Каталог строителство
Всички продукти и материали
ОSB плоскости

Пожароустойчиво ОСБ

Пожароустойчиво ОСБ

Описание

Пожароустойчиво ОСБ представлява плоча от типа ОСБ Суперфиниш по стандарт EN 300 (ОСБ 3 носеща плоча за употреба във влажна среда) със специални пожаро отблъскващи добавки. Основните качества на този тип плоча включват подобрена пожароустойчивост, изразена чрез способността да не подпомагат разпространение на горенето и да не образуват капка. Плочите имат доказан висок клас на реакция към горене, съгласно Европейската класификация (EN 13501-1), постигнатите класове са B-s1, d0. Плочите са подходящи за употреба в обществени сгради, за които важат завишени изисквания за защита от пожари.

Стандарт

EN 300 - тип OSB 3; EN 13501-1: клас B-s1, d0

Клас формалдехид

E0 (EN 120)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ниски разходи
- Лесно сглобяване посредством конвенционални крепежи (винтове, пирони, телбод)
- Лесни за обработка
- Отблъсква пламъците, не допринася за разпространение на горенето и образуване на капка

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Облицовка на обществени сгради с повишени изисквания за оценка на риска от пожари
- Конструиране на покриви и навеси
- В обществени сгради, които подлежат на строга оценка на риска от пожари
- Носеща облицовка на стени

Опаковка
палет бр.според размера