Каталог строителство
Всички продукти и материали
Силикони, пяни

Sika Boom S - PU ръчна пяна

Sika Boom S - PU ръчна пяна

Описание

SIKA BOOM-S е еднокомпонентен полиуретанов пенопласт, който се втвърдява напълно за няколко часа след екструзия.

SIKA BOOM-S позволява да се запълнят и уплътнят всички отвори, кухини (празнини) и по-големи фуги чрез инжекция за:  монтаж и изолация на рамки на врати и прозорци,  звукова изолация, намаляване на вибрациите: гаражни врати, листов материал, машини,  изолационно допълнение за избягване на топлинни мостове,  запълване и облицоване при вътрешни стени, прегради, места за преминаване на тръби и канали и др. Характеристики / Предимства - Отлично прилепване върху повечето основи: бетон, строителен разтвор, азбестоцимент, тухла, гипс, керемида, дърво, и т.н. - Нечувствителен към измененията на влажността след втвърдяване - Топлоизолационен и звукоизолационен материал - Изтласкващ газ без CFC или HCFC (защита на озоновия слой) Данни за продукта Опаковка Аерозолна опаковка от 750 мл. Условия и срок на съхранение SIKA BOOM-S се съхранява 18 месеца в сухо помещение в оригиналната си опаковка при 20°С. Технически данни Обемно тегло на екструдирания пенопласт 18 до 26 г/л. Устойчивост при работа от –40°С до + 100°С. Време на образуване на кора около 10 мин. при 20°С. Разход Една нова аерозолна опаковка SIKA BOOM-S позволява да се получат 40 до 45 л пенопласт при 23°С и 85 % относителна влажност. 2 Sika Boom -S 2/2 Construction Приложение Подготовка на основата Да се овлажни леко основата (подложката) или да се напълни обема преди нанасяне. Температура на обработване Температурата на основата (подложката) и околната температура трябва да бъдат между + 5°С и + 35°С. Влажността в околния въздух трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилно разширяване на пеномасата. Идеалните условия са температурите между + 18°С и + 25°С и относителна влажност по-висока от 75%. Апликация Да се завинти удължителя към аерозолната опаковка (спрея). Да се разклаща силно аерозолната опаковка (спрея) в продължение на 30 секунди. Да се изстиска пеномасата, като се натисне бутончето и като се държи аерозолната опаковка с горната част надолу. Указания за употреба Да се овлажни изстискания (бел.пр. - използваната дума е екструдиран) пенопласт, за да се подобри неговата ефективност (неговия к.п.д.). Да не се запълват празнините повече от 60 % от общия им обем. При повече изстисквания, преди всяко изстискване да се разклаща аерозолната опаковка. Почистване Мустаците могат да бъдат почистени веднага с ацетон. След втвърдяване, пенопласта може да бъде отстранен само по механичен начин. Време на втвърдяване 5 до 10 часа в зависимост от влажността на въздуха. Предпазни мерки Съд под налягане със запалителен избутващ газ. Да не се излага на температура по-висока от 50°С. Да не се пробива или изгаря, дори и след употреба. Да не се пръска срещу пламък или срещу нажежено тяло. Да не се пуши.

Опаковка
Аерозолна опаковка от 750 мл.