Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikalevel-100

Sikalevel-100 саморазливен, бързо съхнещ циментов разтвор

Описание

Sika® Level -100 Т е еднокомпонентен, саморазливен, бързо съхнещ циментов разтвор за изравняване и заглаждане на подове във вътрешни помещения преди полагане на крайното подово покритие. Sika® Level -100Т може да се полага в слой между 2 – 10mm и служи за изравняване на подове преди полагане на крайни покрития от керамични или каменни плочки, линолеум, PVC покрития, дървени настилки или килими и др. Изравняване на малки или големи площи. Изравняване на неравности с дебелина на слоя до 30 мм може да се постигне, чрез добавяне на до 30% пълнител със зърнометрия 0 – 4мм

Sika® Level -100Т може да се полага ръчно или с помпа в слой между 2 – 10mm и служи за изравняване на подове преди полагане на крайни покрития от керамични или каменни плочки, линолеум, PVC покрития, дървени настилки или килими и др.  Изравняване на малки или големи площи  Най-често се използва в търговски и жилищни помещения  Изравняване на неравности с дебелина на слоя до 30 мм може да се постигне, чрез добавяне на до 30% пълнител със зърнометрия 0 – 4мм  Осигурява подходяща основа за полагане на керамични, каменни или теракотни плочи, килими и дървени настилки Sika® Level -100Т е съвместим с всички видове лепила на Сика, използвани за залепване на горепосочените видове подови настилки. Характеристики/ Предимства  Бързо полагане благодарение на отличната течливост и кохезия на пресния разтвор  Лесен за полагане с помпа или ръчно  Подходящ за изравняване на повърхности от 2 до 10 мм (10 -30 мм след добавяне на пълнител)  Ниско съсъхване. Добра адхезия към основата и отлично уплътняване  Бързо втвърдява и съхне  След 3-4 часа може да се стъпва отгоре (+20°C)  Добър външен вид и твърдост Изпитвания Одобрения/ Стандарти Отговаря на изискванията на EN 13813 CT – C30 – F5 Данни за продукта Форма Външен вид/ цветове Прахообразен материал- стандартно сиво Опаковки 25 kg торби Съхранение Условия на съхр./ срок на годност 6 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в оригинални, не нарушени опаковки на сухо при температури между+5°C и +30°C. 2 Sika® Level -100 Т 2/6 Технически данни Химична основа Полимер модифициран циментов състав Плътност 1.227 kg/l ± 0.02 (обемно, прахообр. продукт) 2.125 kg/l ± 0.125 (разтвор) Дебелина на слоя 2 mm min. / 10 mm max. 10mm min/ 30 mm max с добавяне на около 30% масови пясък фр. 0 - 4 мм (7.5 kg за 25 kg торба) Физико-меканични качества Якост на натиск > 15 N/mm2 (след 24 часа / +20°C) (EN 13892-2) > 30 N/mm2 (след 28 дни / +20°C) (EN 13892-2) Якост на огъване > 5 N/mm2 (след 28 дни / +20°C) (EN 13892-2) Адхезионна якост > 1.5 N/mm2 (след 28 дни / +20°C) (EN 13892-8) Информация за системите Структура на системата Грундиране: - еднокомпонентен акрилен грунд Sika® Astar. Направете справка със съответният Лист с технически данни за информация относно полагането. Изравняване: - нанесете в желаната дебелина 2 – 10 mm - за дебелини на слоя между 10 – 30 mm, добавете 30% масови пясък със зърнометрия 0 – 4 mm, което представлява 7.5 kg пясък за опаковка от 25 kg. Sika® Level -100Т е съвместим с еластичните лепилата за настилки тип Sikabond® или циментови лепила за плочки от серията SikaCeram® . Детайли за полагането Разход/ дозировка ~ 1.77 ± 0.1 kg/m2 /mm Tези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Качество на основата Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm2 ) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm2 . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. Подготовка на основата/ Грундиране Бетоновата основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата SikaTop® , Sika® MonoTop® , Sikafloor® , SikaDur® и Sikagard® . Всичкият прах, свободни и ронливи частици, трябва да бъдат отстранени напълно с четка и/или прахосмукачка преди полагането на продукта. Нанасянето на еднокомпонентен акрилен грунд Sika® Astar спомага за запечатването на порите на основата и предотвратява появата на мехурчета в повърхността на замазката, като същевременно подобрява адхезията на разтвора с основата. Направете справка със съответните технически данни 3 Sika® Level -100 Т 3/6 Условия на нанасяне/ Ограничения Температура на основата +5°C min. / +35°C max. Температура на околната среда +5°C min. / +35°C max. Съдържание на влага в основата Основата може да бъде навлажнена до насищане, но не трябва да има пълзяща влага, особено ако върху замазката се нанасят запечатки, основата трябва да е изпитана съгласно ASTM D 4263 (Изпитване с полиетиленов лист) Когато използвате епоксидни грундове, основата трябва да бъде суха със съдържание на влага под 4% за Sikafloor® -156 и 6% за Sikafloor® -161 или Sikafloor® -155WN За допълнителна информация направете справка със съответния Лист с технически данни за използвания грунд. Съдържание на влага в основата Основата трябва да е навлажнена до насищане, но преди навлажняването трябва да се провери да няма пълзяща влага. За допълнителна информация направете справка с Листа с Технически данни за използваният грунд. Относителна влажност на въздуха < 80% max. Точка на оросяване Пазете от поява на конденз! Температурата на основата и невтвърдилия под трябва да бъде поне с 3ºC над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява нa шупли по повърхността на положения продукт. Указания за полагане Смесване Когато смесването се извършва ръчно добавете прахообразната смес (25 kg) в съда с чиста вода. Необходимата вода е 20 – 21% или между 4.75 и 5.25 l за 25 kg торба от прахообразната смес. Време за смесване Разбъркайте щателно в продължение на 3 минути. Инструменти за смесване Използвайте електрическа бъркалка на бавна скорост (~ 300 -400 об/мин). Метод на нанасяне / Инструменти Нанасяне с помпа: Използвайте стандартен двутактов миксер и помпа за подови замазки и следете количеството на водата за постигане на желаната течливост, като измервате диаметъра на разстилане върху равна, чиста, суха маса за определяне на разстилането. Цилиндър съгласно EN 12706:2000 Вътрешен диаметър: 30 mm Височина: 50 mm ASTM C 230-90 / EN 1015-3 Горен вътр. диаметър: 70 mm Вътр. Диаметър на осн..: 100 mm Височина: 60 mm Разстилане = 125 mm ± 5 mm (5.25 l за 25 kg) Разстилане = 325 mm ± 10 mm (5.25 l per 25 kg) След полагането на материала върху повърхността, разнесете с маламашка или разпределителен гребен до желаната дебелина. Обезвъздушете в двете посоки с помощта на иглен валяк. Ръчно: Изсипете приготвения материал върху навлажнената или грундирана повърхност и разнесете с маламашка или разпределителен гребен до желаната дебелина. Обезвъздушете в двете посоки с помощта на иглен валяк. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден/ изсъхнал материал може да се отстрани само механично. 4 Sika® Level -100 Т 4/6 Отворено време Условия Време +22°C / 50% отн.вл 20 - 30 минути Температурата оказва силно влияние върху отвореното време за работа. Полагане при температури над +20°C ще намали отвореното време за работа с натериала. Температури под +20ºC удължават отвореното време за работа с материала. Времена на изчакване/ Припокриване Може да се покрива с водонепропускливи или чувствителни към влагата покрития след 4 дни при 5 mm дебелина на слоя, когато има изискване съдържанието на влага в основата измерено с Tramex уред да е под 3%, и 3 дни при изискване за 4%. Времената са ориентировъчни и се отнасят за +22ºC и 50% отн.вл, те ще се променят при промяна в основата и условията на средата, най-вече при промяна в температурата и влажността. Когато нанасяте покритие върху Sika ® Level -100 винаги проверявайте дали влажността е достигнала необходимите нива и позволява нанасянето му, тъй като времената на изчакване са различни и зависят от дебелината на нанесения слой и условията на средата. Направете справка с Техническите данни за финишното покритие. Бележки за полагането/ Ограничения Силно абсорбиращите основи трябва да се навлажнят с вода или да се грундират, за да се предотврати загубата на вода от материала за омокряне на основата, това би причинило проблеми със съсъхването, поява на пори по повърхността или слаби и отделящи прах повърхности. Не смесвайте продукта с цимент или други разтвори на циментова основа Не натоварвайте повърхността поне 8 часа. Прясно нанесения Sika® Level -100 трябва да бъде защитен от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането. Не превишавайте препоръчителните количества вода. Не добавяйте вода, ако началото на свързване на продукта е започнало. Не превишавайте препоръчаната максимална дебелина на слоя от 30 mm при допълнително добавяне на кварцов пясък към разтвора или 10 mm когато не е добавян кварцов пясък. Добавеният пълнител трябва да бъде сух и чист. Не е подходящ за външно приложение, индустриални зони и зони с автомобилен трафик. Температури под +20°C удължават времето за изсъхване. Не е подходящ за наклони > 1%. Защитете от директна слънчева светлина, горещи или силни ветрове и екстремни температури, за да избегнете напукване на замазката. Образуването на малки съсъхвателни пукнатини е нормално явление при тези условия и не представлява основание за рекламация. Когато върху покритието се нанасят SikaCeram® или Sikabond® лепила (или други), може да се наложи допълнителна механична обработка за отстраняване на циментовото мляко, което би могло да се образува по време на полагането поради излишъка на вода при приготвянето на разтвора или високата влажност на околната среда предизвикваща водоотделяне. Дебелината на изравнителния разтвор трябва да бъде поне 3mm когато използвате лепила на водна основа под непропускливи или газоплътни подови покрития. Ако използвате лепила различни от SikaCeram® и Sikabond® , препоръчваме предварително нанасяне на материалите на пробен участък . При дебелина на покритието по-голяма от 3 мм или при изпълнение на саморазливна замазка се препоръчва по периферията да се сложи лепенка която да раздели стените и другите конструктивни елементи от замазката. 5 Sika® Level -100 Т 5/6 Детайли по втвърдяването Нанесеният продукт е готов за употреба При +22°C и 50% отн.вл. Пешеходен трафик ~ 8 часа Леко натоварване ~ 24 часа Пълно натоварване ~ 7 дни Забележка: Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата. Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсилогична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
25 kg торби 25 kg торби 25 kg торби