Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Monoseal-101 сив

Sika Monoseal-101 сив, еднокомпонентна хидроизолация

Описание

Sika Monoseal 101 G & W е смес от специални цименти и агрегати, с добавка на водоотблъскващи и хидроизолиращи синтетични продукти, която с вода образува паста с осмотични качества.

Sika Monoseal 101 G & W е смес от специални цименти и агрегати, с добавка на водоотблъскващи и хидроизолиращи синтетични продукти, която с вода образува паста с осмотични качества. Употреба Sika Monoseal 101 G & W дава възможност за направа на твърда хидроизолация върху бетон, зидария и измазани основи. Подходящ за места с покачващо се ниво на подземните води или с инфилтрация на вода с ниско налягане, както и за хидроизолиране при положително налягане. Някои типични примери за хидроизолации със Sika® Monoseal 101 са:  Мазета и сутерени;  Асансьорни шахти;  Приземни стени;  Канавки и изкопи;  Резервоари и басейни за питейна вода. Характеристики / Предимства  Ефективна, икономична хидроизолация на съществуващи конструкции;  Просто и лесно нанасяне с четка;  Издържа хидростатичното и динамично налягане на подземни води;  Подходящ за хидроизолация на резервоари за питейна вода (сертификат на ARPA. Conf. D.L. № 31 02/02/01, Директива № 98/83/CE). Данни за продукта Описание Хидроизолационна циментова смес Опаковка Хартиени чували с полиетиленова вложка 25 kg Цвят Сив и бял Обработваемост Паста за нанасяне с четка (след смесване с вода) Форма Прах Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, при правилно съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, на сухо и прохладно място. Технически данни Необходимо количество вода бял: 6.75 – 7.25 литра/чувал сив: 6.00 – 6.50 литра/чувал Разстилане бял: ~ 210 mm сив: ~ 170 mm *(без стърскване, 20°C; отн.влажност 50%, стойностите зависят от количеството вода, използвано за сместа) Специфична плътност ~ 1.95 kg/l 2 Sika 2/3 ® Monoseal 101 G and W Механични свойства 7 дни 28 дни бял ≥ 20 N/mm2 ≥ 25 N/mm2 сив ≥ 25 N/mm2 ≥ 30 N/mm2 Якост на натиск 7 дни 28 дни бял ≥ 5 N/mm2 ≥ 7 N/mm2 сив ≥ 7 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 Якост на огъване Адхезионна якост между слоевете*: сив: ~ 0.5 N/mm2 бял: ~ 0.5 N/mm2 * (* не овлажнявайте между първия и втория слой) първи слой сив: ~ 0.5 N/mm2 бял: ~ 0.5 N/mm2 Време на изчакване между слоевете max. 2 часа (препоръчва се 1 час при наличие на вятър или в лоши атмосферни условия) Температура на полагане +5°C / +35°C Инструкции за полагане Подготовка на основата: Повърхността, която ще се хидроизолира, трябва да бъде добре почистена (т.е. да не съдържа боя и лак), гладка, без наличие на свободни частици. При необходимост, основата да бъде изравнена с помощта на разтвора SikaTop® 122 за отстраняване на всички пукнатини, кухини, процепи между тухлите и др., както и за заглаждане на всички ъгли или неравности в профила. Връзката стена-дъно трябва да се оформи с холкер. Намокрете до насищане основата преди нанасяне на Sika® Monoseal 101; никога не нанасяйте продукта при наличие на каквото и да е количество “стояща” вода. Подготовка на суспензията: Препоръчителното количество вода може малко да се промени като функция от изискванията на обекта. Нанасяне на суспензията: Суспензията може да се нанесе с четка или баданарка. Първият слой от продукта трябва добре да проникне във влажната основа; работете прецизно по ъглите и ръбовете. Обикновено са необходими 2 или 3 слоя като отделните слоеве се полагат напречно един на друг. Почистване на инструментите: Почистете с вода. Разход: Необходимото количество Sika® Monoseal 101 G and W зависи от желаната степен на хидроизолация на конструкцията. Обичаен разход: 1.9 kg/m2 от продукта при дебелина на слоя от 1 mm. 3 Sika 3/3 ® Monoseal 101 G and W Бележки за употребата Температура на работа: Sika® Monoseal 101 G and W не може да се нанася при температури под +5°C (на въздуха и на основата). Водно налягане Sika® Monoseal 101 G and W не може да се използва за хидроизолация на основи, при наличие на течаща вода, защото суспензията ще се отмие преди втвърдяването и. Втвърдяване: Като всички хидравлично свързващи материали, Sika® Monoseal 101 G and W трябва да бъде защитен от твърде бързо изпарение на водата. Възможност за боядисване: Тъй като е хидроизолационен материал, Sika® Monoseal 101 G and W не може да бъде боядсиван с бои на водна основа или покриван с мазилка. Когато е необходимо, може да се нанесе боя с органичен разтворител. За допълнителна информация се обръщайте към нашия Технически отдел. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
Хартиени чували с полиетиленова вложка 25 kg