Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikafloor-400N+

Sikafloor-400N+Високо еластично покритие

Описание

Високо еластично, с ниско съдържание на разтворители, UV устойчиво, цветно, втвърдяващо на влага, еднокомпонентно, на основата на полиуретанова смола запечатващо покритие. Може да се нанася с помощта на мече или безвъздушно пръскане.

Гладко или противо-плъзгащо, UV-устойчиво, водоустойчиво покритие премостващо пукнатини за бетонови и циментови основи  За повърхности подложени на леко до средно механично натоварване  За балкони, тераси, стълбища и др. Характеристики / Предимства  Запълващо пукнатини еластично покритие  Водоустойчиво  UV- устойчиво, не пожълтява  Устойчиво на абразия при нормално натоварване  Възможно е изграждането на повърхности устойчиви на хлъзгане  Лесно нанасяне Данни за продукта Технически данни Външен вид / Цвят Цветна течност Опаковка Опаковки от 6 и 17кг Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 6 месеца от датата на производство ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +50С до +300С Технически данни Химична основа Полиуретан Плътност / при 230С/ Смола: около 1,5 кг/л (DIN EN ISO 2811-1) Физико - механични качества Удължение при скъсване При 230С: ~ 450% (7 дни / +23°C) ( DIN 53504) При -200С~ 120% (7 дни / +23°C) 2 Sikafloor®-400N Elastic+ 2/7 Construction Устойчивост Химическа устойчивост Устойчивост към много химикали. За подробна информация поискайте таблицата с данни за химическата устойчивост на продукта. Внимание: Вино, кафе, някои листа и цветове на цветя и др. могат да причинят обезцветяване на повърхността, но това не оказва влияние върху експлоатационните качества и трайността на продукта. Термична устойчивост Експозиция* Суха топлина Постоянна +50°C Краткотрайна макс, 7 дни +80°C Краткотрайна макс, 8 часа + 100°C *Без едновременна химическа атака Системи Структура на системите Система за покритие подложено на слабо натоварване(дебелина на слоя 0.3 – 0.6мм) Грунд: 1 x Sikafloor®-400N Elastic+ Завършващо покритие: 1 x Sikafloor®-400N Elastic+ Система за покритие подложено на средно натоварване (дебелина на слоя 0.5 – 1.1мм) Грунд: 1 x Sikafloor®-400N Elastic+ Завършващо покритие: 2 x Sikafloor®-400N Elastic+ Система за покритие подложено на средно натоварване и декориране на повърхността (дебелина на слоя 0.5 – 1.1мм) Грунд: 1 x Sikafloor®-400N Elastic+ Покритие: 2 x Sikafloor®-400N Elastic+ с посипка от цветен чипс Запечатващ слой: 1 x Sikafloor®-410 Система за покритие подложено на високо натоварване (дебелина на слоя: 1.5 - 2.0 mm) Грунд: 1 x Sikafloor®-156 с посипка от кварцов пясък 0.3 - 0.8 mm Покритие: 2 x Sikafloor®-400N Elastic+ Система за покритие подложено на високо натоварване и декориране на повърхността (дебелина на слоя: 1.5 - 2.0 mm) Грунд: 1 x Sikafloor®-156 Покритие: 2 x Sikafloor®-400N Elastic+ с посипка от цветен кварцов пясък 0.3 - 0.8 mm Запечатка: 1 x Sikafloor®-410 Сводове / первази (с наклон >4%) Покритие: 1 x Sikafloor®-400N Elastic+ + 1.5 - 2% Extender T 3 Sikafloor®-400N Elastic+ 3/7 Construction Указания за полагане Разходна норма / Дозировка Вид система Продукт Разход Грундиране Опесъчаване Sikafloor®-156 или Sikafloor®-400N Elastic+ кварцов пясък 0.3 - 0.8 mm 0.4 - 0.6kg/m2 0.3 - 0.5kg/m2 4 - 6 kg/m2 Покритие подложено на слабо натоварване Sikafloor®-400N Elastic+ 0.4 - 0.6 kg/m2 Покритие подложено на средно натоварване 2 x Sikafloor®-400N Elastic+ Цветни парченца (опция) 0.8 - 1.6 kg/m2 0.03 - 0.07 kg/m2 Покритие подложено на високо натоварване Декориране 2 x Sikafloor®-400N Elastic+ Цветен кварцов пясък 0.3 - 0.8 mm 1.2 - 1.6 kg/m2 4 - 6 kg/m2 Повърхностна запечатка Sikafloor®-410 ~0.15 kg/m2 Сводове/первази (> 4% наклон) Sikafloor®-400N Elastic+ 1.5 - 2.0 тегловни % Extender T 1.0 - 1.2 kg/m2 Тези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пореста структура на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Качество на основата Бетоновата основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск ( минимум 25 N/mm2 ) с минимална якост на опън 1.5 N/mm2 Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. Подготовка на основата Бетоновата повърхност трябва да се почисти механично с помощта на сачмоструйно почистване или фрезоване, за да се премахне циментовото мляко и да се открие здрава бетонова повърхност. Слабия бетон трябва да се премахне и повърхностните дефекти като шупли и празнини трябва да се разкрият. Възстановяването на основата, запълването на шуплите и каверните, както и изравняването на основата може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата на Sikafloor®, SikaDur® и SikaGard®. Бетоновата основа или замазката трябва да се грундира или изравни, за да се постигне равна повърхност. Преди нанасянето на продукта с помощта на четка и/или прахосмукачка трябва да се отстранят напълно всички наличия на прах и свободни частици. 4 Sikafloor®-400N Elastic+ 4/7 Construction Приложение Условия / Ограничения Температура на основата + 10 0С мин. / + 30 0С макс. Температура на околната среда + 10 0С мин. / + 30 0С макс. Влажност на основата ≤ 4% съдържание на влага Метод за измерване на влагата: Sika®-Tramex метър или измерване с помощта на полиетиленов найлон Влажност на въздуха макс.80% отн.влажност мин.35% отн.влажност (под +20°C: 45% min.) Точка на оросяване Да се внимава за условията на средата. Основата и невтвърдилия под трябва да имат температура поне с 30С по-висока от точката на оросяване, за да се избегне риска от кондензация или матиране на повърхността на пода. Инструкции за нанасяне Време за смесване Преди употреба разбъркайте Sikafloor®-400N Elastic+ механично в продължение на 3 минути. Ако се налага добавяне на Extender T, той се добавя към Sikafloor®-400N Elastic+ до получаване на еднородна смес. Трябва да се избягва прекалено дългото миксиране, за да се предотврати въвличането на въздух в сместа. Уреди за смесване Sikafloor®-400N Elastic+ трябва да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300 – 400 об/мин) или друго подходящо оборудване. Метод на нанасяне / Инструменти Преди нанасяне, измерете съдържанието на влага в основата, относителната влажност и точката на оросяване. Ако съдържанието на влага е > 4% , може да се нанесе Sikafloor® EpoCem® като временна бариера срещу влагата . Грунд Уверете се, че непрекъснат слой без пори покрива oсновата. Ако е необходимо, нанесете два слоя грунд. Нанасяйте грунда с четка, мече или гумена ролка. Покритие Sikafloor®-400N Elastic+ се излива и разнася равномерно с мистрия. Sikafloor®-400N Elastic+ е подходящ и за нанасяне с мече, но за постигане на необходимата дебелина на слоя може да се наложи нанасяне на повече от една ръка. Sikafloor®-400N Elastic+ може да се нанася и чрез безвъздушно пръскане (налягане на струята ~ 300 bar, дюзи с отвор 0.53 mm/0.021 инча, ъгъл на пръскане 60°). Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба с Thinner С. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично. 5 Sikafloor®-400N Elastic+ 5/7 Construction Време за обработване Материалът в отворени контейнери трябва да се използва веднага. В отворените контейнери на повърхността ще се образува коричка след 1-2 часа. Високите температури и високата влажност на въздуха ускоряват значително времето за втвърдяване. Времена на изчакване / Възможност за нанасяне на ново покритие Времена на изчакване преди нанасяне на Sikafloor®-400N Elastic+ върху Sikafloor®-156 Температура на основата Времена на изчакване Минимум максимум + 100С 36 часа 6 дни + 200С 24 часа 4 дни + 300С 12 часа 2 дни Времена на изчакване преди нанасяне на Sikafloor®-400N Elastic+ /Sikafloor®-410 върху Sikafloor®-400N Elastic+ Температура на соновата Времена на изчакване Минимум максимум + 100С 24 часа 5 дни + 200С 8 часа 3 дни + 300С 6 часа 2 дни Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на Допълнителни указания за нанасяне / Ограничения Да не се полага Sikafloor®-400N Elastic+ върху основи подложени на значителни въздушни натоварвания. Прясно положения Sikafloor®-400N Elastic+ трябва да се защити от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането. Избягвайте образуването на локви от грунда по повърхността на материала. Преди да се нанесе Sikafloor®-400N Elastic+, грундът трябва да бъде добре изсъхнал. Да не се използва на закрито. Полагането на материала да става при понижаване на температурата. Ако материала се положи при покачване на температурата има опасност от получаване на газова порестост / точкообразни ситни шупли/. Неправилната преценка и отсраняване на пукнатините може да доведе до намаляване дълготрайността на покритието и поява на пукнатини. За точно съвпадение на цветовете, използвайте само Sikafloor®-400N Elastic+, с еднакви контролни номера на партидите във всички участъци. 6 Sikafloor®-400N Elastic+ 6/7 Construction Условия на втвърдяване Положеният материал може да се натоварва след Температура Устойчивост на дъжд Пешеходен трафик Напълно втвърдяване +10°C ~ 15 часа ~ 1 - 2 дни* - 7 - 14 дни * +20°C ~ 5 часа ~ 6 - 24 часа * - 5 - 9 дни * +30°C ~ 3 часа - 4 - 18 часа * - 3 - 5 дни * *Зависи силно от дебелината на слоя Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата Инструкции за безопасност Предпазни мерки При работа в затворени помещения, изкопи, шахти и др. да се осигури достатъчна вентилация. Да се пази от открит пламък, вкл. заваряване. Винаги спазвайте основните принципи на индустриалната хигиена, като гумени ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, които ще спомогнат за безопасна употреба на продукта. Свалете замърсените дрехи и измивайте ръцете преди хранене и след работа. Да се спазват местните разпоредби и съветите за безопасност на етикета на опаковката. Допълнителни указания Остатъците от материала трябва да се отвеждат в съответствие с местните разпоредби. Напълно втвърдения материал може да се отвежда като битов отпадък след съгласуване с местните компетентни органи. За подробни данни моля да изисквате параметричната таблица с данни за безопасност .

Опаковка
Опаковки от 6 и 17кг