Каталог строителство
Всички продукти и материали
Добавки за бетони

Sika Antifreeze -1%

Sika Antifreeze -1%- добавка за зимно бетониране

Описание

Безопасна, икономична добавка за производство на висококачествен бетон при умерено ниски температури. Предлага се като готов за употреба разтвор (Fluessig) или в прахообразна (Pulver) форма.

 Sika-Antifreeze® % 1 е надеждна, не съдържаща хлориди, течна добавка за производство на висококачествен бетон, която ускорява набирането на якост при умерено ниски температури. Области на приложение Sika-Antifreeze® % 1 позволява бетоновите работи да продължат дори и при следните условия: Очаквани леки дневни замръзвания Очаквани падания на температурата през нощта Очаквани студени периоди Характеристики / Предимства Повишава мразоустойчивостта Подобрява якостните характеристики С помощтта на добавката бързо се постига критричната якост от (4-5 Mpa), при която бетона може да издържи леки замръзвания Sika-Antifreeze® % 1 не съдържа хлориди или други съставки предизвикващи корозия на арматурата. Ето защо продукта е подходящ за производството на стоманобетон и предварително напрегнати елементи. Изпитвания Одобрения/ Стандарти Отговаря на изискванията на EN 934-2 и ASTM C 494-81 Tip C Данни за продукта Форма Външен вид / цвят Прозрачна жълтеникава течност Опаковки 35 кг туба 250 кг варел 1000 кг контейнер. Възможна е и доставка с цистерна при заявка. Съхранение Условия на съхранение/ Срок на годност 24 месеца от датата на производство ако се съхранява правилно в оригинални, запечатани опаковки при температури от -10°C до +35°C, да се пази от пряка слънчева светлина. Технически данни Химична основа Течност съдържаща специални соли

Плътност 1.23 – 1.27 kg/l (при +20°C) pH 6 - 10 Температура на замръзване < - 15°C Общо съдържание на хлоридни йони Макс. 0.1%, не съдържа хлориди (EN 934-2) Съдържание на Na2O еквивалент, % Макс. 3% (EN 934-2) Влияние на добавката върху времесвързването Ускорява времесвързването Информация за системата Указания за употреба Разход / Дозировка 1 % от масата на цимента ( 1 кг за 100 кг цимент) Употреба Условия / Ограничения Съвместимост Sika-Antifreeze® % 1 може да се използва съвместно със: - SikaPump® - SikaFume® HR -Sika® Ferrogard® -901 -Sikament® / ViscoCrete Препоръчва се да се направят предварителни изпитвания преди комбинирането на различни добавки. Указания за употреба Добавяне Sika-Antifreeze® % 1 се добавя към направната вода в бетоновия център или директно в бетоносмесителя на обекта. Когато добавката се добавя отделно към прясно приготвения бетон е необходимо допълнително разбъркване от 3 минути. Преди полагането консистенцията на бетона трябва да се провери визуално. Метод на полагане / Инструменти Трябва да се спазват стандартните методи за полагане и производство на бетонни смеси. Направете справка с изискванията на стандарта. Трябва да се осигурят нормални условия за втвърдяването на бетона. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употребата им. Втвърдения материал може да се премахне само механично. Забележки за полагането / Ограничения При използването на Sika-Antifreeze® % 1 за определяне на най- подходящия състав трябва да се направят изпитвания с месните суровини Sika-Antifreeze® % 1 не бива да се прибавя към сухия цимент Sika-Antifreeze® % 1 трябва да се прибави с направната вода или след смесването на компонентите Преди употреба да се направят подходящи тестове. При бетониране в студени зимни условия да се обърне внимание на следните условия: Да се предпазва кофража и арматурата от обледяване и сняг. Ако се налага подгрейте предварително до положителна температура. Ако е възможно ползвайте дървен кофраж, вместо метален. За предпочитане е цимента да е с високо съдържание на клинкер (тип СЕМ I). Kофражa трябва да е направен така, че да играе ролята на термоизолационна защита. Температурата на пресния бетон трябва да е минимум 50С / 150С в зависимост от околната температура и дебелината на бетонния слой.

Трябва да се предотврати загубата на топлина и влага от бетона чрез покриване с найлон или изолация и бетона да остане защитен до достигане на 4-5 MРa якост на натиск. Ако добавката замръзне във варела, да се пренесе в топло помещение и да се остави да размръзне постепенно. Избягвайте директен контакт с открит пламък. Качествата на размразената добавка не се променят.

Опаковка
1кг,5кг,35 кг туба 250 кг варел 1000 кг контейнер. Възможна е и доставка с цистерна при заявка.