Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

CR 166

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

Описание

За изолиране на минерални основи срещу проникване на влага и вода. Може да се полага на закрито и открито, върху деформируеми и недеформируеми основи. Подходящ за хидроизолиране на тераси, балкони, влажни помещения, подземни конструкции, септични ями, вътрешни повърхности на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 50 m. Устойчив на налягане от негативната страна. Еластичността наCR 166 позволява запълване на пукнатини с размери до 1 mm. Разтворът забавя процеса на карбонизиране и осигурява ефикасна защита на бетона и железобетона от корозия поради атмосферни въздействия.

Свойства

• водонепропусклив 
• еластичен 
• мразоустойчив 
• устойчив на микропукнатини в основата до 1 mm 
• осигурява защита на стоманобетонните конструкции 

Разход

3,0-5,0 kg/m 2

Опаковка
Компонент А – торби от 24 kg Компонент В – туби от 8 l