Каталог строителство
Всички продукти и материали
Лепила за плочки и естествен камък

Sika Ceram 205

Sika Ceram 205, сив - циментово лепило клас С2ТЕ

Описание

Sika Ceram-205 е висококачествен еластичен циментов лепилен състав, готов за употреба с добавяне на вода, за залепване на керамични плочки чрез нанасяне на тънък слой от материала.

Sika Ceram-205 е висококачествен еластичн циментов лепилен състав, готов за употреба с добавяне на вода, за залепване на керамични плочки чрез нанасяне на тънък слой от материала. Употреба Sika Ceram-205 се използва за залепване на керамични плочки в тънък непрекъснат слой до 5 mm. Тъй като притежава висока адхезия и еластичност, той може да се използва в ситуации, в които традиционните лепила не са подходящи поради вида на плочките или основата и др. Sika® Ceram-205 е подходящ за следните видове плочки: Керамични, екструдирани и фаянсови плочки Слабо абсорбиращи керамични плочки, които трудно се лепят с традиционните лепила за плочки Sika® Ceram-205 може да се използва върху следните основи: Бетон и строителен разтвор Тухли Мазилка (с грунд) Гипсокартон, фиброцимент Анхидритни подове (с грунд) Подове с подово отопление Върху стари плочки Всички основи, при които може да се прояви свиване или термично разширение При основи с ниска абсорбция, където не се изискава използването на грунд Sika® Ceram-205 може да се използва по стени и подове, на открито и закрито. Характеристики / Предимства Класифициран по CE като C2 ET Тиксотропен ефект – Клас T Удължено отворено време – Клас Е Висока еластичност, която прави Sika Ceram-205 подходящ фасади Много добро залепване към повечето основи (бетон, циментов разтвор, камък, тухла, стари плочки и др.) Отлично залепване към гипсова мазилка / анхидритни замазки след грундиране с грунд Sika Ceram-10 W Лесен за използване с отлична обработваемост и тиксотропна консистенция Тестове Одобрения / Стандарти Compliance tests for CE Marking by Applus, Spain – Report No. 4030610 and 4042024 Данни за продукта Форма 2 Sika® Ceram-205 2/4 Construction Външен вид / Цвят Сив / бял прах Опаковка 25 kg чувал Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 6 месеца от датата на производство при правилно съхранение в оригинална неотворена и неповредена опаковка, на сухо и хладно място. Технически данни Химична основа Полимерно модифициран циментов разтвор. Плътност Плътност на пресния разтвор: ~ 1.6 kg/l (при +20°C) (съгласно EN 12190) Зърнометрия Dmax: 0.3 mm (съгласно EN 12192-1) Дебелина на пласта 1.5 mm min. / 5 mm max. Механични / Физични свойства Якост на сцепление (съгласно EN 1348: 1997) Първоначална ≥ 1.0 N/mm2 След отлежаване във вода ≥ 1.0 N/mm2 След топлинно облъчване ≥ 1.0 N/mm2 След цикли на замръзяване / размръзяване ≥ 1.0 N/mm2 (съгласно EN 1346: 1997) Отворено време ≥ 0.5 N/mm2 за 30 минути Свличане ≤ 0.5 mm (съгласно EN 1308: 1997) Информация за системата Структура на системата В нормални условия не е необходим грунд. Когато сцеплението е затруднено се препоръчва използването на следните грундове: Основа Грунд Много висока абсорбция (Мазилка, дърво) Sika Ceram-10 W Primer Ниска абсорбция Sika Ceram-20 W Primer Външна употреба (затруднено сцепление) Sika Ceram-30 Забележка: Подробности за нанасянето и разхода на грундовете са дадени в съответния Лист с технически данни за продукта. Детайли по полагането Разход на материал Разходът зависи от профила на повърхността и грапавостта на основата, от размера на плочките и техниката на поставяне (просто поставяне или с допиране). Ориентировъчно, в килограми от прахообразния материал на m2 : Мозаечни и малки плочки ~ 2 - 3 kg/m2 Плочки с нормален размер (< 200 x 200) ~ 3 - 4 kg/m2 Големи плочки и подове на открито ~ 4 - 7 kg/m2 Качество на основата Основата трябва да бъде здрава, без наличие на циментово мляко, чиста, без мърсотии, мазнини, смазки или други замърсявания и без свободни, ронещи се частици. 3 Sika® Ceram-205 3/4 Construction Подготовка на основата / Грундиране Слабият бетон и/или циментово мляко трябва да се отстранят. Малки шупли или неравности могат да се поправят, използвайки Sika Ceram-205. Големи поправки в основата, запълването на дупки / кухини и др. Трябва да се извършват с подходящи продукти от гамата ремонтни материали SikaTop®, Sika MonoTop или Sika Rep, или с разтвори, направени на място и подобрени със Sika Latex. Изчакайте от 24 до 48 часа преди да поставите плочките. Прах, свободни и ронещи се частици трябва да бъдат напълно премахнати от всички повърхности преди нанасянето на продукта, за предпочитане с четка и/или прахосмукачка. Ако основата е много порьозна и ако температурата е висока, а относителната влажност ниска, препоръчва се намокряне на повърхността – не оставяйте локви вода. Отклоненията в нивото трябва да бъдат под 5 mm, измерени с 2-метрова лата. Ако е необходимо, основата трябва да се подравни преди нанасяне. Ако нивото не е добро, основата трябва да се коригира чрез строителен разтвор, приготвен с продуктите Sika Latex, Sika MonoTop или Sika Rеp. При поставяне върху стари керамични плочки: - Проверете здравината на керамичните плочки - Отстранете недобре залепените плочки и ги залепете отново - Шлайфайте глазираните плочки и почистете праха - Измийте другите видове плочки с подходящ препарат и изплакнете добре с чиста вода. Ако след измиването те останат мазни, повторете, след това шлайфайте и почистете праха Условия за полагане / Ограничения Температура на основата +5ºC min. / +35ºC max. Околна температура +5ºC min. / +35ºC max. Инструкции за полагане Смесване Сив: ~ 7.5 l вода за 25 kg чувал Бял: ~ 6.5 l вода за 25 kg чувал Време за смесване Разбърквайте добре с чиста вода в продължение на поне 3 минути. Оставете материала да престои в съда, докато повечето въздушни балони изчезнат (минимум 5 минути). След това отново разбъркайте материала за 15 секунди - сега продуктът е готов за употреба. Инструменти Sika® Ceram-205 трябва да се разбърка механично в бъркалка с форсирано действие или в чист съд с лопатков миксер (< 500 об./мин.). Обикновена гравитачна бетонобъркачка не е подходяща. Методи за нанасяне / Инструменти Sika® Ceram-205 се нанася с назъбена мистрия. Изберете мистрията съобразно размера на плочката. Като препоръка: - За мозаечни плочки до 5 x 5 cm, използвайте 3 mm назъбена мистрия - За обикновени керамични плочки (< 200 x 200), използвайте 6 mm назъбена мистрия - За големи плочки използвайте 9 mm назъбена мистрия - За плочки по-големи от 300 х 300 или при строги изисквания (плочките да се полират, големи натоварвания, около басейни и др.) да се използва методът на поставяне на плочките чрез допиране. Нанесете равномерен слой от Sika® Ceram-205 с мистрия на малки участъци. Веднага след това коригирайте дебелината, ако е необходимо, с помощта на назъбена мистрия. Накрая, поставете плочката като я натиснете здраво върху лепилото. Почистване Почистете всички средства и инструменти веднага след употребата. Втвърдилият / изсъхнал материал може да бъде отстранен само механично. 4 Sika® Ceram-205 4/4 Construction Отворено време ~ 4 часа (при +20ºC) Време за поправки След поставяне на плочките върху разтвора, те могат да бъдат коригирани до ~ 20 минути (при +20ºC). Бележки по полагането / Ограничения Циментовата основа да бъде на възраст поне 28 дни. Не превишавайте препоръчаното количество вода. Нанасяйте само на здрава, подготвена основа. Не превишавайте максималната дебелина на слоя. Основите от мазилка трябва да имат минимална дебелина 10 mm и максимална влажност 5%. Защитете прясно нанесения материал от замръзване, дъжд и др. Не е необходимо плочките да се мокрят предварително. Данни за втвърдяването Положен продукт готов за употреба При +20ºC: Преди фугиране Мин. 24 часа Преди лек трафик (на хора) Мин. 24 часа Преди пълен трафик Мин. 7 дни Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
25 kg торба