Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika TopSeal-107 Elastic

Sika TopSeal-107 Elastic, двукомпонентна хидроизолация

Описание

SikaTop Seal 107 Elastic е полимерциментен състав модифициран със специални синтетични полимери, микросилиций и химически добавки.

 Области на приложение: SikaTop Seal 107 Elastic е продукт с многостранно приложение за външни или вътрешни хидроизолации на конструкции, защитата им от корозия и запълване на пукнатини.Основните области на приложение са: - хидроизолация и защита на хидравлични конструкции като: водосборници, резервоари, плувни басейни, бетонни тръбопроводи, мостове, канали; - вътрешна хидроизолация на тухлени и каменни зидове, стоманобетонни стени и подове в сутерени за защита от проникване на влага; - защитно изолационно покритие на балкони, тераси, малки бетонни покриви, като защитно покритие на бетонни повърхности против неблагоприятни атмосферни въздействия. Характеристики / Предимства SikaTop Seal 107 Elastic предлага следните предимства: - висока степен на хидроизолация - готов за смесване, лесен за работа, избягват се грешките при приготвяне на разтвора - възможност за полагане чрез пръскане - еластичност - паропропускливост, подобна на бетона - оптимална адхезия към почти всички основи като напр. бетон, хоросан, камък, тухли, желязо и др. - лесно полагане дори върху вертикални стени и тавани без необходимост от кофраж - не образува пукнатини от съсъхване - не съдържа корозионни или запалими компоненти - висока устойчивост на замръзване и на соли срещу замръзване Разходна норма Полага се най-малко в два слоя; общо количество 2,5 -3,0 kg/m2 Технически данни за продукта Външен вид / цвят Компонент А – течност; компонент В – прахообразен материал. Сив цвят Плътност А + В смесени = 1,53 kg/l. Опаковка 30 kg (А+В), А=10kg ;В = 20kg; 15 kg (А+В), А=5kg ;В = 10kg. Условия и срок на съхранение В неотворени съдове 6 месеца от датата на излизане от завод Сика. Компонент В да се предпазва от замръзване; Компонент А да се съхранява на сухо място. Отворено време за работа ~35 минути при 20 оС. 2 Sika®Top Seal®-107Elastic 2/2 Construction Указания за употреба Ограничителни условия Минимална температура на околната среда и основата при полагане на материала: + 5оС. Максимална температура: + 30 оС. Не използвайте повече от 3 kg/m2 за един слой. За студени повърхности вземете мерки против появяване на конденз върху прясно положената смес. Подготовка на основата Бетон, замазка или тухлен зид -трябва да бъде чист, без отделящи се частици и замърсявания от масло и др. Стомана – без ръжда и масла. Всички повърхности по възможност да са гладки и умокрени до насищане с вода. Съотношение на смесване Компоненти А : В в масови части - саморазливна консистенция 1:2; - пластична консистенция 1:2,5. Смесване Консистенцията на разтвора може да се нагласява според предназначението, чрез намаляване на добавеното количество от компонент А ( течността). При напълно смесване на двата компонента се получава разтвор за грундиране със саморазливна консистенция. Използвайте механична бъркалка на бавни обороти до пълно хомогенизиране на сместа. Избягвайте въвличането на въздух. Нанасяне Нанесете първия слой върху влажната повърхност и изчакайте втвърдяване за 2-6 часа, в зависимост от температурата на околната среда и основата. Използвайте четка с твърд косъм за нанасяне на първия слой (с течна консистенция). Вторият слой може да се нанесе с назъбена шпакла и да се заглади с гладка. Отлежаване Не са нужни специални мерки при полагане на материала на закрито. При полагане при атмосферни условия предпазвайте материала от прекомерно изсушаване или замръзване в продължение на 2 - 3 дни.

Опаковка
30 kg (А+В), А=10kg ;В = 20kg; 15 kg (А+В), А=5kg ;В = 10kg.