Каталог строителство
Всички продукти и материали
Добавки за бетони

SikaLatex Emulsion

SikaLatex Emulsion - бетон контакт

Описание

Водоразредима, синтетична емулсия за създаване на сцепление към строителни разтвори и мазилки.

Водоразредима, синтетична емулсия за създаване на сцепление към строителни разтвори и мазилки Области на приложение: Емулсията Sika Latex е универсално средство за осигуряване на сцепление за строителни разтвори или мазилки и се използва в следните случаи: - за строителни разтвори за компенсиращи замазки и за бързи ремонти, които се нанасят в най-тънки слоеве - за изработване на подови замазки с повишена безпрашност, еластичност и устойчивост срещу напукване - като средство за сцепление при първото полагане за мазилки със Sika-1 или изолационни мазилки Sikalite - за създаване на свързващ мост между бетон и мазилка, по-специално фасадна мазилка - за подобряване на сцеплението, еластичността и устойчивостта срещу напукване на разтвори за мазилка - като мостове за сцепление при свързване на стар и нов бетон - за подложки на строителен разтвор като слой за сцепление и преграда при бетонови работи, напр. между подова плоча и стена - при водо- и износоустойчиви покрития във водното строителство, в отводнителни канали, пречиствателни инсталации и т.н. - за гладки замазки за заглаждане повърхността в резервоари, бетонови канали и т.н. - за фугиране на зидария - за подобряване на сцеплението между мазилка и изолационни плочи - като слепващ разтвор за уякчаване на плочи от керамика, естествени скални материали, изкуствен камък при вътрешно изграждане, както и за покриване на изолационни и леки строителни плоскости от стиропор, корк, дървесни частици и т.н. - като добавка за подобряване на способността за сцепление и на устойчивостта на варови и циментови цветни мазилки - за инжектиране и горещ ремонт на по-големи пукнатини при малко статично натоварване - за производство на циментов разтвор с повишена устойчивост срещу химикали. Характеристики / Предимства Подобряване на свойствата на строителните разтвори, като например: - силно повишена якост на сцепление - значително подобрена якост на опън, не е корозионно опасен - повишена еластичност - добра якост на натиск - добра водоустойчивост - намалена водопропускливост - подобрена съпротивителна способност срещу химични вещества - готово за употреба - не се осапунва - не е токсично и не гори 2 2/2 Construction Технически данни за продукта Външен вид / цвят Бяла течност Плътност 1,02kg/l Опаковка еднократна опаковка (бидон) по 1 и по 25 kg еднократна опаковка (варел) по 200 kg доставка в палета: 38 х 10 kg 24 х 25 kg 4 х 200 kg Условия и срок на съхранение В затворени и неповредени оригинални опаковки, защитени от студ и интензивни слънчеви лъчи: 12 месеца след датата на експедиране от завода Sika AG Указания за употреба Разреждане емулсията Sika Latex се смесва предварително с вода и едва тогава се добавя към циментово-пясъчната смес; минимално време за смесване 90 секунди Пясък да се използват чисти, промити пясъци с подходяща зърнометрия Дозиране грундове за сцепление (“свързващ мост”) течност за приготовление: 1 обемна част емулсия SikaLatex + една обемна част вода шлам “свързващ мост”: 1 обемна част цимент + 1 обемна част пясък + течността за приготвяне се смесват до шламо-образна консистенция разход: около 250 g емулсия Sika Latex за литър готов шлам (= около 2 м2 ) бетонови покрития и подове дозиране обикновено 40-60 kg/м3 готов разтвор (при съдържание на цимент от 400-500 kg/ м3 ) запълващ строителен разтвор за изравняване/бърз ремонт течност за приготовление: 1 обемна част емулсия SikaLatex + 1 до 2 обемни части вода разтвор: 1 обемна част цимент + 3 до 5 обемни части пясък + течност за приготвяне се смесват добре до желаната консистенция разтвор за подложка на замазки дозиране обикновено 30-60 kg за м3 готова смес Съхранение на разтвора да се предпазва от съхнене; при студено време да се вземат мерки температурата на разтвора да не се понижи под +50С Важни указания - за мостове на сцепление никога да не се използва чиста емулсия Sika Latex; винаги да се добавя пясък и цимент (1:1) - трябва да се извърши обичайната подготовка на основата Инструкции за безопасност: Контакт с очите, кожата и лигавиците може да доведе до дразнене. Да се носят защитни очила и защитни ръкавици. Екология Да не се допуска попадане във водните басейни или в почвата. Токсичност Не е токсично.

Опаковка
еднократна опаковка (бидон) по 1 и по 25 kg еднократна опаковка (варел) по 200 kg