Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Seal Tape-S - вътрешен ъгъл

Sika Seal Tape-S - вътрешен ъгъл

Описание

Хидроизолационна лента с тъкана мрежа за монтаж от двете страни и еластична зона в средата, като част от системата за уплътняване и хидроизолиране в мокри помещения и около тях заедно с хидоизолация, циментово лепило и керамични плочки.

Уплътняване на периметри около и под плочки в мокри помещения като бани, кухни и балкони.  Уплътняване около фасадни елементи срещу просмукване на вода.  Уплътняване на хоризонтални и вертикални дилатационни, работни и присъединителни фуги в изолациите, работни фуги в ъгли и около тръби.  За вътрешно и външно приложение Характеристики/ Предимства  Висока еластичност  водоустойчива  добра химична устойчивост  лесно се поставя  термична устойчивост: -25°C до +60°C Изпитвания Одобрения/ Стандарти „Европейска асоциация за изпитване на киселино-устойчиви облицовки“ - Изпитвателен институт & Консултанти за стени и подове‟. Сертификат от изпитване за водоплътност. Серт. No. 60210601.001. Данни за продукта Форма Външен вид/ Цветове Ролка от лента с мембрана, усилена с тъкана материя от двете страни на централната еластична част. Повърхност: гладка Дебелина на лентата: 0.60 mm цвят: лента- жълта / мрежа- бяла 2 Sika® SealTape-S 2/4 Специална лента за хидроизолация Опаковки Дължина на ролката: 10 m и 50 m Предварително изготвени елементи: Вътрешни ъгли 90°: IC Външни ъгли 270°: OC стенни обшивки: 120 x 120 mm: WF подови обшивки: 300 x 300 mm: FF Ролки: 10 m и 50 m, 1 ролка в картонена кутия единично тегло: 0.034 kg/m‟ Ъгли: 10 бр. в опаковка / 5 опаковки в кашон Стенни обшивки: 2 бр. в опаковка / 70 опаковки в кашон Подови обшивки: 2 бр. в опаковка / 20 опаковки в кашон Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 36 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални ненарушени картонени опаковки на сухо при температури между +5°C и +40°C. Да се пази от директна слънчева светлина. Технически данни Химична основа Лента: термопластичен еластомер Армировка: полиестерна мрежа Дифузия на водни пари ~ 30‟000 (SIA280) Физико-механични качества Водоплътност 3 бара (DIN1048/5) Якост на срязване напречно: > 2.0 Mpa (ISO 527-1) Удължение преди скъсване напречно: 400% (ISO 527-1) Устойчивост на скъсване > 100 N/mm (DIN53363) Поведение при съхранение на студено Без поява на пукнатини до -20°C Устойчивост Химична устойчивост Устойчива на солена вода, варовита(алкална) вода и хлорирана вода (0.6 mg/L). Термична устойчивост -25°C до +60°C. При сухи или влажни условия. UV Устойчивост > 6 месеца (SIA 280) Информация за системата Структура на системата Спомагателни продукти за лепене: - Sikalastic® -152: двукомпонентна армирана с фибри циментна хидроизолация - SikaTop® Seal-107: двукомпонентна циментна хидроизолация - Информация за подобни Sika® продукти, които могат да се използват съвместно със Sika® SealTape-S може да получите от Техническия отдел на Сика. 3 Sika® SealTape-S 3/4 Специална лента за хидроизолация Данни за полагането Качество на основата Основата трябва да бъде суха, чиста и без наличие на масла или други замърсявания, циментово мляко и частици със слаба адхезия към основата. Подготовка на основата Подготовка на повърхността: Ако се налага може да се използва подходящ грунд (моля, направете справка с Техническите данни за Sikalastic® -150 и SikaTop® Seal-107) Условия на полагане/ Ограничения Температура на основата Забележка: Няма ограничения касаещи полагането на Sika® SealTape-S, но трябва да се спазват ограниченията посочени в листа с Технически данни за хидроизолационните материали: Sikalastic® -150 и SikaTop® Seal-107. Температура на околната среда Забележка: Няма ограничения касаещи полагането на Sika® SealTape-S, но трябва да се спазват ограниченията посочени в листа с Технически данни за хидроизолационните материали: Sikalastic® -150 и SikaTop ® Seal-107. Съдържание на влага в основата Забележка: Няма ограничения касаещи полагането на Sika® SealTape-S, но трябва да се спазват ограниченията посочени в листа с Технически данни за хидроизолационните материали: Sikalastic® -150 и SikaTop® Seal-107. Инструкции за полагане Метод на нанасяне/ Инструменти Положете щателно разбъркания хидроизолационен разтвор Sika® (напр.Sikalastic® -150 или SikaTop® Seal-107) от двете страни на фугата / ръба, като оставите около 10 mm от двете страни на ръба без да нанасяте разтвор. Поставете Sika® SealTape-S върху покритата с материал фуга / ръб и притиснете силно към разтвора. Покрийте лентата изцяло с хидроизолационен разтвор (Sikalastic® -150 или SikaTop® Seal-107). След това може да преминете към лепенето на плочки с подходящо лепило от гамата на Сика. Направете справка със съответния лист с технически данни за лепилото. Залепване на лентата: Лентите могат да бъдат залепени една за друга с полиуретаново лепило SikaBond® AT Universal. Припокриването да бъде минимум 40 mm. След това покрийте останалата част от Sika adhesive waterproofing mortar. Времена на изчакване/ Припокриване Направете справка със съответните технически данни за Sikalastic® -152 или SikaTop® Seal-107 Бележки за полагането / Ограничения За уплътняване около сифони, кранове или тръби и ъгли използвайте специално изработените Sika SealTapes ъглови профили (вътрешни и външни ъгли и профили за тръби). За допълнителна информация се свържете с Техническия отдел на Сика. Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
Дължина на ролката: 10 m и 50 m