Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Igasol-101

Sika Igasol-101, тънкослойна битумна хидроизолация

Описание

Sika Igasol-101 е еднокомпонентно, несъдържащо разтворители, гъвкаво покритие, на базата на полимер-модифицирана битумна емулсия.

Тънкослойно покритие за всички видове подземни и надземни бетонни и тухлени структури за защита от проникване на вода и влага  Като грунд за битумни покрития върху бетон, замазки и тухлени основи (обикновено разреден с вода) Характеристики / Предимства  Нанася се с четка, мече или безвъздушно пръскане  Доставя се готов за употреба  Не се стича по вертикални повърхности  Запазва своята гъвкавост при ниски температури  Не съдържа разтворители, незапалим  Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи  Неустойчив на UV-лъчи Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Пастообразна кафяво-черна течност Опаковка 12 l баки Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 12 месеца от датата на производство при съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, в сухи условия при температури от +5°C до +35°C. Технически данни Химична основа Полимер-модифицирана битумна емулсия Плътност 1.05 kg/l Скорост на втрвърдяване Повърхност - суха след около 3 часа при +20°C. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие Съдържание на сухо вещество ~ 58% по обем 2 Sika 2/3 ® Igasol® -101 Водно съдържание ~ 42% по обем Битумно съдържание ~ 58% по обем от сухото вещество Вискозитет ~ 1500 mPas Работна температура -30°C до +70°C Физико-механични свойства Водоплътност Водоплътен при макс. 0.20 бара Поведение на покритието при високи температури Точка на омекване (тест с пръстен и топче): > 60°C ( сух слой) Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка ~ 0.15 kg/m2 , като грунд при раздеждане с вода (съотношение 1:2) ~ 0.30 kg/m2 , като покритие (на слой) Качество на основата Основата трябва да бъде гладка, суха или леко влажна, без наличие на зaмърсявания от прах, масла, смазки и без слаби, ронещи се частици. Повърхностни дефекти, като пори, кухини и др. в бетона трябва да се ремонтират с подходящ състав на Sika преди да се нанесе покритието. Подготовка на основата Поправете повредени битумни основи със Sika® BlackSeal® -301. Измийте бетонните повърхности с чиста вода. Почистете замърсените повърхности с подходящи средства, като пароструене, водно бластиране под налягане и др. за постигане на подходяща основа и качество на повърхността, както е посочено по-горе. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +35°C макс. Околна температура +5°C мин. / +35°C макс. Влажност на основата Леко влажна, без локви. Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Нанасяне чрез пръскане: Използвайте оборудване за безвъздушно пръскане, подходящо за високо вискозни течности с налягане на подаване от ~ 4 бара Налягане в пистолета ~ 2.5 бара Да се нанася на два слоя Не смесвайте продукта с други материали Ръчно нанасяне: Нанесете с четка или валяк Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърдилият материал може да бъде отстранен със Sika® Colma- Сleaner. 3 Sika 3/3 ® Igasol® -101 Време на изчакване / Следващи покрития Преди нанасяне на втори слой: 3 - 4 часа. Зависи от околната температура, температурата на основата, относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Защитете прясно положеното покритие от замръзване поне 24 часа след нанасянето. Бележки за полагането / Ограничения Този продукт като цяло не е подходящ за самостоятелно хидроизолационно покритие в случай на хидростатично налягане. Не нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина. Не нанасяйте продукта по време на дъжд. Защитете прясно положения материал от дъжд и други атмосфeрни въздействия по време на втвърдяването. При употреба в студено време затоплете предварително материала. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
12 l баки