Каталог строителство
Всички продукти и материали
Силикони, пяни

Sika Black Seal-1

Sika Black Seal-1 /300 - битумен мастик

Описание

Еднокомпонентен фугоуплътнител на битумна основа.

Уплътняване на пукнатини и отвори при покриви с битумно покритие  Ремонт на покриви и водосточни тръби Характеристики / Предимства  Залепва за много основи, напр. бетон, зидария, дърво, метал, битумни покрития, полимени битумни мембрани и др.  Не изисква грундиране  Готов за употреба, лесен за работа  Може да се полага върху влажни непорьозни основи Данни за продукта Форма Цвят Черен Опаковка 300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша в кутия) / 600 ml мека опаковка - салам (20 салама в кутия). Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 12 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +10°С до +25°С. Технически данни Химична основа На битумна основа, втвърдява от влагата във въздуха. Плътност 1.3 kg/l Време за образуване на коричка Не лепне след около 15 минути. Скорост на втвърдяване 1 ден ок. 2 mm ~ 2 mm след 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.) 3 дни ок. 4 mm ~ 4 mm след 3 дни (+23°C / 50% отн. вл.) Деформационна способност 5% Съдържание на сухо вещество 85% Свличане по вертикална повърхност < 3 mm Работна температура -20°C до +70°C ( суха топлина) 2 Sika 2/2 ® BlackSeal® -1 Информация за системата Детайли по полагането Качество на основата Здрава, чиста, без повърхностни замърсители, циментово мляко, ронещи се частици, масла и смазки. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +40°C макс. Продуктът се полага по-трудно при ниски температури. Околна температура +5°C мин. / +40°C макс. Продуктът се полага по-трудно при ниски температури. Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти За прави и чисти линии защитете страните на фугата с предпазна, самозалепваща лента. Нанесете уплътнителя с ръчен или пневматичен пистолет, като избягвате въздуховъвличането. Оформете фугата с леко вдлъбната повъхност с помощта на шпатула. Ако е необходимо загладете с чиста вода, към която прибавете няколко капки синтетичен почистващ препарат. Свалете предпазната лента, докато уплътнителят е още мек и преди за започне да втвърдява. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти със Sika® Colma-Cleaner веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Бележки за полагането / Ограничения Неподходящ за фуги, работещи под вода! Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша в кутия) / 600 ml мека опаковка - салам (20 салама в кутия).