Каталог строителство
Всички продукти и материали
Ремонтни и зидарски разтвори

Perlfix

Гипсово лепило Perlfix

Описание

Суха смес на гипсова основа със специални добавки за по-добро свързване; за лепене на гипскартонени плоскости, на термоплоскости; разход около 3,5-4 kg/m2

Опаковка
торба 25кг