Каталог строителство
Всички продукти и материали
Ремонтни и зидарски разтвори

MP75 L

Мазилка за машинно полагане лека Кнауф MP75 L

Описание

Еднослойна, на гипсова основа, за помещения с нормална влажност, за стени и тавани; свързва се добре с основата, оптимално отворено време за машинно полагане; изисква грундирана основа; лека, разход 8,0 kg/m2/cm; полага се с минимална дебелина 0,8 cm; средна дебелина за полагане за стените е 1,5 cm, а за таваните максимално 1 cm. Ниво на качество на повърхността Q3

Опаковка
торба 30кг