Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Igolflex P-01

Sika Igolflex P-01, битумен грунд

Описание

Sika® Igolflex®-P01 е еднокомпонентна битумна емулсия, несъдържаща разтворители за грундиране под битумни покрития и мембрани.

Укрепва повърхността на бетон, зидария или замазка  Подобрява адхезията на несъдържащи разтворител битумни мембрани и покрития Характеристики / Предимства  Полага се с четка, валяк или безвъздушно пръскане  Готов за употреба  Добра проникваща способност в бетон и циментови основи  Бързосъхнещ  Не съдържа разтворител, незапалим  Може да се нанася върху влажна или суха повърхност Данни за продукта Форма Външен вид / Цвят Кафяво-черна течност Опаковка 10 l метални баки Съхранение Условия за съхранение/ Срок на годност 12 месеца от датата на производство при съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, в сухи условия при температури от +5°C до +35°C. Технически данни Химична основа Полимер-модифицирана битумна емулсия Плътност 1.0 kg/l Скорост на полимеризация/ Степен Повърхност - суха след около 30 минути при +20°C. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Съдържание на сухо вещество ~ 20% по обем Съдържание на вода ~ 80% по обем Съдържание на битум ~ 20% по обем от сухото вещество 2 S 2/3 ika® Igolflex® -P01 Вискозитет Течност Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал/ Дозировка ~ 0.20 l/m2 върху бетонна повърхност (в зависимост от порьозността). Качество на основата Основата трябва да бъде гладка, суха или леко влажна, без наличие на зaмърсявания от прах, масла, смазки и без слаби, ронещи се частици. Повърхностни дефекти, като пори, кухини и др. в бетона трябва да се ремонтират с подходящ състав на Sika преди да се нанесе покритието. Подготовка на основата Поправете повредените битумни основи с продукти от серията Sika® Igolflex® . Измийте бетонните повърхности с чиста вода. Почистете замърсените повърхности с подходящи средства, като пароструене, водно бластиране под налягане и др. за постигане на подходяща основа и качество на повърхността, както е посочено по-горе. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +35°C макс. Околна температура +5°C мин. / +35°C макс. Влажност на основата Леко влажна, без локви. Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Нанасяне чрез пръскане: - Използвайте оборудване за безвъздушно пръскане, подходящо за високо вискозни течности с налягане на подаване от ~ 4 бара - Налягане в пистолета ~ 2.5 бара - Да се нанася на един слой - Не смесвайте продукта с други материали Ръчно нанасяне: - Нанесете с четка или валяк Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден Sika® Igolflex® -P01 може да бъде отстранен със Sika® Colma-Сleaner. Време за изчакване / Следващи покрития ~ 1 час при +20°C Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Бележки за полагането / Ограничения Не използвайте за хидроизолиране при наличие на хидростатично налягане. Не нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина. Не нанасяйте продукта по време на дъжд. Защитете прясно положения материал от дъжд и други атмосфeрни въздействия по време на втвърдяването. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. 3 S 3/3 ika® Igolflex® -P01 Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
10 l метални баки 10 l метални баки 10 l метални баки