Каталог строителство
Всички продукти и материали
Силикони, пяни

SikaАnchorfix-1 - химически анкер

SikaАnchorfix-1 - химически анкер

Описание

Двукомпонентно анкериращо лепило, несъдържащо стирол и разтворители, на метакрилатна база.

Като бързовтвърдяващо, анкериращо лепило при всички видове: Армировъчна стомана Шпилки Болтове и други свързващи системи Бетон Зидария от плътни и кухи зидарийни тела Твърд естествен камък Плътна скална маса Преди полагането, следва да се тества на опитен участък съвмвстимостта на лепилото Sika AnchorFix® към съответната основа по отношение на желаната адхезионна якост, както и за предотвратяването на повърхностни петна или промяна на цвета. Това се налага поради големите различия във вида на основите, особено по отнешение на техните якости, състав и порьозност. Характеристики / Предимства Бързо втвърдяване Може да се използва стандартен пистолет Може да се използва при ниски температури Голяма товароносимост Не изкапва, дори и при приложение по тавани Не съдържа стирол Слаб мирис Ниски загуби Няма транспортни ограничения Данни за продукта Форма Цветове Компонент А: бял Компонент В: черен Компонент А + В смесени: светло сив Чакълен цвят: Компонент А: бял Компонент В: розово-оранжев Компонент А + В смесени: бежов 2 Sika 2/7 AnchorFix® -1 Опаковка 150 ml стандартна опаковка, 20 бр. в кашон. Палет: 60 кашона с по 20 картуша. 300 ml стандартна опаковка, 12 бр. в кашон. Палет: 60 кашона с по 12 картуша. 550 ml стандартна опаковка, 12 бр. в кашон. Палет: 50 кашона с по 12 картуша. Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка, в сухи условия на съхранение, при температура от 0°С до +20°С. Да се защити от пряка слънчева светлина. Върху етикета на всички опаковки Sika AnchorFix® -1 се съдържа срока на годност. Технически данни Плътност 1.63 kg/l (смесени компоненти A+B) Температура Отворено време Tgel Време за втвърдяване Tcur -10°C 30 минути 24 часа +5°C 18 минути 145 минути +10°C 10 минути 85 минути +20°C 6 минути 50 минути +30°C 4 минути 35 минути Скорост на втвърдяване За полагане при -10°С опаковките трябва да бъдат с температура +5°С. Стичане Не се стича, дори и при приложение по тавани. Дебелина на пласта 3 mm максимум Thermal Stability Точка на застъкляване (TG): +60°C (съгласно EN ISO 6721-2) Механични / Физични свойства Якост на натиск 50 N/mm2 (съгласно ASTM D695) Проектиране Понятия и съкращения: hef = ефективна дълбочина на анкериране (mm) fcm = якост на натиск на бетона (N/mm2 ) Scr = разстояние между анкерите Ccr = разстояние от оста на анкера до края на свободната основа (mm) hO = дълбочина на отвора (mm) dO = диаметър на отвора (mm) d = номинален диаметър на пръта (mm) NRK = характерисично натоварване на опън (kN) VRK = характерисично натоварване на срязване (kN) Nrec = препоръчително натоварване (опън или срязване) = NRK / VRK умножена с общ коефициент на сигурност съгласно локалните действащи норми (kN) RfcN = редуциращ фактор за разстояние до края на елемента, при опън RfcV = редуциращ фактор за разстояние до края на елемента, при срязване Rfs = редуциращ фактор за разстояние между анкерите, при опън и срязване 3 Sika 3/7 AnchorFix® -1 Данни за товароносимост при анкериране на резбована стомана /шпилка/: Шпилка d Диаметър на отвора d O [mm] Дълбочина на отвора h O [mm] Минимално разстояние, мерено от ръба за достигане на N rec C cr [mm] Минимално междуосово разстояние за достигане на Nrec S cr [mm] Минимална дебелина на строителния елемент h min [mm] Характерис- тична товароноси- мост в бетон C 20 / 25 N RK [kN] Препоръчител- но натоварване в бетон C 20 / 25 N rec [kN] M 8 10 80 120 80 110 25.6 8.5 M 10 12 90 135 90 120 31.5 10.5 M 12 14 110 165 110 140 43.3 14.4 M 16 18 125 190 125 165 49.7 16.6 M 20 24 170 255 170 220 86.6 28.9 M 24 26 210 315 210 270 94.0 31.3 Важни забележки: За всеки отделен случай натоварването на избраната шпилка трябва да бъде доказано. Отворът трябва да бъде сух. Данни за товароносимост при анкериране с армировъчна стомана: Условия за определяне на характеристичното натоварване: Армировъчна стомана S500 оребрена (за всеки отделен случай натоварването на избраната шпилка трябва да бъде доказано) Минимален клас на бетона С 20/25 Отворът трябва да бъде сух. Диаметър на пръта, d (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 Диаметър на отвора, dO (mm) 8 10 12 14 18 20 25 32 Минимална дълбочина на анкериране, hmin (mm) 60 80 90 100 115 130 140 150 Уравнение за товароносимост на опън: NRK = 5,2 (hef - 50) Уравнение за товароносимост на срязване: VRK = 1000 (hef * d O* fcm) * 0,5)) Редуциращ фактор за междуосовите и разстояния и разстоянията, мерени от края: Важни забележки: За всеки отделен случай натоварването на избраната шпилка трябва да бъде доказано. Отворът трябва да бъде сух. Устойчивост Термична устойчивост Температурна устойчивост на втвърдения състав: +50°С за дълъг период, +80°С за кратък период (1-2 часа) Редуцирано разстояние между анкерите Rfs Разстояние от края Rfc опън и срязване опън срязване Обхват на валидност 0.25 ≤ (s / hef ) ≤ 1 Обхват на валидност 0.5 ≤ (c / hef) ≤ 1.5       = + × ef s h s Rf 0.4 0.6       = + × ef cN h c Rf 0.4 0.4       = + × ef cV h c Rf 0.25 0.5 4 Sika 4/7 AnchorFix® -1 Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал за един анкер в ml Дълбочина на отвора в mm Анкер Ø mm От- вор Ø mm 80 90 110 120 130 140 160 170 180 200 210 220 240 260 280 300 350 400 8 10 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 10 12 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 14 15 12 14 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 16 18 14 18 9 10 11 14 14 15 18 19 20 22 23 24 26 28 30 32 37 42 16 18 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 26 28 30 32 36 40 20 10 12 12 15 16 17 20 21 22 24 25 26 29 31 33 35 40 46 20 24 12 13 14 15 16 18 22 24 26 28 30 32 36 38 42 48 58 66 25 18 19 21 23 24 26 30 31 32 36 38 40 44 46 50 54 64 72 24 26 24 25 28 30 33 35 40 43 45 50 55 58 60 65 70 75 100 125 Разход на материал / Дозировка Посочените количества са изчислени без загуби. Загуби 10 - 50%. Количеството на материала може да се дозира по време на полагане с помощта на скалата върху флакона. Качество на основата Строителният разтвор и бетонът трябва да бъдат с нужната якост. Не е необходимо да се изчаква 28 дневна възраст. Носимоспособността на основата (бетон, зидария, естествен камък) трябва да бъде проверена. Трябва да се проведат опити за якостта на изтръгване на анкера (pull-off), ако носещата способност на основата не е известна. Анкерният отвор трябва винаги да бъде сух, без масла, смазки и др. Ронещите се частици трябва да бъдат премахнати от отвора. Шпилките и армировъчните пръти трябва да бъдат добре почистени от масла, смазки и други замърсявания. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата -10°C min. / +40°C max. При полагане, Sika AnchorFix® -1 трябва да бъде с температура от +5°C до +40°C. Околна температура -10°C min. / +40°C max. При полагане, Sika AnchorFix® -1 трябва да бъде с температура от +5°C до +40°C. Инструкции за употреба Смесване Компонент A : Компонент B = 10 : 1 обемни части 5 Sika 5/7 AnchorFix® -1 Подготовка на флакона за работа: Отвийте капачката Срежете фолиото Завийте статичния смесител Начин на смесване Поставете флакона в пистолета за полагане и започнете работа Когато се прекъсне работата, статичният смесител може да остане на флакона, след като се премахне налягането от пистолета. Ако лепилото в смесителя се е втвърдило, сменете смесителя с нов 6 Sika 6/7 AnchorFix® -1 Основни положения: С бормашина пробийте отвор до желания диаметър. Диаметърът на отвора и на елемента за анкериране трябва да се съгласуват. Пробитият отвор трябва щателно да се почисти с кръгла четка (почистете поне 3 пъти). Диаметърът на четката трябва да е по-голям от диаметъра на отвора. Отворът трябва да се почисти в посока от дъното към изхода с помпа за почистване или с въздух под налягане. Важно: използвайте компресори, работещи без масло! Направете около 2 стискания, докато двата компонента се хомогенизират напълно. Не използвайте този материал. Освободете налягането в пистолета и почистете отвора с чист парцал. Инжектирайте лепилото в отвора в посока от дъното на навън, при едновременно бавно издърпване на смесителя. Да се избягва затварянето на въздух в отвора. При дълбоки отвори да се използват дълги смесители. Поставете анкера в запълнения отвор с въртеливи движения. В края на отвора трябва да се появи лепило. Важно: поставянето на анкера трябва да се направи в рамките на отвореното време за работа! Начин на полагане / Инструменти По време на съхненето анкерът в никакъв случай не трябва да се движи или да се натоварва. Веднага след работа почистете инструментите със Sika® Colma Cleaner. Измийте ръцете и кожата внимателно с топла вода и сапун. Анкериране в кухи блокчета: За да анкерирате в материали с кухини (тухли, блокчета) трябва да използвате перфорирани втулки. Забележка: при анкериране в материали с кухини не използвайте ударни пробивни инструменти. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти със Sika® Colma Cleaner веднага след употреба. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично. 7 Sika 7/7 AnchorFix® -1 Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават, поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химичните продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
300 ml стандартна опаковка