Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sikalastic-200W

Sikalastic-200W, водоплътно покритие за мокри зони

Описание

Sikalastic-200W е готова за употреба, еднокомпонентна и несъдържаща разтворители водоплътна система, която образува водонепропусклива, гъвкава и удароустойчива мембрана под твърди настилки (като керамични плочки или камък)

Течна, еластична хидроизолационна мембрана за вътрешна употреба в :  Бани и къпални  Кухни  Ревизионни помещения  Коридори в обществени и частни сгради (алеи, стълби, и др.)  Облицовки около басейни Мембраната трябва да бъде покрита с твърда защита (плочки или естествен камък) след изсъхването й. Характеристики предимства  Еднокомпонентна: готова за употреба  Не съдържа разтворители  Водоплътна  Пропуска водни пари  Подходяща за нанасяне върху хоризонтални или вертикални повърхности  Подходяща за употреба и при подово отопление  Премоства пукнатини  Бърза възможност за покриване с твърда защита  Добра адхезия към бетон, разтвор, мазилка, гипсокартон, плочи и фаянс, дървени плоскости (CTBH, CTBX) Изпитвания Одобрения/стандарти Сертификат за съответствие с изискванията на APSEL-CSFE Trade Rules (хидроизолиране под подови настилки) издаден от VERITAS. VERITAS LABORATORY Протокол: No. GEN 1 I 0000 70 C 01 и 02 Данни за продукта Вид Външен вид/ Цветове бял Опаковки 5 kg и 20 kg пластмасови баки 2 Sikalastic®-200 W 2/5 Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца От датата на производство ако се съхранява в оригинална опаковка, неразопакована в сухи условия, защитен от замръзване при температури между +5°C и +30°C. Технически данни Химична основа Стирен бутадиен каучук Плътност ~ 1.24 kg/ литър Скорост на втвърдяване /Rate Минимално време на изчакване преди нанасяне на покритие върху грунда от Sikalastic® -200W разреден с вода 1:1 по обем: 2-3 часа (при 20°C, 60% влажност на въздуха) Минимално време за изсъхване преди нанасяне на нов слой от Sikalastic® - 200W: 3 часа (при 20°C, 60% влажност на въздуха) Минимално време за изсъхване на втория слой от материала преди полагането на твърда защита: 12 часа (при 20°C, 60% влажност на въздуха) При по-ниски температури и по-висока относителна влажност времето на изчакване между отделните операции се повишава. Съдържание на сухо вещество ~ 67% pH ~ 9 Дебелина на слоя Минимум 0.5 mm дебелина на сухия филм ( съгласно German ZDB bulletin, класификация A1 за употреба 0, A01 и A02) Експлоатационна температура -5°C min. / +35°C max. Физико-механични качества Удължение преди скъсване ~ 285% (AFNOR NF T 51-034) Способност за премостване на пукнатини 23°C 0°C -5°C 5.7 mm 3.9 mm 2.9 mm (в съответствие с AFNOR NF T 84-402, измерване при 1mm дебелина на сухия филм) Устойчивост при движения в основата при 0°C Без разкъсване при 500 амплитудни цикъла +/- 1mm (CSTB logbook No. 2358”покривно хидроизолиране FIT classification”) Якост на опън при адхезия върху циментов разтвор - Първоначални условия: 1,1 MPa - След климатични цикли: 1,1 MPa (в съответствие с AFNOR NF T 24-624) Устойчивост на водно налягане Няма преминаване на течности при налягане 0.06 MPa (6mm воден стълб) (UEAtc директиви-покривни хидроизолации-July 1982) Изпитване за склонност към образуване на мехурчета Няма склонност към образуване на мехури (в съответствие с AFNOR NF T 84-402) 3 Sikalastic®-200 W 3/5 Детайли за полагането Разход/ Дозировка За получаването на хидроизолационна мембрана премостваща пукнатини е необходимо дебелината на сухия филм от Sikalastic® -200 W да бъде поне 0.5 mm, което съответства на 1.2 kg/m2 материал нанесен в 2 слоя. Действителното количество зависи от грапавостта и пориозността на основата. 10kg опаковка: ~ 8 m 2 25kg опаковка: ~ 21 m 2 Качество на основата Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm2 ) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm2 . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. Подготовка на основата Бетонови основи трябва да бъдат подготвени механично с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, както и изравняването на основата, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата на Sikafloor® , SikaDur® или Sikagard® . Повърхността на бетона или замазката трябва да бъде грундирана или изравнена, за да се получи гладка повърхност. Здрави петна могат да бъдат отстранени чрез шлайфане. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напъллно преди полагането на продукта с четка и/или прахосмукачка. Стари плочки: Шлайфайте повърхността и премахнете прахта. Почистете всички замърсявания от повърхността. Дърво (или талашитни) панели: Почистете и премахнете прахта. Грундиране със Sikalastic® -200 W разреден с вода (1:1 по обем): - Основи от бетон или разтвор с висока пориозност: Разход: 130g/m2 . - Клетъчен бетон и плочи: След поправката на фугите, отстранете прахта и нанесете един слой грунд, Разход: 300 g/m2 - Фибро-циментови плоскости: Разход: 200 g/m2 - Олекотен газобетон: Разход: 750 g/m² Посочените нива са теоретични, действителните количества зависят от грапавостта и пориозността на основата. Освен с грунда от Sikalastic® -200 W разреден с вода (1:1 по обем) продукта може да се ползва със следните грундове: SikaCeram® -30W Primer FR, Sikafloor® -155 WN, Sikafloor® -156. Условия на нанасяне/ Ограничения Температура на основата +5°C min. / +35°C max. Температура на околната среда +5°C min. / +35°C max. Съдържание на влага в основата Sikalastic® -200 W може да се полага върху влажни повърхности. По тях обаче не трябва да има воден филм или локви от вода. Относителна влажност на въздуха 75% отн.вл. max. 4 Sikalastic®-200 W 4/5 Точка на оросяване Пазете от поява на конденз! Температурата на основата и невтвърдилата мембрана трябва да бъде поне с 3ºC над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява нa шупли по повърхността на положения продукт. Инструкции на полагане Смесване Хомогенизирайте Sikalastic® -200 W с миксер на бавна скорост (по-малко от 300 оборота/мин) Метод на нанасяне / Инструменти След подготовката на основата, нанесете поне 2 слоя (0.6 kg/m2 за слой) от Sikalastic®-200 W с помощта на валяк със средна дължина на косъма. Вторият слой се полага след изсъхването на първия слой (време за изсъхване: поне 3 часа при 20°C и 60% отн. влажност на въздуха). Хидроизолиране на свързващи и разширителни фуги: Използвайте Sika® SealTape-S за да осигурите непрекъснато хидроизолационно покритие между стените и подовете, както и между преградните стени и пода. Специални Sika® SealTape-S форми се предлагат за изолация на отвори около преминаващи тръби (използвайте Sika® SealTape-SWF (преминавания в стени) или Sika® SealTape-SFF (за изолация около подови сифони)) както и предварително изготвени външни или вътрешни ъгли (използвайте Sika® SealTape-SOC (външен ъгъл) или Sika® SealTape-SIC (вътрешен ъгъл)). Всички Sika® SealTape-S ленти, изолиращи ленти за отвори и ъгли трябва да бъдат поставени върху първия слой от Sikalastic® -200 W докато все още лепне и трябва да бъдат покрити с втория слой от материала след като първия слой изсъхне. Полагане на защита: Мембраната трябва да бъде покрита с твърда защита. (керамични или каменни плочи). За залепването на плочките или подобни материали, използвайте SikaCeram® C2 тип или друг тип лепило съвместимо със Sikalastic®-200 W. Полагането на плочите може да започне след като изминат 12 часа от нанасянето на втория слой Sikalastic®-200 W (при 20°C/60% отн.вл.) Изчакайте поне 24 часа при 20°C/60% отн.вл в случай на полагане на износоустойчиви слоеве или замонолитени плочи. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с Thinner C веднага след употреба. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично. Допълнителни указания за нанасяне/ ограничения Може да се наложи да осигурите временна защита на Sikalastic® -200 W, за да предотвратите нарушаване на цялостта на мембраната преди полагането на крайната твърда защита. Sikalastic® -200 W не е подходяща за хидроизолация на плоски покриви или хидроизолация на резервоари и събирателни вани. Не полагайте Sikalastic® -200 W върху повърхности с непрекъснат контакт с вода като плувни басейни, фонтани, водни резервоари. Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
5 kg и 20 kg пластмасови баки