Каталог строителство
Всички продукти и материали
Добавки за бетони

Sikafloor Proseal

Sikafloor Proseal-повърхностен втвърдител и запечатка за прясно положени бетонни подове

Описание

Sikafloor®-ProSeal се използва като повърхностен втвърдител и запечатка за прясно положени бетонни подове, като влагозадържащо покритие за предотвратяване на преждевременното изпарение на влага и образуването на пукнатини в системите с посипка Sikafloor dry shake, като противопрахово покритие и повърхностен втвърдител повишаващ абразионната устойчивост на съществуващите бетонни повърхности. Подходящ за вътрешно и външно приложение.

Sikafloor® -ProSeal UK се използва като повърхностен втвърдител и запечатка за прясно положени бетонни подове Като влагозадържащо покритие за предотвратяване на преждевременното изпарение на влага и образуването на пукнатини в системите с посипка Sikafloor dry shake Като противопрахово покритие и повърхностен втвърдител повишаващ абразионната устойчивост на съществуващите бетонни повърхности Подходящ за вътрешно и външно приложение Характеристики/ предимства Добро влагозадържане Способства за намаляване на прахоотделянето Ефективно втвърдяване и запечатка на бетонни повърхности с една икономична операция Добра абразионна устойчивост Бързо изсъхва Не пожълтява Добра адхезия към стар и нов бетон Лесно полагане в един слой, чрез пръскане, валяк или четка Изпитвания Одобрения/ Стандарти Изпитване като влагозадържащо покритие съгласно ASTM C-156 Отговаря на изискванията на EN 13813 SR-B 1.5 Данни за продукта Форма Цвят/ външен вид Прозрачна течност Опаковка 25 л метални туби и 200 л метални варели Съхранение Условия на съхранение/ срок на годност 12 месеца от датата на производство ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +5°C до +25°C. 2 Sikafloor® 2/5 -ProSeal UK Teхнически данни Химична основа Акрилна смола на база разтворител Плътност ~ 0.9 kg/l ( при +20°C) (ASTM C – 156) Ефективност на влагозадържането Загуба на вода по време на теста (g/100 cm2 ) Загуба на вода в сравнение с ASTM C309 (100%=5.5g/100 cm2 ) Загуба на вода в сравнение с нетретиран бетон (100%=18.7g/100 cm2 ) Sikafloor® - ProSeal UK 6.4 116% 66% Устойчивост Химическа устойчивост Продукта не е предназначен за излагане на химикали. Системи Структура на системите 1 -2 слоя от материала за различните приложения Указания за приложение Разходна норма/ дозировка 0.1 - 0.2 l/m2 / слой (5 – 10 м 2 /1л/ слой) Tези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Качество на основата Пресен бетон: По повърхността не бива да има стояща вода и бетона трябва да е набрал достатъчна якост, за да издържи последващите операции Втвърден/ стар бетон Бетоновата основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или водоструйка. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напъллно преди полагането на продукта с четка и/или прахосмукачка. Подготовка на основата Пресен бетон: Бетоновата повърхност трябва да бъде подготвена чрез подходящо машинно или ръчно заглаждане. Втвърден/ стар бетон Бетоновата основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или водоструйка. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напъллно преди полагането на продукта с четка и/или прахосмукачка. Приложение, условия/ ограничения Температура на основата +10°C min. / +30°C max. Температура на околната среда +10°C min. / +30°C max. Точка на оросяване Пазете от поява на конденз! Температурата на основата и невтвърдилия под трябва да бъде поне с 3ºC над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява нa шупли по повърхността на положения продукт 3 Sikafloor® 3/5 -ProSeal UK Инструкции за полагане Смесване Sikafloor® -ProSeal UK се доставя готов за употреба. Ако е необходимо разбъркайте материала преди употреба. Време за смесване 2 минути Уреди за смесване Електрически миксер (300-400 об/мин) или друго подходящо оборудване Метод на нанасяне/ Инструменти За пресен бетон нанесете материала веднага след приключване на заглаждането. Нанесете непрекъснат, равен филм със система за пръскане под ниско налягане. Пригодността на разпръскващото оборудване трябва да се потвърди опитно. Полагането може да се извърши също с четка или валяк. За постигане на отличен външен вид и качества се препоръчва нанасянето на втори слой от материала. Преди да нанесете втория слой изчакайте първия слой да спре да лепне. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с Thinner C веднага след употреба. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично. Изчакайте първия слой от материала да спре да лепне преди да нанесете допълнителен слой : Температура на основата +10°C +20°C +30°C Време ~ 60 мин ~ 25 мин ~ 20 мин Времена на изчакване/ възможност за нанасяне на ново покритие Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата – температура и относителна влажност. Допълнителни указания за нанасяне/ Ограничения При високи температури (над +25°C) съхранявайте Sikafloor® -ProSeal UK на хладно преди употреба. При ниски температури (под +10°C) материала може да се сгъсти и да се затрудни пръскането. Не използвайте разпръскватели, които преди това са били използвани за пръскане на силикони или кофражни масла. Не смесвайте различни формулировки на Сика или други повърхностни втвърдители. Убедете се, че оборудването за пръскане е почистено щателно преди употребата му и всички остатъци от материали са отстранени. Sikafloor® -ProSeal UK трябва да се отстрани механично преди полагането на подови покрития. Sikafloor® -ProSeal UK повишава абразионната устойчивост на бетона в сравнение с незащитен бетон клас В25, но с течение на времето под въздействието на трафика и околната среда продукта постепенно се износва и отстранява. Условия на втвърдяване Температура +10°C +20°C +30°C Пешеходен трафик ~ 4 часа ~ 3 часа ~ 2 часа Напълно втвърдяване ~ 24 часа ~ 20 часа ~ 16 часа Положеният материал може да се натоварва след Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата Почистване/ поддръжка Методи За да се поддържа външния вид на пода след полагането, всички остатъци от Sikafloor® -ProSeal UK трябва да се премахнат веднага и периодично трябва да се почиства с помощта на въртящи четки, прахосмукачки, водоструйки и др. Като се използват подходящи почистващи вещества и вакси. 4 Sikafloor® 4/5 -ProSeal UK Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсилогична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
25 л метални туби и 200 л метални варели