Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

CR65

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

Описание

За хидроизолация на минерални повърхности с открити пори, на зидарии (с гладка повърхност и запълнени фуги), на бетон (излят най-малко преди 3 месеца), на циментови замазки и основи (направени най-малко преди 28 дни). За вътрешна хидроизолация на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 5 m, на изби и сутерени в стари сгради.

Свойства

• водоустойчив
• паропропусклив
• мразоустойчив
• лесна употреба
• нанася се с мазане или шпакловане

Разход

3,0-8,0 kg/m2

Опаковка
Хартиени торби от 25 kg