Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Primer 490T

Sika Primer 490T - грунд за SikaLastic-490T

Описание

Sika Primer-490 T е прозрачен, еднокомпонентен грунд на основата на разтворители за подобряване на залепването на SikalasticR-490 T към стъклени и глазирани повърхности.

Грунд за прозрачното покритие Sikalastic® -490 T Характеристики / Предимства  Лесно нанасяне  Втвърдява от влагата във въздуха  Подходящи основи: стъкло, стъклени блокчета, глазирана керамика Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Прозрачна течност Опаковка Опаковки за еднократна употреба: 1 kg метални кутии Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност Да се съхранява на сухо при температури между +5°С и +30°С. Да се пази от пряка слънчева светлина. 9 месеца от датата на производство в ненарушена оригинална затворена опаковка. Срокът на годност е указан на опаковката. Технически данни Химична основа Силан, разтворен в изопропанол Плътност 0.80 g/ml Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка Разходът зависи от грапавостта и абсорбиращата способност на основата и варира от 0.03 kg/m2 за плътни основи до 0.08 kg/m2 за силно абсорбиращи основи на един или два слоя. Качество на основата Третираната повърхност трябва да има достатъчна здравина и адхезия, за да устои на силите, генерирани от трафика и движенията в конструкцията. 2 Sika 2/2 ® Primer-490 T Подготовка на основата Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха, без съдържание на почистващи препарати, масла, смазки, силанови съединения, соли, силикон, силоксани и други химикали, които могат да влошат адхезията. Уверете се, че максималното съдържание на влага не превишава 5 %. Новият бетон трябва да съхне минимум 28 дни. Всички пукнатини да бъдат ремонтирани с подходящи продукти. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C до +35°C Околна температура +5°C до +35°C Влажност на основата ≤ 4% по маса Тестов метод: CM - измерване с измервателен уред Sika® -Tramex или метод чрез изсушаване до постоянна маса. Без пълзяща влага съгласно ASTM (Полиетиленов лист). Относителна влажност на въздуха За оптимален резултат, относителната влажност на въздуха трябва да бъде между 50 % и 70 %. Високата влажност може да повлияе на крайното покритие. Точка на оросяване Да се пази от настъпване на конденз! Околната температура по време на полагането трябва да бъде поне с +3°C над точката на оросяване, за да се намали риска от конденз или образуване на мехури по крайното покритие. Начин на полагане / Инструменти Нанесете Sika® Primer-490 T с напоена чиста и суха кърпа, чрез втриване по цялата повърхност. Избягвайте образуването на локви от Sika® Primer-490 T. Използвайте достатъчно кърпи и се уверете, че сте грундирали всички участъци. В процеса на нанасяне се уверете, че освен химичното активиране на основата (грундиране) има и ефект на обезмасляване. Подменяйте често кърпите. За оптимален резултат, финишното полиуретаново покритие Sikalastic® -490 T трябва да се нанесе след 1 - 2 часа. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
1 kg метални кутии