Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

SikaLastic 490T

SikaLastic 490T - прозрачна хидроизолационна мембрана

Описание

Sikalastic-490 T е прозрачен, лъскав, твърдо-еластичен, еднокомпонентен полиуретан, полимеризиращ от влагата във въздуха, използващ се като трайна хидроизолация. Това високотехнологично покритие е UV-стабилно, не се влияе от климатични промени, устойчиво на алкални продукти и дори след стареене остава прозрачно и еластично.

Хидроизолация, ремонт и защита на балкони и тераси  Хидроизолация на преддверия, капандури, оранжерии Защита срещу замръзване, въглероден двуокис и киселинен дъжд Характеристики / Предимства  Лесно полагане  Икономичен  UV-устойчив и устойчив на пожълтяване  Безшевна хидроизолационна мембрана  Устойчив на температури от -30°C до +80°C  Подходящи основи: керамика, естествен камък, стъкло, стъклени тухли, поликарбонат  Позволява пешеходен трафик  Лесно се почиства  Устойчива на алкални съединения и химикали Тестове Одобрения / Стандарти MPA Braunschweig, Германия Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Прозрачна течност Опаковка Опаковки за еднократна употреба: 20 kg и 5 kg баки Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност Да се съхранява на сухо при температури между +5°С и +30°С. Да се пази от пряка слънчева светлина. 9 месеца от датата на производство в ненарушена оригинална затворена опаковка. Срокът на годност е посочен на опаковката. Технически данни 2 Sikalastic 2/4 ® -490 T Химична основа Полиуретанов преполимер с висока концентрация Плътност 0.99 g/ml Време за образуване на коричка След 8 - 12 часа Пропускливост на водни пари ≥ 6 g/m2 / 24 часа EN ISO 12572 Адхезия Към керамични плочки: ≥ 2 N/mm2 ASTM D 903 Физико-механични свойства Устойчивост на водно налягане Без течове (1 m воден стълб, 24 часа) EN 1928 Якост на опън ≥ 5 N/mm2 EN ISO 527 Твърдост по Шор (Д) 25 ASTM D 2240 Удължение при скъсване > 250% EN ISO 527 Устойчивост Химична устойчивост Добра устойчивост срещу повечето разтвори на киселини и основи (5%), почистващи състави, морска вода и смазочни материали. Температурна устойчивост Запазва механичните си свойства в температурен диапазон от -30°C до +90°C Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка Разходът за 1 - 3 слоя зависи от способността за абсорбиране и предназначението на повърхността, която се хидроизолира или ремонтира. Защита на повърхности срещу запрашаване и замърсяване: ~ 0.2 kg/m2 на един тънък слой. Хидроизолационна мембрана (плътна основа и лек пешеходен трафик): ~ 0.7 kg/m2 на два слоя, всеки по 0.3 - 0.4 kg/m2 . Хидроизолационна мембрана (абсорбираща основа и сериозен пешеходен трафик): 1.0 kg/m2 на три слоя, всеки по 0.3 - 0.4 kg/m2 . Качество на основата Обработената повърхност трябва да има достатъчна здравина и адхезия, за да устои на силите, генерирани от трафика и конструктивните движения. Подготовка на основата Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха, без съдържание на почистващи препарати, масла, смазки, силанови съединения, соли, силикон, силоксани и други химикали, които могат да влошат адхезията. Максималното съдържание на влага не трябва да превишава 5%. Новият бетон трябва да съхне минимум 28 дни. Всички пукнатини се ремонтират с подходящи продукти. Условия на полагане / Ограничения Околна температура От +5°C до +35°C Температура на основата От +5°C до +35°C Влажност на основата ≤ 4% по маса Тестов метод: CM - измерване с измервателен уред Sika® -Tramex или метод чрез изсушаване до постоянна маса. Без пълзяща влага съгласно ASTM (Полиетиленов лист) 3 Sikalastic 3/4 ® -490 T Относителна влажност на въздуха Относителна влажност max. 85% Точка на оросяване Да се пази от настъпване на конденз! Околната температура по време на полагането трябва да бъде поне с +3°C над точката на оросяване, за да се намали риска от конденз или образуване на мехури по финишната мембрана. Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Грундиране: Глазирани основи като глазирани плочки, стъкло и стъклени тухли трябва да бъдат грундирани със Sika® Primer-490 T. Потърсете съответния Лист с технически данни. Sika® Primer-490 T се нанася с напоена чиста и суха кърпа, чрез втриване по цялата повърхност. Да се използват достатъчно кърпи. Уверете се, че всички места по повърхността са надлежно грундирани. Върху неглазирани, абсорбиращи повърхности, напр. естествен камък, преди полагане на двата пласта от Sikalastic® -490 T е необходимо предварително третиране на основата със Sikalastic® -490 T разреден с 30-40% Thinner С (разход ~ 0.2 - 0,4 kg/m2 ) Това се прави с цел да се предотврати избиването на соли по повърхността под мембраната и причиняване на нежелани, видими ефекти. Във всички случаи, когато обстоятелствата относно повърхността не са изяснени се препоръчва направата на тест за сцепление. Прозрачна хидроизолация / ремонт: 1-2 часа след грундиране със Sika® Primer-490 T се нанася Sikalastic® -490 T с мече или четка до покриване на цялата повърхност. Препоръчва се употребата на устойчив на разтворители, късокосмест валяк от агнешка кожа, с цел да се предотврати образуването на въздушни мехурчета. Втори слой се нанася след изчакване от 12 часа, но не по-късно от 18 часа. Дебелината на всеки слой не трябва да превишава 1 mm (сух слой). Може да се нанесе трети слой за постигане на по-добра хидроизолация и по- висока устойчивост на пешеходен трафик. Напълно втвърдил Sikalastic® -490 T може да бъде покриван със същия материал по всяко време: отстранете праха и замърсяванията и почистете старателно основата с Thinner C. За подобряване на сигурността срещу подхлъзване е необходимо полагането на подходящо противохлъзгащо средство. Например, още мокрото покритие може да се поръси със стъклени топченца или изсушен кварцов пясък. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти с Thinner C веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Бележки за полагането / Ограничения Не използвайте Sikalastic® -490 T върху бетон, други циментови повърхности или неглазирана теракота. Sikalastic® -490 T не е подходящ при постоянно водно натоварване, в.т.ч. плувни басейни, фонтани и др. Не полагайте Sikalastic® -490 T върху керамични или други повърхности при наличие на азотни или серни соли (във фугите или по повърхността) без подходяща предварителна подготовка. Не полагайте Sikalastic® -490 T върху повърхности, които са били третирани с активен силан, силоксан, силикон или други водоотблъскващи състави, поради очаквана лоша адхезия. Във всички случаи, когато обстоятелствата относно повърхността не са изяснени се препоръчва направата на тест за сцепление. Подходящи за почистване са само обикновените почистващи препарати. Не използвайте препарати, съдържащи хлор. Детайли по втвърдяването 4 Sikalastic 4/4 ® -490 T Готовност за експлоатация Устойчив на дъжд след: 8-12 часа Достъпно за лек пешеходен трафик: 24 - 48 часа Пълно втвърдяване след: 7 дни Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни

Опаковка
20 kg и 5 kg баки