Каталог строителство
Всички продукти и материали
Профили за сухо строителство

Профили Кнауф CD/ UD

Профили Кнауф CD/ UD

Описание

Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195

Опаковка
връзка бр.според размера