Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika Blackseal-301

Sika Blackseal-301, UV устойчив битумен материал

Описание

Sika BlackSeal®-301 е армиран с фибри битумен състав за хидроизолация и ремонт (не съдържа азбест), съдържа разтворители, може да се полага с маламашка.

Хидроизолиране и ремонт на пукнатини в битумни мембрани, бетон, замазки и тухлени повърхности. Характеристики / Предимства  Нанася се с маламашка и шпатула  Доставя се готов за употреба  Лесен за нанасяне  Не се стича по вертикални повърхности  Запазва своята гъвкавост при ниски температури  Устойчив на UV-лъчи  Премоства пукнатини Данни за продукта Форма Бъншен вид / Цвят Пастообразен, черен Опаковка 5.0 kg баки Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 12 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, Технически данни Химична основа Съдържащ разтворители битумен мастик. Плътност 1.20 - 1.30 kg/l Скорост на втвърдяване Повърхност – суха след 2 часа при +20°C Зависи от температурата на околната среда, температурата на основата,относителната влажност и дебелината на нанесеното покритие. Съдържание на сухо вещество ~ 37% по обем Съдържание на разтворител (V.O.C.) ~ 15% по обем Съдържание на битум ~ 50% по обем от сухото вещество Дебелина на слоя 5 mm макс. 2 Sika 2/3 ® BlackSeal® -301 Работна температура -30°C до +70°C Механични / Физични свойства Водоплътност Водоплътен при макс. 0.50 bar Поведение на покритието при нагряване Температура на омекване (тест с пръстен и топче): > 170°C ( сух филм) Способност за премостване на пукнатини < 2.00 mm (неармиран) при +4°C Устойчивост Химична устойчивост Устойчив на вода, морска вода и хумусни киселини (от меки подпочвени води). Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка ~ 1.20 kg/m2 /mm дебелина Качество на основата Основата трябва да бъде гладка, суха, без наличие на замърсявания от прах, масла, смазки и без ронещи се частици. Повърхностни дефекти, като пори, шупли, кухини и др. в бетона трябва да се ремонтират с подходящ разтвор на Sika® преди да се нанесе покритието. Подготовка на основата Измийте бетонните повърхности с чиста вода. Почистете замърсените повърхности с подходящи средства, като пароструене, водно бластиране под налягане и др. Грундирайте основите със Sika® Igolflex® -P01. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +10°C мин. / +35°C макс. Околна температура +10°C мин. / +35°C макс. Влажност на основата < 3% Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Ръчно поланане: Нанесете с помощта на подходяща маламашка или шпатула. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване Sika® Colma-Cleaner. Инструкции за полагане Не използвайте този продукт за хидроизолиране при хидростатично налягане. Не нанасяйте продукта по време на дъжд. Защитете прясно положения материал от дъжд и други атмосферни въздействия до пълното му втвърдяване. При употреба в студено време затоплете предварително продукта. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. 3 Sika 3/3 ® BlackSeal® -301 Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
5.0 kg баки