Каталог строителство
Всички продукти и материали
Силикони, пяни

Sikaflex-11 FC+

Sikaflex-11 FC+полиуретанова фуга и лепило

Описание

Eластично 1-компонентно уплътнително вещество на полиуретанова база със способност за ускорено свързване.

Sikaflex® -11 FC+ е фугоуплътнител и многофункционално лепило, подходящ за различни приложения: Sikaflex® -11 FC+ се използва като фугоуплътнител за вертикални и хоризонтални фуги, звукоизолация на преминаващи през бетона тръби, уплътняване на сегменти, уплътняване на шевове, уплътняване на метални и дървени конструкции, вентилационни структури и много други Sikaflex® -11 FC+ се използва като многофункционално лепило, подходящо за вътрешно и външно залепване на подпрозоречни первази, прагове, стъпала, первази, базови табла, защитни табла при катастрофа, ламперии, сглобяеми елементи и много други Характеристики / Предимства Sikaflex® -11 FC+ е: 1-компонентен, готов за употреба Гъвкав и еластичен Без разтворители, без мирис Много ниски емисии Уплътнител: Втвърдяване без образуване на мехурчета Много добра адхезия към повечето строителни материали Добра механична устойчивост Добра устойчивост на атмосферни влияния и стареене Консистенция, непозволяваща свличане Лепило: Повърхностно залепване без допълнителни отвори Без корозивно действие Абсорбира удар и вибрации Одобрения / Стандарти EMICODE EC 1 PLUS “много ниски емисии” ISEGA сертификат за употреба в хранително-вкусовата промишленост Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Бял, сив, кафяв, черен, бежов 2 Sikaflex 2/5 ® -11 FC+ Опаковка 600 ml мека опаковка 300 ml твърда опаковка Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност 15 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +10°С до +25°С. Технически данни Химична основа 1-компонентен полиуретан, втвърдяващ във влажна среда Плътност ~ 1.35 kg/l Време за образуване на коричка ~ 65 минути (+23°C / 50% отн. вл.) Скорост на втвърдяване ~ 3.5 mm / 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.) Размери на фугата Мин. ширина = 10 mm / макс. ширина = 35 mm Свличане по вертикална повърхност 0 mm, много добра Работна температура -40°C до +80°C Физико-механични свойства Якост на опън ~ 1,5 N/mm2 Якост на разкъсване ~ 8 N/mm2 Твърдост по Шор А ~ 37 след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) E-Модул ~ 0.6 N/mm2 след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) Удължение при скъсване ~ 700% след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) Еластично възстановяване > 80% след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) Устойчивост Химична устойчивост Устойчив на вода, морска вода, разредени основи, циментни анкериращи състави и водоразредими почистващи препарати. Неустойчив на алкохоли, органични киселини, концентрирани основи и киселини, хлорирани (въглеводородни) горива. Информация за системата Детайли по полагането 3 Sikaflex 3/5 ® -11 FC+ Фуги: Ширината на фугата трябва да се проектира в съответствие с деформационната способност на уплътнителя. Принципно, ширината на фугата трябва да бъде > 10 mm и < 35 mm. Трябва да се спазва отношението ширина към дълбочина ~ 1 : 0.8 (за подови фуги) и ~ 1 : 2 (за фасадни фуги). Всички фуги трябва да бъдат правилно проектирани и оразмерени от спецификатора и главния изпълнител в съответствие с приложимите стандарти, тъй като след изграждането промени обикновено не са възможни. База за изчисляване на необходимата ширина на фугата са техническите параметри на фугоуплътнителя и прилежащите строителни материали, както и експозицията на сградата, размерите и начина на строителство. Фуги < 10 mm се проектират за контрол на пукнатини и те не са дилатационни фуги. По време на полагане на уплътнителя от значение е ширината на фугата (ориентировъчна стойност +10°C) Приблизителен разход на материал (за подови фуги) Ширина на фугата 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm Дълбочина на фугата 10 mm 12 - 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm Дължина на фугата / 600 ml ~ 6.0 m ~ 2.5 - 3.0 m ~ 1.8 m ~ 1.2 m ~ 0.8 m Дължина на фугата / 310 ml ~ 3.0 m ~ 1.5 m ~ 0.9 m ~ 0.6 m ~ 0.4 m Разход на материал / Проектиране на фугите Минималната ширина на периметрова фуга около прозорци: 10 mm Попълващо въже: Използвайте само полиуретаново попълващо въже със затворени клетки. Лепене: - Точково: 1 картуш за 100 x 3 cm точки от Sikaflex® -11 FC+ (Диаметър = 3 cm; дебелина = 0.4 cm) - Ивично: 1 картуш за 12 метра Sikaflex® -11 FC+ със сечение 5 x 5 mm. Стредно 0.2 - 0.6 kg/m2 , в зависимост от площта на залепване. Качество на основата Чиста, суха, хомогенна, без масла и смазки, без прах и свободни, ронещи се частици. Циментовото мляко трябва да се отстрани. Подготовка на основата / Грундиране Sikaflex® -11 FC+ има висока адхезия към чисти и здрави основи. За оптимално залепване и за особено важни приложения, като многоетажни сгради, фуги, подложени на високо натоварване или при основи, подложени на екстремни атмосферни условия трябва да се използват грундове и почистващи състави. При съмнение, нанесете на пробен участък. Непорьозни основи: Глазирани плочки, прахово боядисани метали, алуминий, анодиран алуминий, неръждаема и поцинковна стомана трябва да се награпавят с фина шкурка и почистят със Sika® Aktivator-205 с помощта на чиста кърпа или парцал. Преди нанасяне на уплътнителя изчакване поне 15 минути, за да се изпари разтворителя. Всички други метални повърхности неспоменати по-горе трябва да се награпавят с фина шкурка и почистят със Sika® Aktivator-205 с помощта на чиста кърпа или парцал. След изчакване изпарението на разтворителя от мин. 15 минути, нанесете с четка Sika® Primer-3 N. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). За PVC използвайте Sika® Primer-215 вместо Sika® Primer-3 N. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). Порьозни основи: Бетон, газобетон и циментови мазилки, замазки, тухли и др. трябва да се грундират със Sika® Primer-3 N, като се използва четка. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). Важна забележка: Грундовете са само подобрители на адхезията. Те нито заменят правилното почистване на свързващите повърхности, нито са в състояние да подобрят занчително техните якостни показатели. Грундовете подобряват дълготрайността на уплътнената фуга. За допълнителна информация направете справка с таблицата за грундовете Sika® Primer. 4 Sikaflex 4/5 ® -11 FC+ Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +40°C макс. Околна температура +5°C мин. / +40°C макс. Влажност на основата Суха Точка на оросяване Температурата на основата трябва да бъде с 3°C над точката на оросяване. Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Sikaflex® -11 FC+ се предлага готов за употреба. След подходяща подготовка на фугата и основата, поставете попълващото въже на необходимата дълбочина и ако е необходимо нанесете грунд. Поставете опаковката в работния пистолет и екструдирайте Sikaflex® -11 FC+ , като се уверите, че е осъществен цялостен контакт със страните на фугата. Напълнете фугата като избягвате въвличането на въздух. За осигуряване на добра адхезия, Sikaflex® -11 FC+ трябва да се заглади, като се притисне към страните на фугата. За получаване на прави и чисти линии е необходима употебата на предпазна, самозалепваща лента. Отстранете лентата, докато уплътнителя е още мек. За получаване на идеална повърхност, загладете уплътнителя със специална течност за заглаждане. Лепене: След подготовка на основата нанесете Sikaflex® -11 FC+ ивично или точково по повърхността за залепване на интервали през няколко сантиметра. Притиснете ръчно залепваните елементи, за да ги фиксирате на необходимата позиция. При необходимост, използвайте залепващи ленти, клинове или подпори за временно укрепване на елементите през началните часове на втвърдяване. Неправилно поставен елемент може лесно да се коригира в първите минути след залепване. Притиснете отново. Оптимално залепване се постига след цялостно втвърдяване на Sikaflex® -11 FC+ , т.е. след 24 до 48 часа при +23°C за дебелини от 2 до 3 mm. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти със Sika® Remover-208/ Sika® TopClean-T веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Бележки за полагането / Ограничения Еластичния уплътнител не е желателно да се боядисва, тъй като боите имат ограничена деформационна способност, поради което ще се напукат при съвместни движения. Със съвместими бои може да се нанесе покритие до макс. 1 mm. Съвместимостта трябва да се тества съгласно DIN 52 452-2. Промяна в цвета е възможна при въздействие на химикали, високи температури, UV-лъчи (особено при бял цвят). Това не оказва неблагоприятно въздействие върху техническите характеристики и дълготрайността на продукта. Преди употреба върху естествен камък се свържете с нашия Технически отдел. Не използвайте Sikaflex® -11 FC+ като уплътнител върху стъкло, битумни основи, естествен каучук, EPDM или строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, които биха компрометирали уплътнителя. Не използвайте Sikaflex® -11 FC+ за уплътнения при басейни. Неподходящ при водно налягане или постоянно водно натоварване. Не смсвайте и не излагайте Sikaflex® -11 FC+ на въздействието на вещества, които могат да реагират с изоцианати, особено алкохоли, които са често срещани компоненти при разредители, разтворители и кофражни масла. Такъв контакт може попречи или предотврати реакциите на свързване и втвърдяване на материала. 5 Sikaflex 5/5 ® -11 FC+ Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
600 ml мека опаковка 300 ml твърда опаковка