Каталог строителство
Всички продукти и материали
Грундове

Knauf Betokontakt

Knauf Betokontakt за бетонни гладки слабопиващи повърхности

Описание

Подобряващ адхезията грунд без разтворител; разход: 250 g/m2

Опаковка
кофа 1,20кг