Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Igolflex-101

Sika Igolflex-101, еднокомпонентна битумна хидроизолация

Описание

Sika Igolflex-101 е еднокомпонентно, несъдържащо разтворители покритие, на базата на полимер-модифицирана битумна емулсия с полистиролов пълнител

Дебелослойно хидроизолационно покритие за всички видове подземни и надземни бетонни структури за защита от проникване на вода и влага  Хидроизолация на подове в мокри помещения и балкони под циментови замазки  Като лепило за залепване на леки топлоизолационни плоскости Характеристики / Предимства  Нанася се с назъбена маламашка или безвъздушно пръскане  Доставя се готов за употреба  Не се свлича по вертикални повърхности  Запазва своята гъвкавост при ниски температури  Не съдържа разтворители, незапалим  Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи  Способност за премостване на пукнатини (тази способност се увеличава при усилване със стъклена тъкан Sika® Igolflex® -F01)  Неустойчив на UV-лъчи Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Пастообразен, кафяво-черен Опаковка 32 l кофи Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 12 месеца от датата на производство при съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, в сухи условия при температури от +5°C до +35°C. Технически данни Химична основа Полимер-модифицирана битумна емулсия с полистиренов пълнител. Плътност 0.65 kg/l 2 Sika 2/3 ® Igolflex® -101 Скорост на втрвърдяване Повърхност - суха след около 3 часа при +20°С. Втвърдява напълно 3 дни след нанасяне. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Съдържание на сухо вещество ~ 58% по обем Паропропускливост µ 5’000 Работна температура -30°C до +70°C Физико-механични свойства Водоплътност Водоплътен при макс. 0.75 бара Поведение на покритието при високи температури Точка на омекване (тест с пръстен и топче): > 150°C ( сух слой) Способност за премостване на пукнатини Статични: макс. 2.00 mm (неармиран) при +4°C Устойчивост Химична устойчивост Устойчив към прясна вода, морска вода и хумусни киселини (от мека вода). Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка Като хидроизолация (в два слоя): ~ 4.5 - 6.0 l/m2 (дебелина на мокрия филм 4.5 - 6.0 mm / дебелина на сухия филм 3.0 - 4.0 mm) Съдържание на сухо вещество след втвърдяване 67% Максимална дебелина на един слой: 8.00 mm Като лепило (в един слой): ~ 2.0 l/m2 за залепване на топлоизолационни плоскости Качество на основата Основата трябва да бъде гладка, суха или леко влажна, без наличие на зaмърсявания от прах, масла, смазки и без слаби, ронещи се частици. Повърхностни дефекти, като пори, кухини и др. в бетона трябва да се ремонтират с подходящ състав на Sika преди да се нанесе покритието. Подготовка на основата Поправете повредените основи със саниращ състав на Sika® . Измийте бетонните повърхности с чиста вода. Почистете замърсените повърхности с подходящи средства, като пароструене, водно бластиране под налягане и др. за постигане на подходяща основа и качество на повърхността, както е посочено по-горе. Грундирайте порьозните основи със Sika® Igolflex® -P01. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +35°C макс. Околна температура +5°C мин. / +35°C макс. Влажност на основата Леко влажна, без локви. Инструкции за полагане 3 Sika 3/3 ® Igolflex® -101 Начин на полагане / Инструменти Нанасяне чрез пръскане: - Използвайте оборудване за безвъздушно пръскане, подходящо за високо вискозни течности с налягане на подаване от ~ 4 бара Ръчно нанасяне: - Нанесете с назъбена маламашка Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърдилият Sika® Igolflex® -101 може да бъде отстранен със Sika® Colma-Сleaner. Време на изчакване / Следващи покрития Преди нанасяне на втори слой: 3 - 4 часа. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Защитете прясно положеното покритие от замръзване поне 24 часа след нанасянето. Бележки за полагането / Ограничения Не нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина. Не нанасяйте продукта по време на дъжд. Не разреждайте продукта с вода. Защитете прясно положения материал от дъжд и други атмосфeрни въздействия по време на втвърдяването. При употреба в студено време затоплете предварително материала. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
32 l кофи