Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Igolflex-201

Sika Igolflex-201, двукомпонентна битумна хидроизолация

Описание

Sika Igolflex-201 е двукомпонентно, несъдържащо разтворители, армирано с фибри покритие, на базата на полимер-модифицирана битумна емулсия. Единият компонент съдържа течната полимер-модифицирана битумна емулсия, армирана с фибри. Вторият компонент съдържа ускорител на втвърдяването.

Дебелослойно хидроизолационно покритие за всички видове подземни и надземни бетонни структури за защита от проникване на вода и влага  Хидроизолация на подове в мокри помещения и балкони под циментови замазки  Като лепило за залепване на леки топлоизолационни плоскости Характеристики / Предимства  Нанася се с назъбена маламашка или безвъздушно пръскане  Не се свлича по вертикални повърхности  Запазва своята гъвкавост при ниски температури  Не съдържа разтворители, незапалим  Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи  Способност за премостване на пукнатини (тази способност се увеличава при усилване със стъклена тъкан Sika® Igolflex® -F01) Неустойчив на UV-лъчи Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Течен компонент: пастообразен, кафяво-черен Сух компонент: сив Опаковка 32 kg предварително дозирани опаковки, съдържащи: - течен компонент 24 kg - сух компонент 8 kg Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 12 месеца от датата на производство при съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, в сухи условия при температури от +5°C до +35°C. Технически данни 2 Sika 2/3 ® Igolflex® -201 Химична основа Полимер-модифицирана, армирана с фибри битумна емулсия с полистиренов пълнител и реактивно хидравлично свъзващо вещество. Плътност Армирана с фибри емулсия (комп. 1): 1.03 kg/l Реактивен прах (комп. 2): 1.30 kg/l Смесени компоненти 1 и 2: ~ 1.17 kg/l Скорост на втрвърдяване Време за работа с материала около 90 минути при +20°C, пълно втвърдяване след около 3 дни. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Съдържание на сухо вещество ~ 58% по обем Паропропускливост µ 38’000 Работна температура -30°C до +70°C Физико-механични свойства Водоплътност 7 бара (4 mm дебелина на сухия филм с тъкан Sika® Igolflex® -F01) (DIN 1048-5) Rip Pressure тест 0.75 бара (4 mm дебелина на сухия филм с тъкан Sika® Igolflex® -F01) (DIN 52123) Поведение на покритието при високи температури Точка на омекване (тест с пръстен и топче): > 150°C ( сух слой) Способност за премостване на пукнатини Макс. 2.00 mm (неармиран) при +4°C Устойчивост Химична устойчивост Устойчив към прясна вода, морска вода и хумусни киселини (от мека вода). Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка Като хидроизолация (в два слоя): При контакт с почвата: ~ 4.50 - 5.00 kg/m2 (дебелина на мокрия филм 4.5 - 5.0 mm / дебелина на сухия филм 3.1 - 3.4 mm) При променливо водно ниво: в два слоя: ~ 6.00 - 6.50 kg/m2 (дебелина на мокрия филм 6.0 - 6.5 mm / дебелина на сухия филм 4.4 - 4.7 mm) Съдържание на сухо вещество след втвърдяване 75% Максимална дебелина на един слой: 8.00 mm Като лепило: ~ 2.0 l/m2 за залепване на топлоизолационни плоскости Качество на основата Основата трябва да бъде гладка, суха или леко влажна, без наличие на зaмърсявания от прах, масла, смазки и без слаби, ронещи се частици. Повърхностни дефекти, като пори, кухини и др. в бетона трябва да се ремонтират с подходящ състав на Sika преди да се нанесе покритието. Подготовка на основата Поправете повредените основи със саниращ състав на Sika® . Измийте бетонните повърхности с чиста вода. Почистете замърсените повърхности с подходящи средства, като пароструене, водно бластиране под налягане и др. за постигане на подходяща основа и качество на повърхността, както е посочено по-горе. Грундирайте порьозните основи със Sika® Igolflex® -P01. 3 Sika 3/3 ® Igolflex® -201 Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +35°C макс. Околна температура +5°C мин. / +35°C макс. Влажност на основата Леко влажна, без локви. Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Ръчно нанасяне: - Нанесете с назъбена маламашка Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърдилият Sika® Igolflex® може да бъде отстранен със Sika® Colma-Сleaner. Време на изчакване / Следващи покрития Преди нанасяне на втори слой: 2 - 4 часа. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Защитете прясно положеното покритие от замръзване поне 72 часа след нанасянето. Бележки за полагането / Ограничения Не нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина. Не нанасяйте продукта по време на дъжд. Не разреждайте продукта с вода. Защитете прясно положения материал от дъжд и други атмосфeрни въздействия по време на втвърдяването. При употреба в студено време затоплете предварително материала. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
32 kg предварително дозирани опаковки, съдържащи: - течен компонент 24 kg - сух компонент 8 kg