Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika MonoPlug

Sika MonoPlug, бързо втвърдяващ циментов разтвор

Описание

Бързовтвърдяващ затапващ разтвор на циментова основа за спиране на течове.

За спиране и подсушаване на течове при: • Вътрешни или външни фундаменти • Мазета • Асансьорни шахти • Подземни гаражи и складови помещения • Вътрешни и външни бетонни стени на резервоари, цистерни • Резервоари, дренажни системи, тунели • Подобни повърхности, пропускащи вода Характеристики / Предимства • Може да се използва като строителен разтвор или да бъде положен на повърхността в сух вид, като прах • Втвърдява се много бързо и прави проблемната област водоустойчива Технически данни за продукта Външен вид / цвят Сив прах Опаковка Кофи от 5 kg Условия и срок на съхранение 6 месеца от датата на производство, съхраняван в неповредена запечатана опаковка на сухо място. Инструкции за употреба Основа Повърхността трябва да бъде чиста, без масла, строителни разтвори, химически агенти, прах и замърсяване. Ако водата е под налягане, най-напред да се дренира с маркуч. Нанасяне Нанесете Sika Monoplug чрез притискане към проблемната област под формата на сух прах или разтвор. Обръщаме внимание, че във формата на разтвор материалът се втвърдява много бързо. Почистване Преди да се втвърди продуктът, той може да бъде почистен с вода Предпазни мерки Дразни очите. Да се пази от деца. Да се избягва контакт с кожата и очите. В случай на контакт, измийте незабавно. Не изхвърляйте остатъците в канализацията. Избягвайте натрупване на електростатични заряди. Използвайте само в добре проветрени места.

Опаковка
Кофи от 5 kg