Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikafloor-326 (AB)

Sikafloor-326 (AB)

Описание

Sikafloor®-326 е двукомпонентна, не съдържаща разтворители, саморазливна, цветна PUR смола с твърдо-еластични качества. Гладко, износоустойчиво покритие, премостващо пукнатини за индустриални подове в производствени и складови помещения, работилници и др. Износоустойчиво покритие с посипка, премостващо пукнатини за производствени бази с мокри процеси (като напр. производство на храни и напитки), подземни гаражи и товарни рампи и др. Издържа нормално до средно механично и химично натоварване.

Гладко, износоустойчиво покритие, премостващо пукнатини за индустриални подове в производствени и складови помещения, работилници и др.  Износоустойчиво покритие с посипка, премостващо пукнатини за производствени бази с мокри процеси (като напр. производство на храни и напитки), подземни гаражи и товарни рампи и др.  издържа нормално до средно механично и химично натоварване Характеристики / Предимства  Гъвкав и твърдоеластичен  Премоства пукнатини  Добра химична и механична устойчивост  Ниски емисии на VOC  Не съдържа разтворители  Възможно е постигане на противоплъзгащо покритие  Устойчив на течности  Лесен за полагане  Лесен за почистване  Икономичен Данни за продукта Форма Външен вид / цветове Смола - комп A: цветна течност Втвърдител – компB:кафеникава течност Стандартен цвят, който се поддържа на склад RAL 7032 Разширена гама на цветовете по заявка:RAL 1001, 3009, 5017, 7023, 7030, 7031, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 9018 Под въздействие на директната слънчева радиация може да се наблюдава обезцветяване или промяна в цвета, което не оказва влияние върху качествата на покритието. Полагането на стъпки и използването на баки с различен партиден номер може да доведе до леки вариации в цвета. За площи с високи естетични изисквания, се препоръчва употребата на Sikafloor® -357 N или Sikafloor® -305W като запечатващо покритие. 2 Sikafloor®-326 2/9 Одобрения/ Стандарти Изпитване за реакция на огън и отделяне на дим: Протоколи №2011-1896 Exova Brandhaus, Германия Опаковки Комп A: 16.05 kg Комп B: 5.95 kg Комп A+B: 22 kg готов за смесване продукт Съхранение Условия на съхранение/ срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +5°C до +30°C. Технически данни Химична основа Полиуретан (PUR) Плътност Комп A: 1.3 kg/l Комп B: 1.2 kg/l (DIN EN ISO 2811-1) Смесена смола (без пълнител): 1.25 kg/l Смесена смола (с пълнител 1:0.7): 1.6 kg/l Напълнена 1:0.7 с кварцов пясък F36 0.08 – 0.25 mm Всички стойности за плътността са измерени при +23°C Съдържание на сухо вещество ~ 100% (по обем) / ~ 100% (по маса) Физико-механични качества Якост на натиск Смола с пълнител(1:0.7): ~ 53 N/mm2 (след 28 дни при +23°C) (EN 196-1) Якост на огъване Смола с пълнител(1:0.7): ~ 22 N/mm2 (след 28 дни при +23°C) (EN 196-1) Якост на опън Смола: ~ 15 N/mm² (след 28 дни при +23°C) (ISO 527-2) Смола с пълнител (1 : 0.7): ~ 9 N/mm² (след 28 дни при +23°C) (ISO 527- 2) Адхезионна якост > 1.5 N/mm2 (разрушаване в бетона) (EN 1542) Якост на разкъсване Смола: ~ 74 N/mm² (след 28 дни при +23°C) (ISO 34-1) Смола с пълнител (1 : 0.7): ~ 32 N/mm² (след 28 дни при +23°C) Твърдост по Шор-D Смола: 78 (28 дни / +23°C / 50% отн.вл.) (ISO 868) Удължение преди скъсване Смола: ~ 90% (14 дни / +23°C / 50% отн.вл.) (ISO 527-2) Смола с пълнител (1 : 0.7): ~ 22% (28 дни / +23°C / 50% отн.вл) (ISO 527-2) Абразионна устойчивост Смола: 70 mg (CS 10/1000/1000) (ISO 5470-1) Смола с пълнител (1 : 0.7): 59 mg (CS 10/1000/1000) (ISO 5470-1) Устойчивост Химична устойчивост Устойчив към много химикали. За подробна информация поискайте таблицата с данни за химическата устойчивост на продукта. Термична устойчивост Въздействие* Суха горещина Постоянно +50°C Краткотрайно max. 7 дни +80°C Краткотрайно max. 8h +100°C *без едновременно химично и механично въздействие. Рядко може да се излага на краткотрайно въздействие на водна пара до темп. +80°C (почистване с пароструйка) USGBC LEED Rating Sikafloor® -326 отговаря на изискванията на LEED EQ Кредит 4.2: Ниско емисионни материали: бои и покрития SCAQMD Meтод 304-91 съдържание на летливи компоненти < 100 г/л 3 Sikafloor®-326 3/9 Системи Структура на системите Саморазливни системи 1.5 - 2.0 mm: Грунд: 1-2 x Sikafloor® -156 / -161 Покритие: 1 x Sikafloor® -326 + кв.пясък (F 36 : 0.08 - 0.25 mm) Финиш(опция): 1-2 x Sikafloor® -357 N или Sikafloor® -305W Системи с посипка около 3 mm (еднослойна система): Грунд: 1-2 x Sikafloor® -156 / -161 Осн. покритие: 1 x Sikafloor® -326 + кв.пясък (F 36 : 0.08 - 0.25 mm) Посипка: кв.пясък (0.4 - 0.7 mm) опесъчаване до излишък Пов. запечатка: 1-2 x Sikafloor® -357 или 1-2 x Sikafloor® -359 N* Система с посипка около 4 mm (двуслойна система с повишена способност за премостване на пукнатини): Грунд: 1-2 x Sikafloor® -156 / -161 Мембрана: 1 x Sikafloor® -326 Осн. покритие: 1 x Sikafloor® -326 + кв. пясък (F 36 : 0.08 - 0.25 mm) Посипка: кв.пясък (0.4 - 0.7 mm) опесъчаване до излишък Пов. запечатка: 1-2 x Sikafloor® -357 или 1-2 x Sikafloor® -359 N* *За открити повърхности трябва да се използва Sikafloor® -359 N като запечатка. При нанасяне върху повърхности с наклон: Използвайте системите както са описани с добавяне на Sika® Extender T към Sikafloor® -326, както е указано по-долу. Указания за приложение Разходна норма/ дозировка Вид система Продукт Разход Грунд 1-2 x Sikafloor® -156 / -161 1-2 x ~0.3 - 0.5 kg/m² Изравняване (ако е необходимо) Sikafloor® -156 / -161 изравнителна замазка Направете справка с ЛТД за Sikafloor® -156 / -161 саморазливно покритие 1.5 - 2.0 mm финишна запечатка 1 тегл.ч Sikafloor® -326 0.7 тегл.ч кв.пясък (F 36 (0.08 - 0.25 mm)) + 1-2 x запечатка Sikafloor® - 357N или Sikafloor® -305W 1.60 kg/m² смес (0.94 kg/m² смола + 0.66 kg/m² кв. пясък) за mm дебелина на слоя ~0,14 kg/m2 Системи с посипка около 3 mm (еднослойна система): Основно покритие Запечатка 1 тегл.ч Sikafloor® -326 0.7 тегл.ч кв.пясък (F 36 (0.08 - 0.25 mm)) + опесъчаване с кв. пясък 0.4 - 0.7 mm + 1-2 x Запечатка Sikafloor® - 357N или Sikafloor® -359 N* 1.60 kg/m² смес (0.94 kg/m² смола + 0.66 kg/m² кв. пясък) ~ 4.0 kg/m² ~ 0.7 kg/m² 4 Sikafloor®-326 4/9 Системи с посипка около 4 mm (двуслойна система с повишена способност за премостване на пукнатини): Мембрана Основно покритие Запечатка Sikafloor® -326 1 тегл.ч Sikafloor® -326 0.7 тегл.ч кв.пясък (F 36 (0.08 - 0.25 mm)) + опесъчаване с кв.пясък 0.4 - 0.7 mm + 1-2 x запечатка Sikafloor® - 357N или Sikafloor® -359 N* 1.20 kg/m² ~2.50 kg/m²смес (1.47 kg/m² смола + 1.03 kg/m² кв. пясък) ~ 4.0 kg/m² ~ 0.7 kg/m² За полагане върху наклонени повърхности наклон (%) 0 - 2.5 2.5 - 5.0 5.0 - 10.0 10 - 15 15 - 20 Extender T (тегл.-%, спрямо смолата при +20°C) - 1 2 2.5 3 *за открити площи запечатката със Sikafloor® -359 N е задължителна. Tези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Качество на основата Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm2 ) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm2 . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. Подготовка на основата Бетоновата основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, както и изравняването на основата, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата на Sikafloor® , SikaDur® или Sikagard® . Повърхността на бетона или замазката трябва да бъде грундирана или изравнена, за да се получи гладка повърхност. Здрави петна могат да бъдат отстранени чрез шлифоване. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напъллно преди полагането на продукта с четка и/или прахосмукачка. Приложение, условия/ ограничения Темп. на основата +10°C min. / +25°C max. Темп. на ок. среда +10°C min. / +25°C max. Съдържание на влага в основата < 4% тегл. съдържание на влага Методи за измерване на влагата: с влагомер Sika® -Tramex , „CM” – метод или метод с изсушаване.Не трябва да се появи влага при изпитване съгласно ASTM тест (изпитване с полиетиленов найлон). Относителна влажност на въздуха 70% отн.вл max. Точка на оросяване Пазете от поява на конденз! Температурата на основата и невтвърдилия под трябва да бъде поне с 3ºC над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява нa шупли по повърхността на положения продукт. 5 Sikafloor®-326 5/9 Инструкции за смесване Смесване Комп A : комп B = 73 : 27 (по маса) Време за смесване Преди смесването разбъркайте комп. А механично. Когато цялото количество от комп. В е прибавено към комп. А продължете смесването още две минути до получаване на еднородна смес. След приключване на смесването на комп.А и В се прибавя кварцовия пясък 0.08 – 0.25 мм и сместа се бърка още 2 минути до получаване на еднородна смес. Сместа се пресипва в чист съд и се разбърква за кратко. Трябва да се избягва прекалено дългото миксиране, за да се предотврати въвличането на въздух в сместа. Уреди за смесване Sikafloor® -326 трябва да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300-400 об/мин) или друго подходящо оборудване Метод на нанасяне / Инструменти Преди нанасяне измерете съдържанието на влага в основата, относителната влажност и точката на оросяване Ако влажността на основата е по-висока от 4%, трябва да се използва Sikafloor® EpoCem® като временна бариера срещу влагата Грунд: Убедете се, че слоят който покрива основата е непрекъснат и без наличие на пори. Ако е необходимо нанесете 2слоя от материала. Нанесете Sikafloor® - 156/-161 с четка, валяк или разпределителен гребен. За предпочитане е полагането да става с разпределителен гребен и след това заравняване с валяк в противоположна посока. Изравняване: Грапавите повърхности трябва първо да се изравнят. За направата на изравнителна замазка подходящ продукт е Sikafloor® -156 (виж ЛТД). Саморазливни системи: Sikafloor® -326 се полага равномерно с назъбена маламашка. За да получите гладка повърхност изравнете и обезвъздушете в двете посоки с помощта на иглен валяк. Системи с посипка: Sikafloor® -326 се полага равномерно с назъбена маламашка .След това, за да получите гладка повърхност изравнете и обезвъздушете в двете посоки с помощта на иглен валяк. След около 10 минути (при +20°C), но преди 20-тата минута (при +20°C), опесъчете с кварцов пясък, първоначално леко, а след това до излишък. Запечатка за системи с посипка: 1 – 2 запечатващи слоя се полагат с разпределителен гребен и се разнасят в противоположни посоки с късокосмест валяк За да се получи гладка безшевна повърхност по време на полагането трябва да се поддържа “мокър ръб”. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба с Разредител С. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично Време за обработване Температура Време +10°C ~ 40 минути +20°C ~ 20 минути +30°C ~ 10 минути 6 Sikafloor®-326 6/9 Времена на изчакване / Припокриване Времена на изчакване преди полагане на Sikafloor® -326 върху Sikafloor® -156 / -161 : Температура на основата Минимум Максимум +10°C 24 часа 3 дни +20°C 12 часа 2 дни +30°C 6 часа 1 ден Ако е просрочено максималното време на изчакване, трябва да се нанесе нов слой от грунда. Времена на изчакване преди полагане на Sikafloor® -326 върху Sikafloor® -326 : Температура на основата Минимум Максимум +10°C 30 часа 4 дни +20°C 24 часа 2 дни +30°C 16 часа 1 ден Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата – температура и относителна влажност. Ако е просрочено максималното време на изчакване повърхността на Sikafloor® -326 трябва да бъде прешлайфана, за да се осъществи добра механична връзка със следващия слой от Sikafloor® -326. Допълнителни указания за нанасяне / Ограничения Не полагайте Sikafloor® -326 върху основи с повишаваща се влага. Прясно положения Sikafloor® -326 трябва да бъде защитен от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането. Не втвърдилия материал взаимодейства с водата (образува се пяна). По време на полагането трябва да бъдат взети мерки да не попадат влажни капки върху пресния Sikafloor® -326. Смесения материал трябва да се полага веднага, тъй като цвета на материала може да се промени при достигане края на отвореното време за работа. Инструменти Препоръчан доставчик на инструменти: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, телефон:+ 49 40/5597260, www.polyplan.com назъбена маламашка за гладък износоустойчив слой: напр скрапер с голяма площ №565, назъбени ножчета №25 Неправилната преценка и третиране на пукнатините може да намали дълготрайността и да предизвика появата на нови пукнатини. При полагане на материала върху повърхности изложени на слънчева светлина да се използва Sikafloor® -357 N или Sikafloor® -305W като запечатващо покритие. За осигуряване на еднакъв цвят по цялата повърхност ползвайте материал от една и съща партида Комбинацията от следните фактори: наличие на подово отопление или високи температури на околната среда и високо натоварване на покритието, може да доведе до появата на отпечатъци по повърхността на смолата. Ако е необходимо нагряване не използвайте газ, масло, парафин или други твърди горива, те отделят големи количества СО2 и водни пари при горенето си, които могат да окажат негативно влияние на покритието. За отопление използвайте само електрически вентилаторни системи 7 Sikafloor®-326 7/9 Условия на втвърдяване Положеният продукт е готов за употреба Температура Пешеходен трафик Лек трафик Напълно втвърдяване +10°C 48 часа 5 дни 14 дни +20°C 24 часа 3 дни 7 дни +30°C 16 часаs 2 дни 5 дни Забележка: Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата Почистване / Поддръжка Методи За да се поддържа външния вид на пода след полагането, всички остатъци от Sikafloor® -365 трябва да се премахнат веднага и периодично трябва да се почиства с помощта на въртящи четки, прахосмукачки, водоструйки и др. Като се използват подходящи почистващи вещества и вакси Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
Комп A: 16.05 kg Комп B: 5.95 kg Комп A+B: 22 kg готов за смесване продукт