Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikafloor-2530W (AB) - RAL7032 - дисперсно епоксидно покритие

Sikafloor-2530W (AB) - RAL7032 - дисперсно епоксидно покритие

Описание

Двукомпонентно дисперсно покритие на базата на епоксидна смола, разрежда се с вода.

За запечатване или защитен слой на подове и стени: -бетон; -циментови мазилки и замазки; -етернит; -строителен разтвор с епоксидна смола; -покрития от асфалт (положени минимум преди две години, на закрито) Като покритие за цветово оформление в: -производствени и складови халета; -подземни гаражи и паркинги; -изби; -обществени и административни сгради; Да не се подлага на директно слънчево греене! Характеристики / Предимства -осигурява отлична защита на циментови основи срещу агресивни влияния на околната среда; -добро сцепление върху леко влажни основи;; -добра покривност; -пропуска водни пари (само при нанасяне чрез пръскане); -добро спиране на карбонизацията; -лесно се почиства; -устойчивост на изтриване, водо- и износоустойчивост; -не съдържа разтворители съгласно КЕL-CH; -без мирис; -предотвратява образуването на плесен; -лесно обработване, съчетано с голяма ефективност при полагане; Изпитни сертификати -лаборатория за методика и приготвяне на образци, Байнвил ам Зее, № А-20496-1 -ISEGA, Ашафенбург-Германия: декларация за надеждност за материали и предмети в контакт с хранителни стоки -изследователски център Юлих-Германия: способност за обезвреждане по DIN 25415 Разход на материал Състав на двуслойното покритие Продукт Разход на материал 1 слой Sikafloor-2530 W (добавяне на до 5% вода) 150 до 250 g/m2 2.слой (гладък) Sikafloor-2530 W – без разреждане 150 до 250 g/m2 2.слой (структуриран): Sikafloor-2530 W + 2 тегл. % Sikadur-513 коригиращо вещество (коригиращото вещество се добавя към готовата смес) 150 до 250 g/m2 Дебелина на полезния слой: около 0,1 до 0,2 мм (при основи с голяма хигроскопичност – да се положат 3 слоя по150 до 250 g/m2 ) 2 Sikafloor®-2530W 2/3 Данни за продукта Опаковка Sikafloor-2530 W: Предварително дозирана опаковка за еднократна употреба: -от 6 кг. (компоненти А + В) -от 18 кг. (компоненти А + В) Sikadur-513: чували по 2 кг. Условия и срок на съхранение В добре затворена оригинална опаковка при стайна температура: 6 месеца от датата на излизане от Sika AG. Продуктът е студочувствителен. Технически данни Цвят Стандартен цвят: чакълено сиво, около RAL 7032 Други цветове по запитване Плътност при 200С Компонент А: 1,28 kg/l (мокро) Компонент В: 1,09 kg/l (мокро) Компонент А + В: 1,22 kg/l Абразивна устойчивост Taber-Abraser (DIN 53 109): 65 mg Коефициент на съпротивление срещу дифузия на водна пара µН2О около 20 000 Коефициент на съпротивление срещу дифузия на въглероден диоксид µСО2 > 1 000 000 Времена на обработване (бидон 10 кг.) Температура +10 0 С +20 0 С +30 0 С Време 60 мин. 30 мин. 15 мин. Реактивност +10 0 С +20 0 С 30 0 С време на капене (1 кг) 120 – 150 мин. 90 – 120 мин. 30 – 60 мин. Време на втвърдяване (100 µ мокър филм, относителна влажност на въздуха < 75%) Върху слоя може да се нанася друг след 30 часа 8 часа 6 часа Втвърдяване Температура +100 С +200 С +300 С Проходим след 2 дни 15 часа 10 часа Подлежи на леко натоварване след 5 дни 3 дни 2 дни Подлежи на пълно натоварване след 10 дни 7 дни 5 дни Приложение Съотношение на смесване Компонент А: компонент В = 70 : 30 (тегл. части) Компонент А : компонент В = 2 : 1 (обемни части) Изисквания към основата Замърсявания от всякакъв род (мазнини, масла и др.) трябва да се отстранят (подходящи методи: сачменоструйно обработване, фрезоване или шлайфане). Основата трябва да бъде чиста, без отделящи се частици и най-много леко влажна. Якост на сцепление на основата: мин. 1,5 N/mm2. Смесване Компоненти А и В предварително се разбъркват добре, след което компонент В се добавя към компонент А. За полагане на структурен слой се добавя и Sikadur-513 (2 тегл. %). С електрическа бъркалка се бърка интензивно около 3 минути (около 300- 400 оборота/мин.). Сместа се прехвърля в чист съд (да се отцеди) и леко се разбърква. 3 Sikafloor®-2530W 3/3 Нанасяне С четка, валяк с покритие от агнешка кожа или безвъздушна пръскалка. В зависимост от основата първият слой се разрежда с до 5% вода. Силно хигроскопичните повърхности предварително леко се навлажняват, добре е да се нанесат три слоя. Структурен слой: Тиксотропният покривен слой се нанася равномерно с валяк с покритие от агнешка кожа и се обработва със структурен валяк. По този начин се постига равномерна структура. Други изисквания: -максимална дебелина на мокрия слой: за всеки слой 0,2 mm (около 0,25 kg/m2) -степента на матиране в голяма степен зависи от температурата на околната среда и хигроскопичността на основата -най-малко 2 слоя, в зависимост от целта на приложение; Температура на основата Минимална температура: +10 0 С (мин. 3 0 над точката на оросяване) Максимална температура: +30 0 С Влажност на въздуха ≤ 75 % Методи и инструменти за обработване Уредите веднага се измиват с вода. Леко изсъхналият материал може да се почисти с Colma-Reiniger. Остатъци от боя и използвана вода да се изхвърлят съгласно разпоредбите. Предпазни мерки Продуктът може да предизвика кожни раздразнения (дерматози). Носете защитно облекло (ръкавици, очила). Преди начало на работа намажете ръцете със защитен крем. При контакт с очите и лигавицата измийте веднага с чиста топла вода. Незабавно повикайте лекар. Екология В течно състояние Sikafloor-2530 W, компоненти А и В замърсяват водата и затова не трябва да се изхвърля в канализацията, почвата или в открити води. Остатъци от Sikafloor-2530 Wда се отвеждат съгласно действащите разпоредби.

Опаковка
-от 6 кг. (компоненти А + В) -от 18 кг. (компоненти А + В)