Каталог строителство
Всички продукти и материали
Добавки за бетони

SikaCim Color

SikaCim Color - оксидна боя

Описание

SIKACIM COLOR е багрило на прах, съставено от минерални окиси. SIKACIM COLOR съществува в 7 цвята: червен, жълт, охра, черен, кафяв, зелен и син.

SikaCim® Color-S е прахообразен оцветител на база минерални оксиди. Употреба Оцветяване на циментови бетони и разтвори:  Циментови шпакловки и замазки  Бетонни панели  Всички видове декоративен бетон и разтвор Важни бележки:  Постигането на еднакъв цвят на изделията зависи от точността на дозиране на компонентите на бетона или разтвора (свързващо вещество, вода, добавъчни материали и др.)  Атмосферните условия в момента на производството могат да окажат влияние върху цвета на бетона или разтвора, особено при ниски температури или висока влажност (карбонатизация). Характеристики/ Предимства  Синтетичен оцветител на база минерални оксиди  Добра UV устойчивост  Не оказва влияние върху времето за втвърдяване  Съвместим с останалите SikaCim® продукти Данни а продукта Форма Външен вид цветове SikaCim® Color-S е прахообразен оцветител, който се предлага в 6 цвята: охра, жълт, червен, кафяв, черен и зелен. Физични характеристики Цвят Плътност [g/cm3 ] Охра 0.40 – 0.50 Жълт 0.35 – 0.45 Червен 0.75 – 0.85 Черен 0.70 – 0.80 Кафяв 0.75 – 0.85 Зелен 1.00 – 1.10 2 SikaCim® Color-S 2/3 Опаковки Дозите се предлагат в прозрачни пластмасови опаковки с вместимост 1,5 l . Цвят Тегло Охра 400 g Жълт 400 g Червен 800 g Черен 700 g Кафяв 700 g Зелен 900 g Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 3 години от датата на производство, ако се съхранява правилно в ненарушени опаковки, на сухо при температури между +5°C и +25°C. Защитете от директна слънчева светлина и мраз. Информация за системата Указания за употреба Разход/ дозировка 1 – 2 опаковки за 50 kg (2 x 25 kg) цимент. Препоръчва се направата на предварителни тестове. Дозирането на оцветителя SikaCim® Color-S трябва да се определя в зависимост от следните параметри: - Желаната интензивност на цвета, - Цвета и дозировката на различните компоненти на сместа. Указания за ползване Добавяне SikaCim® Color-S се добавя към сухата смес. Разбъркайте добре преди да добавите водата. Метод на полагане/ Инструменти Трябва да се спазват стандартните методи за полагане и производство на бетонни смеси. Направете справка с изискванията на стандарта. Трябва да се осигурят нормални условия за втвърдяването на бетона. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употребата им. Втвърдения материал може да се премахне само механично. Забележки за полагането / Ограничения  При използването на SikaCim® Color-S за определяне на най-подходящия състав трябва да се направят изпитвания с месните суровини. Забележки Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсилогична и друга информация, свързана с безопасността

Опаковка
0.400-0.900кг според цвета