елиминирани -няма проблеми с течности, преливащи през преградни стени, кухини или тръбопроводи. Концентриран продукт с над 60% активни съставки, въвеждащ по-малко количество неактивни вещества в стената ( дава много по-добри резултати в сравнение с материалите с по-ниска концентрация). Безопасен, на водна основа, неразяждащ, негорим, не се инжектира под налягане. Ниски загуби. Малко количество отпадъци. Без риск от увеличена ефлоресценция (изветряне) както при силиконатните водоотблъскващи съединения. Тестове Одобрения / Стандарти Одобрен от BBA, Сертификат № 07/4419 Данни за продукта 2 SikaMur®-InjectoCream 2/5 Construction Форма Цвят Бял Опаковка Мека опаковка от 600 ml 10 опаковки в кутия Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство при правилно съхранение в оригинална неотворена и неповредена опаковка при температура от +5ºC до +25ºC, на сухо и хладно място. Да се пази от излагане на пряка слънчева светлина и влага. Технически данни Химична основа Силанова емулсия Плътност ~ 0.920 kg/l (при +20°C) Механични / Физични свойства Проектиране Отвор: За да бъде полагането ефективно, трябва да се използва правилно количество SikaMur®-InjectoCream. Системата изисква отвори с диаметър 12 mm, пробити на хоризонтални отстояния не по-големи от 120 mm. Дълбочината на отворите за различни дебелини на стените е показана в долната таблица. За всички други дебелини, дълбочината на отвора трябва да бъде до 40 mm от отсрещната стена. Пробивайте отворите хоризонтално, директно в свързващия разтвор, за предпочитане в основата на тухлите от избрания пласт (виж долната графика за двойна фламандска зидария или зидария с разтегливо свързване). След пробиването всяки отвор трябва да бъде добре почистен със сгъстен въздух. Дълбочина на отвор с диаметър 12 mm, необходим за SikaMur®-InjectoCream при различни дебелини на стените: Дебелина на стената 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm Необходима дълбочина на отвора 100 mm 190 mm 310 mm 420 mm Разстояние между отворите 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Пробиване при двойна фламандска връзка Пробиване при кръстосана връзка Видове стени: Плътни тухлени стени: Плътните тухлени стени могат да бъдат обработени от едната страна с една операция. Това зависи от дължината на наличното свредло. Пробийте избрания пласт на предписаните разстояния до подходящата дълбочина съгласно горната таблица. 3 SikaMur®-InjectoCream 3/5 Construction Стени с кухини: Стените с кухини могат да бъдат обработени от едната страна с една операция или всяка страна на стената да бъде обработена поотделно. При обработване от едната страна, пробийте изцяло през избрания пласт, оставете свредлото да премине през кухината и след това пробийте другата стена на тухлата до 40 mm от обратната (задна) страна. Вискозитетът на SikaMur®-InjectoCream е такъв, че е възможно да се обработва всяка страна на стената с една операция по пробиване. Винаги проверявайте дали кухината е чиста преди нанасяне. Ако всяка страна на стената се обработва поотделно, това се прави като за отделна плътна тухлена стена. Стени от дялан и недялан камък и др Следвайте пласта хоросан по избраното ниво. Ако камъните са порести, напр. пясъчници, пробиването може да стане директно в порестия камък. Променливите дебелини на каменните стени и възможността за изсипване на чакъл в инжекционните отвори и блокирането им създава трудности за всички системи на инжектиране. Ако се появят такива проблеми, или пробийте до 50% от дебелината на стената от двете страни на еднаква височина, или пробийте допълнителни отвори, съседни на блокираните, за да осигурите инжектиране на достатъчен обем SikaMur®-InjectoCream за формиране на непрекъснат хидроизолационен пласт. Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал Брой необходими опаковки (600 ml). Дебелина на стената 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm Дължина на стената 10 m 1.5 3.0 5.1 7.0 20 m 3.0 6.0 10.2 13.0 30 m 4.6 9.0 15.3 21.0 40 m 6.1 12.0 20.4 28.0 Забележка: различните условия на обекта предизвикват отклонения от посочените данни. При определяне на количеството необходим материал винаги предвиждайте 10% запас. Подготовка Когато е необходимо, отстранете первазите и/или замазката/мазилката, за да откриете оригиналната зидария и подходящия пласт, който да бъде обработен. Измерете дебелината на всяка стена, която ще третирате. Настройте уреда за дълбочина на пробивната машина или измерете с ролетка свредлото за да определите правилната дълбочина на пробиване. Условия за полагане / Ограничения Околна температура Полагането трябва да се извършва, когато температурата е над 0ºC в продължение на поне 48 часа след нанасянето, за да може материалът оптимално да проникне. Инструкции за полагане 4 SikaMur®-InjectoCream 4/5 Construction Методи за нанасяне / Инструменти Натиснете лоста и издърпайте буталото максимално навън Развийте и свалете накрайника на тръбата на пистолета за SikaMur®-InjectoCream. Поставете опаковката със SikaMur® -InjectoCream в тръбата на пистолета. Отрежете или пробийте края на опаковката. Поставете обратно накрайника на пистолета. Инжектиране: Поставете тръбата на пистолета за SikaMur®-InjectoCream до пълната дълбочина на пробития отвор. Натиснете спусъка и запълнете изцяло всеки отвор със SikaMur®- InjectoCream до 1 cm от повърхността. Когато третирате кухи стени от едната страна, запълнете отворите изцяло. Изхвърлете използваните опаковки в найлонов плик съгласно местните разпоредби. 5 SikaMur®-InjectoCream 5/5 Construction Затваряне на отворите: Всички пробити отвори трябва или да бъдат затапени или запълнени и замазани с подходящ разтвор на Sika. Нанасяне на мазилка: Както при всички влагоизолиращи системи, задължително се отстранява вътрешната, замърсена със соли мазилка, която се полага повторно след полагане на хидроизолационния състав. Използвайте разтвор SikaMur® Dry за тази цел. Виж съответния информационен лист и методология. Бележки по полагането / Ограничения Новият хидроизолационен пласт трябва да се положи съгласно съответния правилник, напр. Британски Стандарт за "Изграждане на химически хидроизолационни пластове" BS 6576 (2005). SikaMur®-InjectoCream не е предназначен за импрегниране на повърхности и не следва да се използва за тази цел. Около мястото на полагане могат да се появят бели петна по повърхността. Когато изсъхнат, те могат да се почистят с четка. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
Мека опаковка от 600 ml