Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

CR90

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

Описание

За изолиране срещу влага и вода на минерални основи. За хидроизолиране на балкони, влажни помещения, подземни конструкции (вкл. стени на мазета), септични ями, резервоари за вода (вкл. за питейна вода) с дълбочина до 15 m, противопожарни цистерни и малки монолитни плувни басейни с площ до 20 m2. Използва се за хидроизолиране на бетон и армиран бетон, зидарии със запълнени фуги и минерални мазилки.

Свойства

• хидроизолация чрез кристализация 
• устойчив на положително и отрицателно водно налягане 
• самовъзстановяващ се 
• запълва микропукнатини до 0,4 mm 
• паропропусклив 
• мразоустойчив 
• нанася се с мазане или шпакловане 
• съвместим с хидроизолационна лента

Разход

3,0-8,0 kg/m2

Опаковка
Хартиени торби от 25 kg