Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

SikaLastic 612

SikaLastic 612 - бял

Описание

SikaLastic®-612 е студено полагана, безшевна, еднокомпонентна, втвърдяваща от влагата полиуретанова мембрана, предназначена за лесно полагане и осигуряване на трайно хидроизолиране на открити покривни пространства.

За хидроизолиране на плоски и скатни покриви  Защита на нови конструкции и ремонт на съществуващи съоръжения  Може да се нанася върху бетон, асфалт, покривна мембрана, тухли, азбесто- циментови плоскости (като се спазват условията и изискванията за грундиране) Характеристики  Еднокомпонентна хидроизолация  Студено полагана  Може да се армира при необходимост  Безшевна хидроизолационна покривна мембрана, процеса на втвърдяване се инициира от влагата във въздуха  Паропропусклива  Еластична  Добра адхезия към различни основи – вж. таблицата Предимства  Не е необходимо разбъркване, лесен и готов за употреба продукт  Поема нормалните температурни разширения – запазва гъвкавостта си и при ниски температури  Детайлите се изпълняват лесно при системите с армиране  Устойчива на дъжд почти веднага след полагането (вж. таблицата)  Икономична система – осигурява рентабилно удължаване на експлоатационния живот на течащи покриви  Позволява на основата да диша  Не е необходимо нагряване или горелка за полагането на мембраната  Лесно може да се пребоядисва ако е необходимо, не се налага отстраняване на покритието Тестове Одобрения / Стандарти Европейско Техническо Одобрение № ETA-005 част 6 – W2 Устойчивост на разпространение на пожара ENV 1187: BRoof (t1) върху негорими повърхности Евроклас Е съгласно EN 13501-1 Отговаря на изискванията на REACH наредбата (ЕС) № 1907/2006 Sikalastic® -612 2/9 Construction Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Течен материал Бял, сив или цвят теракот Опаковки 5 л (~ 7.1 kg), 15 л (~ 21.3 kg), опаковки за еднократна употреба Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност Съхранявайте в оригинални, запечатани и здрави опаковки на сухо при температури между 0оС и 250С. Защитете от замръзване. При правилно съхранение, температура около 20 градуса и спазване на препоръките по-горе материала има срок на годност 9 месеца. Излагането на по- високи температури скъсява срока на годност. Трябва да се съблюдават и препоръките за съхранение от Листа с данни за безопасност. Технически данни Химична основа Еднокомпонентен, втвърдяващ от влагата полиуретан Плътност 1.42 kg/l (при +20°C) (EN ISO 2811-1) Съдържание на твърда фаза ~ 80 % по маса (при +23°C/ 50% отн.вл) ~ 68 % по обем (при +23°C/ 50% отн.вл) Точка на възпламенявване 49°C Физико-механични качества Якост на опън ~ 4.5 N/mm2 (EN ISO 527-3) без армиране ~ 8 N/mm2 (EN ISO 527-3) армиран Удължение преди скъсване ~ 180 % (EN ISO 527-3) без армиране ~ 150 % (EN ISO 527-3) без армиране – след изкуствено стареене ~ 50 % (EN ISO 527-3) армиран Опънно напрежение 370 N армиран Показатели съгласно ЕТА Устойчивост на външен огън Broof (t1) Реакция на огън Евроклас Е Категоризация спрямо експл. живот W2 Категоризация по климатични зони М и S Категоризация по устойчивост на натоварване Р4 Категоризация спрямо наклона на покрива S1 – S4 Категоризация спрямо температурата на повърхността Най-ниска Най-висока TL 3 TH 3 Фрикционен коефициент NPD Дифузия на водни пари 3.47 m Устойчивост на вятър >50 kPa Sikalastic® -612 3/9 Construction Информация за системата Структира на системата Покритие за покриви За осигуряване на UV-устойчиво покритие, за удължаване срока на експлоатация на стари покрививи Изграждане на системата: Sikalastic® -612 нанесен на 1 или 2 слоя Основи: бетон, метал, азбестоцимент, замазки, плочки. Грунд: Направете справка със Sikalastic® Primer-Cleaner табл. по- долу Обща дебелина: ~ 0.5 – 1.4 mm в зависимост от използваната система Общ разход: ~ 0.7 – 2L/ m2 (1-2.82 kg/m2 ) в зависимост от използваната система В областите с големи движения, неравности по основата или за премостване на пукнатини, фуги и шевове върху повърхността, както и за изработването на детайли, може да се направи армиране със Sikalastic® Fleece-120 или Sikalastic® Flexitape Heavy. Покривна хидроизолация с армировка Рентабилно решение на хидроизолация при ново строителство или проекти за ремонт на стари покриви. За повърхности в които има опасност от възникване на леки движения и лек/ инцидентен пешеходен трафик. Изграждане на системата: Sikalastic® -612 нанесен в един слой, армиран със Sikalastic® Fleece-120 и запечатан със Sikalastic® -612 Основи: бетон, метал, дърво, плочи, асфалт*, мембрани*, и др. Грунд: Направете справка със Sikalastic® Primer-Cleaner табл. по- долу Обща дебелина: ~2 - 2.3mm Общ разход: ~2L/m2 ( 2.82kg/m2 ) * Трябва да се направи тест за съвместимост преди употреба – битумните мембрани и материалите на асфалтова основа изискват армиране на покритието по цялата площ. Битумните материали имат свойството да омекват при високи температури, което може да предизвика появата на петна в покритието. Sikalastic® -612 4/9 Construction Детайли по полагането Разход/ дозировка Покривна система Продукт Разход Икономична покривна система 1 (или 2) x Sikalastic® -612 0.7L/m² (≥ 1.00kg/m²) Стандартна покривна система 1 x Sikalastic® -612 1 x Sikalastic® 612 0.5L/m² (≥0.7kg/m²) 0.5L/m² (≥0.7kg/m²) ETAG 005 Покривна система 1 x Sikalastic® 612 1 x Sikalastic® 612 1L/m² (1.42kg/m² ) 1L/m² (1.42kg/m² ) Армирана покривна система 1 x Sikalastic® -612 армиран със Sikalastic® Fleece 120 1 x Sikalastic® -612 1.3L/m² (≥1.8kg/m²) 0.7L/m² (≥1.0kg/m²) Tези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Описание на символите Еднокомпонентен продукт. Разбъркай преди употреба UV устойчив, устойчив на пожълтяване Високоеластичен, премостващ пукнатини Паропропусклив Лесно полагане с четка, валяк или безвъздушно пръскане, дори при ограничен достъп Залепва изцяло към много видове основи, като предотвратява придвижването на вода Безшевна хидроизолационна мембрана Пожароустойчив Съвместим с битумни продукти Устойчив на ветрово натоварване Обща информация за грундирането Обикновено не е необходимо грундиране при полагането на системата Sikalastic® -612. При порести или неравни повърхности може да се нанесе допълнителен слой от материала 0.25 – 0.3 l/m2 (около 0.4 kg/m2 ). Грундирането на повърхности склонни към отделяне на прах е препоръчително. Това обаче не гарантира постигането на здрава повърхност и добрата адхезия при тези обстоятелства зависи от здравината и състоянието на основата. За да се предотврати атмосферното или физическо замърсяване на грундираните повърхности, те трябва да бъдат покрити с материал в рамките на 24 часа или възможно най-бързо съгласно препоръките дадени в техническите данни за съответния грунд. При специфични основи направете справка с таблицата по-долу. Sikalastic® -612 5/9 Construction Грундиране на основата Основа Грунд Разход на грунд [ml/m 2 ] Циментови основи Обикновено не се изисква грундиране – ако е необходимо може да се нанесе тънък слой от Sika® Concrete Primer ≈ 100 - 200 Тухла, камък Обикновено не се изисква – но ако основите са порести или отделят прах може да се грундират със Sika® Concrete Primer или Sika® Bonding Primer ≈ 100 - 200 Керамични плочки (неглазирани) и бетонни плочки Sika® Concrete Primer Sika® Concrete Primer ≈ 100 - 150 Асфалт Не се изисква, предмет на повърхностен тест Битумизирана хартия/картон Не се изисква Битумни покрития Не се изисква. Може да се нанася само изцяло армирана система. Метали Черни или поцинковани метали, олово, мед, алуминий, месинг или неръждаема стомана Адхезията с прахово боядисани в заводски условия метални повърхности трябва да се тества предварително Sikalastic® Metal Primer ≈ 200 Дървени основи Дървените покривни панели изискват пълно покриване със Sikalastic® Carrier и пълно армиране. За открито дърво и вертикални елементи използвайте Sika® Bonding Primer или Sika® Concrete Primer. ≈ 150 Бои Трябва да се проведе тест за адхезия Съществуващи SikaRoof® MTC системи Sika® Reactivation Primer ≈ 200 Други съвместими грундове от продуктовата гама на Sika® са Sikafloor® 155W, Sika® Primer 3N, Sikafloor® -156 и Sikafloor® -161. Трябва да се съблюдават инструкциите за употреба за конкретния продукт. Sikalastic® -612 6/9 Construction Качество на основата Циментови основи Пресният бетон трябва да втвърдява поне 28 дни и да има кохезионна якост (pulloff) ≥ 1.5 N/mm2 . Инспектирайте бетона, вкл. вертикални зони. Повърхността трябва да бъде гладка и без дефекти, кухини, пори, циментово мляко. Отделянето на газ е естествено явление при бетона, което може да причини образуване на шупли в нанесеното отгоре покритие, най-вече когато основата съдържа влага. Нанасянето на покритието при понижаваща се или постоянна температура, редуцира отделянето на мехурчета. Тухли и камък Фугите на строителния разтвор трябва да бъдат здрави и на едно ниво с основата. Препоръчва се почистване с водоструйка, Плочки Всички плочки да бъдат монолитни и здраво закрепени към основата. Счупените или липсващи части трябва да се подменят. Фугите на плочките трябва да са запълнени и здрави. Асфалт Асфалтът съдържа летливи вещества, които причиняват омазняване и поява на петна без вредни последици. Асфалтът трябва да бъде внимателно инспектиран за влага и/или затворен въздух. Да се почисти с водоструйка. Големите пукнатини трябва да се запълнят и запечатат. Използвайте системата с пълно армиране. Битумизирана хартия/картон Битумната хартия/ мембрана има различна точка на омекване и съдържа добавки, които я запазват мека или предизвикват отделянето на летливи компоненти. Използвайте системата с пълно армиране. Битумната хартия/ картон трябва да бъде здраво залепен или механично фиксиран към основата, без износени участъци. Използвайте ленти от Sikalastic® Fleece 120 или Sikalastic® Flexitape Heavy, за да подсигурите фугите, връзките или застъпките върху битумните мембрани. Битумни покрития Битумните покрития не трябва да имат лепкава или незалепена към основата повърхност, покрития, съдържащи летливи вещества или стари катранени покрития. Отстранете разкъсаните и нарушени битумни покрития. Направете тест за съвместимост на материалите – може да се наложи пълно армиране на системата. Метали Металните повърхности трябва да бъдат здрави и без наличие на корозия. Металната повърхност трябва да е почистена до Sa 2½ съгласно EN ISO 12944, част 4 или както е указано в спецификацията по изпълнение на бластирането. Неметалните повърхности се обработват както следва. Премахнете следите от прах и окисление, като почистите повърхността до блясък с помощта на шкурка. Използвайте подходящ грунд за метал и спазвайте стриктно инструкциите за полагане и времената на изчакване при припокриване. Предварително трябва да се направи тест за адхезия на пробен участък, преди да се премине към цялостно нанасяне на системата. Дървени основи Дърво и дървени панели трябва да бъдат в добро състояние, здраво залепени или механично фиксирани. Бои/Покрития Уверете се, че съществуващия материал е здраво свързан към основата. Sikalastic® -612 7/9 Construction Условия на полагане/ Ограничения Температура на основата и околна температура +5 °C min. / +60 °C max. Температура на околната среда +5 °C min. / +40 °C max. Влажност на основата < 4 % съдържание на влага Без покачваща се влага, съгласно ASTM (полиетиленов лист). Без конденз на вода/влага върху основата. Относителна влажност на въздуха 85 % отн.вл. max. Точка на оросяване Да се пази от настъпване на конденз. Основата и невтвърдилият материал трябва да бъдат с температура поне с +3°C над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз. Появата на конденз би повлияла адхезията и външния вид на покритието. Инструкции за полагане Метод на нанасяне Преди нанасяне на Sikalastic® -612 основата трябва да бъде подготвена и грундиращият слой да е изсъхнал и нелепнещ. За времената за изчакване преди нанасяне на следващ слой, моля вижте Листа с технически данни за съответния грунд. Открити покриви: Sikalastic® -612 се нанася в два слоя. Преди нанасяне на следващ слой да се изчака определеното време, посочено в долната таблица. Армирана покривна система: Sikalastic® -612 се нанася в комбинация със Sikalastic® Fleece 120. Нанасянето на покритието върху битумизирана хартия или мембрана винаги трябва да е с армиране на цялата площ! 1.Нанесете първият слой от около 1.3 l/m 2 Sikalastic® -612. Обработвайте такава площ, че материала да запази течливостта си до полагането на Sikalastic® Fleece 120. 2.Разгънете Sikalastic® Fleece 120 върху слоя от Sikalastic® -612 и се убедете, че няма наличие на балончета или гънки. Застъпката на платното трябва да е поне 5 см, като контактната повърхност трябва да е добре омокрена с материал. 3.На някои места може да се наложи малко допълнително количество от материала да се подложи под тъканта само колкото да омокри повърхността. 4.След като покритието изсъхне достатъчно, така че върху него да може да се стъпва, нанесете вторият слой от материала Sikalastic® -612, при минимален разход за слой 0.7 l/m2. Преди да започнете нанасянето на хидроизолацията по хоризонталните повърхности, първо обработете всички детайли като спазвате горе описаните стъпки от 1 – 4. Разбъркване Необходимо е само, ако след отваряне на баката се забелязва разслояване на материала. Разбъркването трябва да е внимателно на бавна скорост, така че да се избегне увличането на въздух. Sikalastic® -612 8/9 Construction Начин на полагане С четка: Нанасянето става с четка с мек косъм. С валяк: Нанесете с устойчив на ратворители валяк Чрез пръскане: Използвайте оборудване за безвъздушно пръскане, напр: бутална помпа Wagner EP 3000. (налягане: ~200-250 бара, дюза:0.38 mm – 0.53mm, ъгъл на пръскане: 50 800 ). Дебелината на филма трябва да се поддържа такава, че да следва профила на повърхността без да се стича. Ако е необходимо нанесете няколко тънки слоя от материала. При хидроизолационните системи с армировъчна тъкан нанесете 1.3 l/m2 от материала и веднага върху мокрият слой положете Sikalastic® Fleece 120. Приложете лек натиск върху платното с помощта на притискателен валяк, за да може тъканта да се омокри и да се отстрани увлеченият въздух. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с Thinner C веднага след употребата. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично. Почистване на ръцете и кожата Почистете веднага с вода и сапун или с помощта на Sika® Hand Wipes. Време за работа Sikalastic® -612 е бързосъхнещ продукт. Комбинацията между висока температура и висока влажност ускорява процеса на изсъхване. Дори и в баката материала започва да втвърдява след контакт с въздуха – отворените баки трябва да се използват изцяло. В отворени баки, материалът образува коричка след около 1 час при +20°C/ 50% отн.вл.). Време на изчакване / Следващи покрития Преди полагане на Sikalastic® -612, долния слой Sikalastic® трябва да се остави да съхне в продължение на: Температура Относителна влажност Минимум Максимум +5°C 50% Една нощ След 4 дни повърхността трябва да се почисти и грундира със Sika® Reactivation Primer +10°C 50% 12 часа +20°C 50% 6 часа +30°C 50% 4 часа Забележка: Времената са приблизителни и се влияят от околната температура и относителна влажност.2 Бележки по полагането / Ограничения Не полагайте Sikalastic® -61 2 върху основи с покачваща се влага. Sikalastic® -61 2 не е подходящ за перманентен контакт с течности или обърнати покривни системи. При вертикални или повърхности с голям наклон може да е необходимо нанасянето на допълнителни слоеве за постигане на желаната дебелина от покритието. Върху основи, които позволяват отделяне на газове, полагайте върху суха основа и по време на понижаващи се околна температура и температура на основата. Ако се нанася при повишаващи се температури могат да се появят дупчици от издигащия се въздух. При изключително тежки случаи може да помогне Sikalastic Concrete Primer. Продукта трябва да се използва в съответствие с изискванията за безопасност на труда. Преди стартиране на работа се убедете, че всички възможни рискове са били оценени. За допълнителна информация и насоки направете справка с Листа с данни за безопасност. Веднага след отварянето на опаковката материала реагира с въздуха. Цялостта на уплътнителните капаци може да се наруши при отварянето. Ето защо отворените опаковки трябва да се изразходват изцяло. Повторното запечатване на опаковката и ползването на материала в по-късен етап е невъзможно. Не полагайте Sikalastic® -612 на закрито. Не полагайте в близост до вентилационен отвор или работещ климатик. Върху покритието може да се нанасят допълнителни слоеве от материала като се спазват указанията дадени в секция „Време на изчакване преди нанасяне на други покрития“ Битумните покрития на база разтворител може да предизвикат поява на петна или омекване под покритието. Битумните материали с ниска температура на топене изискват полагането на грунд, като ако грунда е в по-тъмен цвят би могъл да скрие петната от летливите компоненти. Sikalastic® -612 9/9 Construction Правна информация: Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Сика България ЕООД Бул. „Ботевградско шосе” 247 1517 София България Тел.: +359 2 942 45 90 Факс: +359 2 942 45 91 e-mail: info@bg.sika.com web: www.sika.bg Детайли по втвърдяването Готовност за експлоатация Температура Относителна влажност Устойчивост на дъжд Сух при допир Пълно втвърдяване +5°C 50% 10 минути* 8 - 10 часа 16 часа +10°C 50% 10 минути* 6 часа 10 часа +20°C 50% 10 минути* 4 часа 7 часа +30°C 50% 10 минути* 2 часа 5 часа * Имайте в предвид, че силният, проливен дъжд може да нарани физически все още течната мембрана. Забележка: Времената са приблизителни и се влияят от околната температура и относителна влажност. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават, поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химичните продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
5 л (~ 7.1 kg), 15 л (~ 21.3 kg)