Каталог строителство
Всички продукти и материали
Грундове

CT 19 Бетонконтакт

Контактен грунд

Описание

Контактен грунд без разтворители, идеален за тавани. Може да се използва на закрито и открито, върху трудни и непопиващи основи.

Опаковка
Пластмасова кофа от 3 кг, 5 кг и 25 кг