Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikafloor-410 - прозрачна запечатка

Sikafloor-410 - прозрачна запечатка

Описание

Еластично, съдържащо разтворители, UV устойчиво, втвърдяващо на влага, еднокомпонентно, на основата на полиуретанова смола запечатващо покритие.

Запълващо пукнатини еластично покритие Водоустойчиво UV- устойчиво, не пожълтява Устойчиво на абразия при нормално натоварване Възможно е изграждането на повърхности устойчиви на хлъзгане Лесно нанасяне Данни за продукта Технически данни Външен вид / Цвят Прозрачна течност Опаковка Опаковки от 3 и 10л Съхранение Условия на съхранение/ срок на годност 9 месеца от датата на производство ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +50С до +300С Технически данни Химична основа Полиуретан Плътност / при 230С/ Смола: около 1,0 кг/л (DIN EN ISO 2811-1) Съдържание на сухо вещество ~45% (по обем), ~50% (по маса) Физико-механични качества Якост на опън ~27 N/mm2 ( 14дни/ +230С) ( DIN 53505) Удължение при скъсване ~ 300% (14 дни / +23°C) ( DIN 53504) Устойчивост Химическа устойчивост Устойчивост към много химикали. За подробна информация поискайте таблицата с данни за химическата устойчивост на продукта. Термична устойчивост Въздействие Суха горещина Постоянно + 500С Без едновременна химическа атака 2 Sikafloor®-410 2/6 Construction Системи Структура на системите Запечатка на гладки повърхности Покритие: Sikafloor®-400 N Elastic / Sikafloor®-400 N Elastic+ Запечатка: 1 x Sikafloor®-410 Запечатка на повърхности с посипка Покритие: Sikafloor®-400 N Elastic / Sikafloor®-400 N Elastic+ с посипка от кварцов пясък или цветен чипс Запечатка: 2 x Sikafloor®-410 Покритие с горен слой, който не позволява хлъзгане Покритие: Sikafloor®-400 N Elastic / Sikafloor®-400 N Elastic+ Запечатка: Sikafloor®-410 + кварцов пясък (0.1 - 0.3) Указания за полагане Разходна норма / Дозировка Вид система Продукт Разход Запечатка на гладки повърхности Sikafloor®-410 ~0.15 kg/m2 Запечатка на повърхности с посипка 2 x Sikafloor®-410 0.3 - 0.5 kg/m2 Покритие с горен слой, който не позволява хлъзгане Sikafloor®-410 + 3-5 тегловни % кварцов пясък 0.1 - 0.3 mm ~0.15 kg/m2 Тези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пореста структура на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Качество на основата Бетоновата основа трябва да бъде здрава и с минимална якост на опън 1.5 N/mm2 Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. Подготовка на основата Преди нанасянето на продукта с помощта на четка и/или прахосмукачка трябва да се отстранят напълно всички наличия на прах и свободни частици. 3 Sikafloor®-410 3/6 Construction Приложение Условия / Ограничения Температура на основата + 10 0С мин. / + 30 0С макс. Температура на околната среда + 10 0С мин. / + 30 0С макс. Влажност на въздуха макс.80% отн.влажност мин.35% отн.влажност (под +20°C: 45% min.) Точка на оросяване Да се внимава за условията на средата. Основата и невтвърдилия под трябва да имат температура поне с 30С по-висока от точката на оросяване, за да се избегне риска от кондензация или матиране на повърхността на пода. Инструкции за нанасяне Време за смесване Преди употреба разбъркайте Sikafloor®-410 механично в продължение на 3 минути. Ако се добавя кварцов пясък, той се разбърква в Sikafloor®-410 до получаване на еднородна смес. Трябва да се избягва прекалено дългото миксиране, за да се предотврати въвличането на въздух в сместа. Уреди за смесване Sikafloor®-410 трябва да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300 – 400 об/мин) или друго подходящо оборудване. Метод на нанасяне / Инструменти Преди нанасяне, измерете съдържанието на влага в основата, относителната влажност и точката на оросяване. Запечатващо покритие Разнесете равномерно Sikafloor®-410 с късо найлоново мече. Повърхност без ръбове се постига с поддържане на „мокър” ръб по време на нанасяне. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба с Thinner С. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично. 4 Sikafloor®-410 4/6 Construction Време за обработване Материалът в отворени контейнери трябва да се използва веднага. В отворените контейнери на повърхността ще се образува коричка след 1-2 часа. Високите температури и високата влажност на въздуха ускоряват значително времето за втвърдяване. Времена на изчакване / Възможност за нанасяне на ново покритие Времена на изчакване преди нанасяне на Sikafloor®-410 върху Sikafloor®-400 N Elastic / Sikafloor®-400 N Elastic+ Температура на основата Времена на изчакване Минимум максимум + 100С 24 часа 5 дни + 200С 8 часа 3 дни + 300С 5 часа 2 дни Времена на изчакване преди нанасяне на Sikafloor®-410 върху Sikafloor®-410 Температура на соновата Времена на изчакване Минимум максимум + 100С 24 часа 5 дни + 200С 8 часа 3 дни + 300С 5 часа 2 дни Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата – температура и относителна влажност. Допълнителни указания за нанасяне / Ограничения Да не се използва на закрито. Прясно положения Sikafloor®-410 трябва да се защити от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането. Избягвайте образуването на локви от грунда по повърхността на материала. Неравните основи и чуждите включения в тях не могат да бъдат покрити с тънък запечатващ слой. Ето защо основите и съседните участъци трябва да се почистят щателно преди нанасянето на запечатката. Условия на втвърдяване Положеният материал може да се натоварва след Температура Устойчивост на дъжд Пешеходен трафик Напълно втвърдяване + 100С ~ 15 часа ~ 24 часа ~ 7 дни + 200С ~ 5 часа ~ 8 часа ~ 5 дни + 300С ~ 3 часа ~ 5 часа ~ 4 дни Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата Почистване / Поддръжка За да се поддържа външният вид на пода след полагането, всички остатъци от Sikafloor®-410 трябва да се премахнат веднага и периодично трябва да се почиства с помощта на въртящи четки, прахосмукачки, водоструйки, и др. като се използват подходящи почистващи вещества и вакси за полиране. 5 Sikafloor®-410 5/6 Construction Инструкции за безопасност Предпазни мерки Във вътрешни помещения като напр. заводски халета, складови халета, по време на обработването и съхненето трябва да има добро проветряване. Да се спазват основните принципи за защита и хигиена, като използването на защитни дрехи, ръкавици, очила и др. които биха осигурили безопасното ползване на продукта. Допълнителни указания Остатъците от материала трябва да се отвеждат в съответствие с местните разпоредби. Напълно втвърдения материал може да се отвежда като битов отпадък след съгласуване с местните компетентни органи. За подробни данни моля да изисквате параметричната таблица с данни за безопасност .

Опаковка
Опаковки от 3 и 10л