Каталог строителство
Всички продукти и материали
Лепила за плочки и естествен камък

CM 11 PLUS GRES

Лепило за гранитогрес и керамични плочки

Описание

CM 11 PLUS GRES е лепило за полагане на гранитогрес, керамични плочки и естествен камък (с изкл. на мрамор.) CM 11 PLUS GRES е подходящо за лепене на плочки с нормална попиваща способност върху недеформируеми хидроизолирани основи. Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални основи.

Свойства

• по-лесна употреба
• за гранитогрес на закрито
• за керамични плочки на закрито и открито
• без свличане при вертикални повърхности
• водо- и мразоустойчиво
• за хидроизолирани подове и стени в мокри помещения

Клас на лепилото

съгл. БДС EN 12004: C1T

Разход

Размер на плочка в cm 
/размер на зъба в mm (kg/m2)

Количество CM 11 PLUS

10х10 / 4 
15х15 / 6 
20х20 / 8 
30х30 / 10 
>30х30 / 15

2,0 
2,7 
3,3 
4,0 
6,5

Опаковка
Хартиени торби от 25 kg