Каталог строителство
Всички продукти и материали
Лепила за плочки и естествен камък

Sika Ceram 102

Sika Ceram 102 (10), сиво - циментово лепило клас С1

Описание

Sika® Ceram-102(10) е еднокомпонентен, готов, цименто-пясъчен разтвор с подбрана гранулометрия, специални добавки и целулозни етери. След смесване с вода Sika® Ceram-102(10) добива консистенция на лесно обоработваем, високо тиксотропен разтвор, който позволява работа, както с абсорбиращи плочки, напр. теракот, глазиран фаянс, така и с неабсорбиращи, напр. гранитогрес.

Sika® Ceram-102(10) е еднокомпонентен, готов, цименто-пясъчен разтвор с подбрана гранулометрия, специални добавки и целулозни етери. След смесване с вода Sika® Ceram-102(10) добива консистенция на лесно обоработваем, високо тиксотропен разтвор, който позволява работа, както с абсорбиращи плочки, напр. теракот, глазиран фаянс, така и с неабсорбиращи, напр. гранитогрес. Употреба Залепване на всички видове плочки, използвани понастоящем в строителството; За вътрешна и външна употреба по хоризонтални и вертикални (само вътршно) повърхности; Залепване на вертикални покрития от абсорбиращи плочки; Залепване на нови подови покрития върху основи, подготвени със SikaLevel-100; Залепване към циментови мазилки, подови замазки, варо-циментови разтвори и бетон. Характеристики / Предимства Висока тиксотропност; Отлична адхезия към различни основи; Не се свлича; Одобрения / Стандарти Sika® Ceram-102(10) отговаря на изискванията на EN 12004, клас C1 Данни за продукта Форма Външен вид / Цвят Сив прах Опаковка 25 kg чували Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, при правилно съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, на сухо и прохладно място. Технически данни Химична основа Цимент, подбрани агрегати, целулозни етери и добавки. Относително тегло ~ 1.55 ± 0.05 kg/l Зърнометрия Dmax = 0.8 mm Механични свойства 2 Sika 2/3 ® Ceram-102(10) (сив: 28% съотношение вода / прах) (съгласно EN 1348) Първоначална > 0.5 N/mm2 След престой във вода > 0.5 N/mm2 След термично стареене > 0.5 N/mm2 След цикли замразяване / размразяване > 0.5 N/mm2 Якост на опън Отворено време за корекции на плочката след нанасяне лепилото: 20 минути при > 0.5 N/mm2 Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал Разходът на лепило може да варира в зависимост от вида и размера на плочките; дебелината на лепилния слой и размера на зъбците на маламашката. За гладки и равни основи се препоръчват следните размери и съответен разход: 3 mm назъбена маламашка: ~ 1.5 – 1.6 kg/m2 6 mm назъбена маламашка: ~ 3.0 – 4.2 kg/m2 Качество на основата Основата трябва да бъде структурно здрава, без циментово мляко, чиста, обезпрашена, без масла, грес, свободни или чупливи частици, напълно втвърдила, без остатъчни напрежения. Подготовка на основата Всички неравности (ако има такива), трябва да бъдат коригирани с подходящи продукти за изравняване (SikaLevel® -100, Sika® MonoТop® или SikaTop® ). Слаб бетон и/или циментово мляко трябва да се отстранят. Прахът, и ронещите се частици трябва да се премахнат от повърхността с четка и/или прахосмукачка. Условия за полагане / Ограничения Температура на основата +5°C / +35°C Околна температура +5°C / +35°C Инструкции за полагане Съотношение на смесване 6.0 – 6.5 l на 25 kg чувал, в зависимост от необходимата консистенция. Смесване В чист съд разбъркайте Sika® Ceram-102(10) с чиста вода с помощта на механична бъркалка (< 500 об./мин.), в продължение на поне 3 минути до получаване на хомогенна смес, без бучки. Количеството вода, което трябва да се смеси зависи от относителната влажност, температурата и необходимата работна консистенция за всеки отделен случай. След първоначалното разбъркване, изчакайте около 5 минути, след което пребъркайте материала отново за няколко секунди преди полагането. Начин на полагане / Инструменти Sika® Ceram-102(10) се нанася върху основата с помощта на назъбена маламашка. Силно порьозни основи изискват насищане на плочките чрез потапяне в чиста вода. Фиксирането става върху прясно положеното лепило с упражняване на достатъчен натиск за осигуряване на пълен контакт с лепилото – обратната страна на плочката трябва да бъде напълно покрита с лепило. Отвореното време за работа с разтвора може да варира в зависимост от околните условия. За добри резултати лепилото трябва да бъде прясно. Ако се е образувала повърхностна ципа, прекарайте отново назъбената маламашка върху нанесения слой лепило. Прясно положеният слой лепило не трябва да се овлажнява, тъй като това понижава адхезията. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти с вода веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. 3 Sika 3/3 ® Ceram-102(10) Отворено време за работа (при 20ºС) 4 часа Време за изчакване преди използване Върху залепените плочки може да се ходи след 24 часа. Бележки за употребата Sika® Ceram-102(10) не трябва да се използва върху: Анхидритни подови замазки; Повърхности от метал, каучук, PVC или линолеум; За лепене на керамични плочки, изискващи дебелина на лепилния слой над 8 mm; Бетон, подложен на големи вътрешни напрежения и деформации; Кратко време преди използване (под 24 часа при 20ºC); Твърде влажни основи, които могат да удължат времето за втвърдяване; Sika® Ceram-102(10) трябва да се смесва само механично, с помощта на миксер или бормашина с бъркалка (< 500 об./мин.). Обикновено гравитачно разбъркване не е подходящо. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
25 kg чували 25 kg чували 25 kg чували 25кг торба