Каталог строителство
Всички продукти и материали
Силикони, пяни

Sikabond АТ-Universal

Sikabond АТ-Universal универсално лепило-Бяло, тъмно сиво

Описание

SikaBond®АТ-Universal е еднокомпонентно, еластично лепило без съдържание на разтворители. SikaBond®АТ-Universal е разработено на базата на силан – омрежени полимери и залепва много добре към порьозни и непорьозни повърхности.

SikaBond® AT-Universal е многофункционално лепило за вътрешно и външно залепване на кабелни канали, акустични плочи, прагове на врати, леки строителни материали, както и за уплътняване и залепване на покривни и стенни покрития, капаци и др. SikaBond® AT-Universal притежава висока адхезия към различни основи, твърдо PVC, GFRP, дърво, керамика, плочки, тухли, бетон, алуминий, неръждаема стомана и др. Благодарение на отличните си характеристики SikaBond® AT-Universal може да се използва и като уплътнител с висок модул, напр. за подови и съединителни фуги. Характеристики / Предимства 1-компонентен, готов за употреба Висока адхезия без грунд към много основи Отлична обработваемост Къса нишка на късане Добра начална лепливост и бързо втвърдяване Компенсира неравности в основата Не предизвиква корозия Добра устойчивост на атмосферни влияния и вода Не съдържа силикон Може да се боядисва* Не съдържа разтворители (*Виж Бележки за полагането) Тестове Одобрения / Стандарти ISO 11600 F 20% HM SKZ Würzburg. Отговаря на изискванията на ISEGA сертификат за употреба в хранително- вкусовата промишленост. Данни за продукта Форма Цветове Бял, тъмно сив Опаковка 300 ml твърда опаковка - картуш, 12 картуша/кутия 600 ml мека опаковка - салам, 20 салама/кутия 2 SikaBond 2/4 ® AT-Universal Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +10°С до +25°С. Технически данни Химична основа 1-компонентен силан-омрежен полимер (ПУ-хибридна технология, втвърдява от влагата във въздуха) Плътност ~ 1.4 kg/l (DIN 53 479) Време за образуване на коричка ~ 35 минути (+23°C / 50% отн. вл.) Скорост на втвърдяване ~ 3 mm / 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.) Деформационна способност 20% HM (за уплътняване) Свличане по вертикална повърхност 0 mm, много добра (EN ISO 7390) Работна температура -40°C до +80°C Физико-механични свойства Якост на срязване ~ 1.0 N/mm2 ; 1 mm дебелина на лепилото (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 52 283) Якост на опън ~ 1.5 N/mm2 (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 504) Якост на разкъсване ~ 5 N/mm (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 515) Твърдост по Шор А ~ 33 (след 28 дни) (DIN 53 505) E-Модул 0.6 N/mm2 при 100% удължение (+23°C / 50% отн. вл.) (EN ISO 8340) Удължение при скъсване ~ 400% (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 504) Еластично възстановяване > 70% (+23°C / 50% отн. вл.) (EN ISO 7389 B) Устойчивост Химична устойчивост Устойчив на вода, морска вода, разредени основи, циментнии разтвори и разтворени във вода почистващи препарати. Неустойчив на алкохоли, органични киселини, концентрирани киселини и основи, хлорирани и ароматни въглеводороди. Неустойчив или краткотрайно устойчив на концентрирани минерални килселини,органични разтворители (кетони, естери, ароматни съединения) и алкохол, разредители за лак и бои, органични киселинни и основни разтвори или разтворители. За повече информация, моля свържете се с техническия отдел на Sika. Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал Ивично / кордонно нанасяне на лепилото: ~ 44 ml на линеен метър (с триъгълна дюза) Качество на основата Чиста, суха, хомогенна, без масла и смазки, без прах и свободни, ронещи се частици. Циментовото мляко, частици със слаба адхезия и несъвмвстими бои трябва да бъдат отстранени. 3 SikaBond 3/4 ® AT-Universal Подготовка на основата / Грундиране SikaBond® AT-Universal има висока адхезия към чисти и здрави основи. За оптимално залепване и за особено важни приложения, като многоетажни сгради, лепилни връзки, подложени на високо натоварване или при основи, подложени на екстремни атмосферни условия трябва да се използват грундове и почистващи състави. При съмнение, нанесете на пробен участък. Непорьозни основи (в.т.ч. метали, пластмаси, алуминий, полимери и др.) трябва да се награпавят с фина шкурка и почистят със Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205), с помощта на чиста кърпа / парцал. Време за изпарение на разтворителя - мин. 15 мин., макс. 6 часа. За метали като мед, месинг, титан и цинк използвайте Sika® Primer-3 N за подобряване на адхезията. За порьозни основи (бетон, тухли и др.), при чест контакт с вода или постоянно висока относителна влажност използвайте Sika® Primer-3 N. За подробна информация вижте Листа с технически данни за грундовете SikaBond® или се свържете с нашия Технически отдел. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата По време на нанасяне и до пълното втвърдяване на SikaBond® AT-Universal, температурата на основата трябва да бъде мин. +5°C и макс. +40°C. Околна температура +5°C мин. / +40°C макс. Влажност на основата Суха Относителна влажност на въздуха Между 30% и 90% Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти SikaBond® AT-Universal се предлага готов за употреба. След подходяща подготовка нанесете SikaBond® AT-Universal ивично или точково по повърхността за залепване на интервали през няколко сантиметра. Притиснете ръчно залепваните елементи, за да ги фиксирате на необходимата позиция. При необходимост, използвайте залепващи ленти SikaTack® -Panel за временно укрепване на елементите през началните часове на втвърдяване. Неправилно поставен елемент може лесно да се коригира в първите минути след залепване. Оптимално залепване се осигурява след пълно втвърдяване на SikaBond® AT-Universal. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти със Sika® Remover-208 веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Бележки за полагането / Ограничения За най-добра обработваемост температурата на лепилото трябва да е > 15°C. За правилното втвърдяване на уплътнителя е необходима достатъчна относителна влажност на въздуха. Еластичния уплътнител / лепило не е желателно да се боядисва. Ако уплътнителят се покрие с боя, могат да се получат повърхностни пукнатини, по-висок лепнещ ефект, както и лека промяна на цвета. Съвместимостта трябва да се тества съгласно DIN 52 452-4. Промяна в цвета е възможна при въздействие на химикали, високи температури, UV-лъчи. Това не оказва неблагоприятно въздействие върху техническите характеристики и дълготрайността на продукта. Преди употреба върху естествен камък се свържете с нашия Технически отдел. Не използвайте SikaBond® AT-Universal без грунд върху мед, титан, цинк, месинг. Не използвайте като уплътнител върху стъкло, битумни основи, естествен каучук, EPDM или строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, които биха компрометирали. Не използвайте върху полиетилен, полипропилен, тефлон и някои пластифицирани синтетични материали (направете проба или се свържете с нашия Технически отдел). 4 SikaBond 4/4 ® AT-Universal Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
300 ml твърда опаковка - картуш, 12 картуша/кутия 600 ml мека опаковка - салам, 20 салама/кутия